ใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลลงใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีโลกของข้อมูลภายนอกโปรแกรมผู้ประกาศที่คุณสามารถใช้กับโปรแกรมของคุณ Publisher แต่ฉันทำคุณนำเข้าข้อมูล และสร้างความมั่นใจ ได้อย่างไร คำตอบที่มีการทำการเชื่อมต่อที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอย่างปลอดภัย ดูภาพรวมการเชื่อมต่อข้อมูล Office

ใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลภายนอก

ใน Publisher คุณนำเข้าข้อมูลภายนอก โดยใช้จดหมายเวียน ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างเอกสารที่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันเป็นจำนวนมาก แต่รวมถึงข้อมูลบางอย่างที่ไม่ซ้ำกัน เช่นข้อความประกาศผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังส่งไปยังลูกค้า 100 บนสุดของคุณ คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์ข้อความ แผ่น งาน Excel และตาราง Access หรือแบบสอบถามโดยตรง โดยไม่ต้องใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างจดหมายหรือจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ใน Publisher

นำเข้าไฟล์ข้อความค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) (.csv) คือซับซ้อน ถ้าไฟล์ข้อความของคุณเป็นไฟล์.csv ที่ใช้อักขระตัวคั่นรายการที่กำหนดไว้ในเครื่องของคุณ หรือไฟล์ข้อความของคุณไม่ใช่ไฟล์.csv คุณสามารถใช้ไฟล์ Schema.ini เพื่อระบุรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง

นำเข้าไฟล์

 1. คลิกการส่งจดหมาย >เลือกผู้รับ >ใช้รายการที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Publisher 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกแค็ตตาล็อกและส่งจดหมาย >จดหมายเวียนจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือผสานแค็ตตาล็อก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานแค็ตตาล็อก คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อไปยังรายการผลิตภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์.odc อยู่ ดับเบิลคลิกไฟล์.odc นำเข้าข้อมูล และเสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์.odc ใหม่ คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ แล้ว ทำตามขั้นตอนในกระบวนงาน

   ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลปรากฏขึ้น

 3. ในหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกอื่นๆ/ขั้นสูง

  กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูล ปรากฏขึ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบต่าง ๆ คลิกวิธีใช้

 4. บนแท็บผู้ให้บริการ เลือกMicrosoft Jet 4.0 ให้บริการ OLE DB แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนแท็บการเชื่อมต่อ ในกล่องเลือก หรือใส่ชื่อฐานข้อมูล ใส่เส้นทางแบบเต็มไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ข้อความ

  เพื่อช่วยให้คุณค้นหาโฟลเดอร์ คลิกปุ่มเรียกดู ถัดจากกล่อง

 6. คลิกแท็บทั้งหมด เลือกคุณสมบัติขยาย แล้ว คลิ กแก้ไขค่า

 7. ในกล่องคุณสมบัติค่า ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไฟล์ข้อความมีส่วนหัวของคอลัมน์ ใส่ข้อความ หัวข้อ =ใช่

  • ถ้าไฟล์ข้อความมีส่วนหัวของคอลัมน์ ใส่ข้อความ หัวข้อ =ไม่ใช่

 8. คลิก ตกลง

 9. เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง คลิกแท็บการเชื่อมต่อ แล้ว คลิ กทดสอบการเชื่อมต่อ

 10. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด ตรวจค่าที่คุณใส่ในขั้นตอนก่อนหน้า

  • ถ้าคุณได้รับในข้อความ "ทดสอบการเชื่อมต่อสำเร็จ" คลิกตกลง

 11. คลิก ตกลง

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลที่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

 12. ในเลือกฐานข้อมูลและตาราง หน้า ภายใต้คอลัมน์Name เลือกไฟล์ข้อความที่คุณต้องการนำเข้า แล้ว คลิ กถัดไป

 13. ในหน้าเสร็จสิ้นและบันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล ใส่ชื่อสำหรับไฟล์.odc ในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ ซึ่งก็คือโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ตามค่าเริ่มต้น คลิกเรียกดู

 14. คุณอาจ เพื่อทำให้ไฟล์การเชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้มากขึ้น คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องคำอธิบายชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญของการค้นหา

ใช้ไฟล์ Schema.ini เพื่อระบุรายการอื่นแยกอักขระหรือข้อความรูปแบบไฟล์

ไฟล์ Schema.ini คือ ไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยรายการซึ่งแทนการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมข้อความเริ่มต้นในรีจิสทรีของ Windows โดยทั่วไป การใช้ไฟล์ Schema.ini คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแฟ้ม Schema.ini ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ข้อความที่คุณกำลังนำเข้า

 • ตั้งชื่อไฟล์Schema.ini

 • บนบรรทัดแรกของแฟ้ม Schema.ini พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อความที่คุณกำลังเชื่อมโยงถึง ภายในวงเล็บ

 • เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุรูปแบบไฟล์ข้อความแตกต่างกัน

