ใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Office 365 ในศูนย์การจัดการแบบเก่าเพื่อดำเนินการการโยกย้ายแบบเคลื่อนย้าย

ถ้า ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 ตรวจพบว่า คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange 2013, Exchange 2010 หรือ Exchange 2007 ภายในองค์กร และคุณมีกล่องจดหมายน้อยกว่า 151 กล่อง ขอแนะนำให้คุณใช้ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 เพื่อคัดลอกข้อมูล และเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน Office 365 ใช้กระบวนการที่เรียกว่า การโอนแบบเคลื่อนย้าย เพื่อทำสิ่งนี้

อ่าน สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการโอนอีเมลแบบเคลื่อนย้ายไปยัง Office 365 สำหรับภาพรวมของกระบวนการโอนแบบเคลื่อนย้ายถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ

ใช้ ศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) เพื่อดำเนินการโอนแบบเคลื่อนย้าย ดู ดำเนินการโอนอีเมลแบบเคลื่อนย้ายไปยัง Office 365 โดยใช้ EAC

กำลังค้นหาคำสั่ง Windows PowerShell ใช่ไหม ดู ใช้ PowerShell เพื่อดำเนินการโอนแบบเคลื่อนย้ายไปยัง Office 365

งานการโอนแบบเคลื่อนย้าย

ต่อไปนี้คืองานที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน:

ก่อนที่ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 จะสามารถคัดลอกข้อมูลอีเมลของคุณ และสร้างผู้ใช้สำหรับคุณ คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสองสามอย่างกับสถาพแวดล้อม Exchange Server ภายในองค์กรของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี คุณจำเป็นต้องปิดใช้งานก่อนที่คุณจะดำเนินการโอนแบบเคลื่อนย้าย คุณสามารถทำได้ใน ศูนย์การจัดการ Office 365 เก่า: ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ > การซิงโครไนซ์ Active Directory > จัดการ

 1. กำหนดค่า Outlook Anywhere บน Exchange Server ภายในองค์กรของคุณ      บริการการโยกย้ายอีเมลใช้ Outlook Anywhere (หรือที่เรียกว่า RPC ผ่านทาง HTTP) เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server ภายในองค์กรของคุณ Outlook Anywhere ถูกกำหนดค่าโดยอัตโนมัติสำหรับ Exchange 2013 และ Exchange Server 2016 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่า Outlook Anywhere สำหรับ Exchange 2010 และ Exchange 2007 ให้ดูรายละเอียดต่อไปนี้:

 2. คุณต้องใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ออกใบรับรองที่เชื่อถือได้ (CA) กับการกำหนดค่า Outlook Anywhere ของคุณเพื่อให้ Office 365 เรียกใช้การโอนแบบเคลื่อนย้าย สำหรับการโอนแบบเคลื่อนย้าย คุณจะต้องเพิ่มบริการ Outlook Anywhere และค้นหาอัตโนมัติให้กับใบรับรองของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าใบรับรอง ให้ดู:

 3. ตัวเลือก: ตรวจสอบว่า คุณสามารถเชื่อมต่อองค์กร Exchange ของคุณโดยใช้ Outlook Anywhere     ให้ลองวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทดสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณ:

 4. ตั้งค่าสิทธิ์    บัญชีผู้ใช้ในองค์กรที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับองค์กร Exchange ภายในองค์กรของคุณ (หรือที่เรียกว่าผู้ดูแลระบบการโยกย้าย) ต้องมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเข้าถึงกล่องจดหมายภายในองค์กรที่คุณต้องการโยกย้ายไปยัง Office 365 ใช้บัญชีผู้ใช้นี้เมื่อคุณ เชื่อมต่อ Office 365 กับระบบอีเมลของคุณ ในกระบวนการนี้ต่อไป

 5. เมื่อต้องการโยกย้ายกล่องจดหมาย ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ดูแลระบบการโยกย้ายต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบโดเมนใน Active Directory ในองค์กรในสถานที่

   หรือ

  • ผู้ดูแลระบบการโยกย้ายต้องได้รับการมอบหมายสิทธิ์ FullAccess สำหรับแต่ละกล่องจดหมายภายในองค์กร

   หรือ

  • ผู้ดูแลระบบการโยกย้ายต้องได้รับการมอบหมายสิทธิ์ Receive As บนฐานข้อมูลกล่องจดหมายภายในองค์กรที่จัดเก็บกล่องจดหมายของผู้ใช้

  สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าสิทธิ์เหล่านี้ ให้ดูที่ มอบหมายสิทธิ์ Exchange เพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365

 6. ปิดใช้งานการส่งข้อความแบบครบวงจร (UM)    ถ้า UM ถูกเปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมายภายในองค์กรที่คุณกำลังโยกย้าย ให้ปิดใช้งาน UM ก่อนการโยกย้าย เปิดใช้งาน UM หรือกล่องจดหมายหลังจากทำการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับขั้นตอนดำเนินการ ให้ดูที่ ปิดใช้งานการส่งข้อความแบบครบวงจรสำหรับผู้ใช้ Exchange 2007