ส่วนต่อไปนี้แสดงตัวอย่างทั่วไปสำหรับการใช้แฟ้ม Schema.ini

ตัวอย่าง: ระบุอักขระเครื่องหมายอัฒภาค () เป็นตัวคั่น

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

ตัวอย่าง: ระบุอักขระแท็บเป็นตัวคั่น

[Products.txt] Format=TabDelimited

ตัวอย่าง: ระบุความกว้างคงที่ไฟล์

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

ด้านบนของหน้า ส่วนบน

นำเข้าไฟล์ข้อความ โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC ได้ อย่างน้อย สองขั้นตอน ขั้นแรก ถ้าจำเป็น กำหนดผู้ใช้ DSN บนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC ข้อความ การนำเข้าไฟล์ข้อความ โดยใช้ผู้ใช้ DSN second ถ้าไฟล์ข้อความของคุณคือ ไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) ที่ใช้อักขระตัวคั่นรายการที่กำหนดไว้ในเครื่องของคุณ หรือไฟล์ข้อความของคุณไม่ใช่ไฟล์.csv คุณสามารถใช้ไฟล์ Schema.ini เพื่อระบุรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้อง

กำหนดผู้ใช้ DSN

 1. เปิดแผงควบคุม จากนั้น คลิกระบบและความปลอดภัย >เครื่องมือดูแลจัดการระบบ >แหล่งข้อมูล ODBC (32 บิต) หรือแหล่งข้อมูล ODBC (64 บิต)

 2. ในกล่องโต้ตอบผู้ดูแลแหล่งข้อมูล ODBC บนแท็บDSN ผู้ใช้ คลิกเพิ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ เลือกMicrosoft โปรแกรมควบคุมข้อความ (*.txt; *.csv), แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าข้อความ ODBC ปรากฏขึ้น

 4. ใส่ชื่อในชื่อแหล่งข้อมูล

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมายใช้ไดเรกทอรีปัจจุบัน

 6. คลิกเลือกไดเรกทอรี

 7. ในกล่องโต้ตอบเลือกไดเรกทอรี ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์ข้อความที่คุณต้องการนำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ข้อความปรากฏในรายการด้านล่างของกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กตกลง

 8. คลิก ตกลง สองครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบต่าง ๆ คลิกวิธีใช้

นำเข้าไฟล์

 1. คลิกการส่งจดหมาย >เลือกผู้รับ >ใช้รายการที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Publisher 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกแค็ตตาล็อกและส่งจดหมาย >จดหมายเวียนจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือผสานแค็ตตาล็อก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานแค็ตตาล็อก คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อไปยังรายการผลิตภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์.odc อยู่ ดับเบิลคลิกไฟล์.odc นำเข้าข้อมูล และเสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์.odc ใหม่ คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ แล้ว ทำตามขั้นตอนในกระบวนงาน

   ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลปรากฏขึ้น

 3. ในหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกODBC DSN

 4. ในหน้าเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC เลือก DSN ผู้ใช้ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น แล้ว คลิ กถัดไป

 5. ในหน้าเลือกฐานข้อมูลและตาราง เลือกไฟล์ข้อความภายใต้คอลัมน์Name แล้ว คลิ กถัดไป

 6. ในหน้าเสร็จสิ้นและบันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล ใส่ชื่อสำหรับไฟล์.odc ในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ ซึ่งก็คือโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ตามค่าเริ่มต้น คลิกเรียกดู

 7. คุณอาจ เพื่อทำให้ไฟล์การเชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้มากขึ้น คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องคำอธิบายชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญของการค้นหา

ใช้ไฟล์ Schema.ini เพื่อระบุรายการอื่นแยกอักขระหรือข้อความรูปแบบไฟล์

ไฟล์ Schema.ini คือ ไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยรายการซึ่งแทนการตั้งค่าโปรแกรมควบคุมข้อความเริ่มต้นในรีจิสทรีของ Windows โดยทั่วไป การใช้ไฟล์ Schema.ini คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เก็บแฟ้ม Schema.ini ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ข้อความที่คุณกำลังนำเข้า

 • ตั้งชื่อไฟล์Schema.ini

 • บนบรรทัดแรกของแฟ้ม Schema.ini พิมพ์ชื่อของไฟล์ข้อความที่คุณกำลังเชื่อมโยงถึง ภายในวงเล็บ

 • เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุรูปแบบไฟล์ข้อความแตกต่างกัน

ส่วนต่อไปนี้แสดงตัวอย่างทั่วไปสำหรับการใช้แฟ้ม Schema.ini

ตัวอย่าง: ระบุส่วนหัวของคอลัมน์

[Categories.txt] ColNameHeader=True

ตัวอย่าง: ระบุอักขระเครื่องหมายอัฒภาค () เป็นตัวคั่น

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

ตัวอย่าง: ระบุอักขระแท็บเป็นตัวคั่น

[Products.txt] Format=TabDelimited

ตัวอย่าง: ระบุความกว้างคงที่ไฟล์

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

ด้านบนของหน้า ส่วนบน

 1. คลิกการส่งจดหมาย >เลือกผู้รับ >ใช้รายการที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Publisher 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกแค็ตตาล็อกและส่งจดหมาย >จดหมายเวียนจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือผสานแค็ตตาล็อก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานแค็ตตาล็อก คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อไปยังรายการผลิตภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์.odc อยู่ ดับเบิลคลิกไฟล์.odc นำเข้าข้อมูล และเสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์.odc ใหม่ คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ แล้ว ทำตามขั้นตอนในกระบวนงาน

   ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลปรากฏขึ้น

 3. ในหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกMicrosoft SQL Server

 4. ในหน้าเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์

   ถ้าฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่(ภายใน)

  • ภายใต้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คลิกใช้การรับรองความถูกต้อง Windows

   • เมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ และใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลและรหัสผ่านในกล่องเหมาะสม

 5. คลิก ถัดไป

 6. ในหน้าเลือกฐานข้อมูลและตาราง เลือกฐานข้อมูลในกล่องฐานข้อมูล เลือกตาราง ดู หรือฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองภายใต้คอลัมน์Name นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 7. ในหน้าเสร็จสิ้นและบันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล ใส่ชื่อสำหรับไฟล์.odc ในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ ซึ่งก็คือโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ตามค่าเริ่มต้น คลิกเรียกดู

 8. คุณอาจ เพื่อทำให้ไฟล์การเชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้มากขึ้น คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องคำอธิบายชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญของการค้นหา

ด้านบนของหน้า ส่วนบน

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC อยู่สองขั้นตอน ขั้นแรก ถ้าจำเป็น กำหนดผู้ใช้ DSN บนคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC Second นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server

กำหนดผู้ใช้ DSN

 1. เปิดแผงควบคุม จากนั้น คลิกระบบและความปลอดภัย >เครื่องมือดูแลจัดการระบบ >แหล่งข้อมูล ODBC (32 บิต) หรือแหล่งข้อมูล ODBC (64 บิต)

 2. ในกล่องโต้ตอบผู้ดูแลแหล่งข้อมูล ODBC เลือกแท็บDSN ผู้ใช้ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ เลือกSQL Server แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  กล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server ปรากฏขึ้น

 4. ใส่ชื่อแหล่งข้อมูลในกล่องชื่อ

 5. คุณอาจ ใส่คำอธิบายของแหล่งข้อมูลในกล่องคำอธิบาย

 6. ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในกล่องเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ใส่(ภายใน)

 7. คลิก ถัดไป

 8. ภายใต้ฉันควร SQL Server ตรวจสอบความถูกต้องของ ID การเข้าสู่ระบบได้อย่างไร เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คลิด้วย Windows NT รับรองความถูกต้องโดยใช้ ID การเข้าสู่ระบบเครือข่าย

  • เมื่อต้องการใช้ฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คลิกการรับรองความถูกต้องกับ SQL Server โดยใช้ ID การเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านที่ผู้ใช้ใส่ และใส่ ID การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและรหัสผ่านในกล่องเหมาะสม

 9. คลิกถัดไป สอง แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 10. เพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง คลิกทดสอบแหล่งข้อมูล

 11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด ตรวจค่าที่คุณใส่ในขั้นตอนก่อนหน้า

  • ถ้าคุณได้รับในข้อความ "ทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว" คลิกตกลง

 12. คลิก ตกลง สองครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบต่าง ๆ คลิกวิธีใช้

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server

 1. คลิกการส่งจดหมาย >เลือกผู้รับ >ใช้รายการที่มีอยู่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Publisher 2007 บนเมนูเครื่องมือ คลิกแค็ตตาล็อกและส่งจดหมาย >จดหมายเวียนจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือผสานแค็ตตาล็อก แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในบานหน้าต่างจดหมายเวียน คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานอีเมล คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

  • ในบานหน้าต่างงานการผสานแค็ตตาล็อก คลิกสร้าง หรือการเชื่อมต่อไปยังรายการผลิตภัณฑ์

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์.odc อยู่ ดับเบิลคลิกไฟล์.odc นำเข้าข้อมูล และเสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการสร้างไฟล์.odc ใหม่ คลิกแหล่งข้อมูลใหม่ แล้ว ทำตามขั้นตอนในกระบวนงาน

   ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลปรากฏขึ้น

 3. ในหน้ายินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกODBC DSN

 4. ในหน้าเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ODBC เลือกชื่อแหล่งข้อมูลที่คุณได้กำหนดไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. ในหน้าเลือกฐานข้อมูลและตาราง เลือกฐานข้อมูลในกล่องฐานข้อมูล เลือกตาราง ดู หรือฟังก์ชันภายใต้คอลัมน์Name นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 6. ในหน้าเสร็จสิ้นและบันทึกไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล ใส่ชื่อสำหรับไฟล์.odc ในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ ซึ่งก็คือโฟลเดอร์แหล่งข้อมูลของฉัน ตามค่าเริ่มต้น คลิกเรียกดู

 7. คุณอาจ เพื่อทำให้ไฟล์การเชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้มากขึ้น คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องคำอธิบายชื่อที่เรียกง่าย และคำสำคัญของการค้นหา

ด้านบนของหน้า ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมการเชื่อมต่อข้อมูล office

ใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลลงใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×