 7. สร้างกลุ่มความปลอดภัยและล้างข้อมูลผู้รับมอบสิทธิ์    เนื่องจากบริการการโยกย้ายอีเมลไม่สามารถตรวจพบว่ากลุ่ม Active Directory ภายในองค์กรเป็นกลุ่มความปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งไม่สามารถเตรียมใช้งานกลุ่มที่โยกย้ายเป็นกลุ่มความปลอดภัยใน Office 365 ได้ ถ้าคุณต้องการให้มีกลุ่มความปลอดภัยใน Office 365 อันดับแรก คุณต้องเตรียมใช้งานกลุ่มความปลอดภัยที่เปิดใช้งานจดหมายที่ว่างเปล่าใน Office 365 ก่อนที่จะเริ่มต้นการโอนแบบเคลื่อนย้าย

  นอกจากนี้ วิธีการโยกย้ายนี้ย้ายเฉพาะกล่องจดหมาย ผู้ใช้จดหมาย ที่ติดต่อจดหมาย และกลุ่มที่เปิดใช้งานจดหมาย วัตถุที่มีตัวจัดการ หรือผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต้องถูกย้ายไปไว้ด้วยกันเพื่อทำงานต่อไป ถ้าคุณจะไม่ย้ายวัตถุทั้งหมดที่ถูกกำหนดเป็นตัวจัดการ หรือผู้รับมอบสิทธิ์ไปยังวัตถุอื่น แล้วเอาความสัมพันธ์ออกก่อนที่คุณจะเริ่มการโยกย้าย

ใน ศูนย์การจัดการ Office 365หน้าแรก ให้คลิก ไปที่ศูนย์การจัดการเก่า

แล้วเลือก ตั้งค่า > เริ่มการตั้งค่าทันที

ขั้นตอนแรกคือ การแสดงว่า คุณเป็นเจ้าของแต่ละโดเมนที่คุณจะนำเข้าไป Office 365

 1. บนหน้า มาปรับการตั้งค่าของคุณ ให้เลือก ใช่ ฉันจำเป็นต้องคัดลอกข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของฉัน จากนั้นในกล่อง ระบบอีเมลปัจจุบันของคุณคืออะไร ให้เลือกเวอร์ชันของ Exchange ในกล่อง คุณมีผู้ใช้กี่คน ให้ระบุจำนวนผู้ใช้ (น้อยกว่า 151 คน)

 2. ในตัวช่วยสร้างการตั้งค่า บนหน้า สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับโดเมนและ DNS ให้เลือก มาเริ่มต้นใช้งานกันเถอะ

  ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนต่างๆ โปรดดูวิดีโอในหน้านั้น

 3. ในหน้าคุณต้องการใช้โดเมนใด ให้พิมพ์โดเมนของคุณ เช่น contoso.com

 4. หน้า เพิ่มระเบียน TXT นี้เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของ <ชื่อโดเมนของคุณ> จะแสดงระเบียน TXT ที่เจาะจงถึงคุณในรูปแบบ "MS=ms########" เพิ่มสิ่งนี้ที่โฮสต์ DNS ของคุณ สำหรับคำแนะนำ ให้ดู สร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของคุณ

  หลังจากเพิ่มระเบียน TXT ที่โฮสต์ DNS แล้ว ให้รอสักครู่ แล้วเลือก ตกลง ฉันเพิ่มระเบียนแล้ว เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

  เพิ่มระเบียน TXT เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน

  หมายเหตุ: ระเบียน TXT มักจะถูกตรวจสอบอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด ให้รอสักครู่ แล้วเลือก ตกลง ฉันได้เพิ่มระเบียน อีกครั้ง

 5. บนหน้า เราตรวจสอบแล้วว่า คุณเป็นเจ้าของ <ชื่อโดเมนของคุณ> ให้คลิก ถัดไป

แทนที่จะเพิ่มผู้ใช้ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 จะเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในระหว่างกระบวนการคัดลอกข้อมูล บนหน้า ข้ามการเพิ่มผู้ใช้ ให้คลิก ถัดไป

ในตอนนี้ คุณพร้อมที่จะเริ่มคัดลอกข้อมูลของคุณ

 1. ตรวจทานข้อมูลบนหน้า เตรียมพร้อมเพื่อคัดลอกข้อมูลไปยัง Office 365 และคลิก ถัดไป

 2. บนหน้า ลองเชื่อมต่อ ให้ทำรายการต่อไปนี้:

  • ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้กล่องจดหมายภายในองค์กร

  • ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบการโยกย้ายสำหรับ Exchange Server ภายในองค์กร

  • ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบการโยกย้ายสำหรับ Exchange Server ภายในองค์กร

 3. เลือก เริ่มคัดลอก

  ใส่ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ
 4. หน้า คัดลอกอยู่ จะแสดงในขณะที่ข้อมูลของคุณถูกคัดลอก คุณยังสามารถคลิกที่ลิงก์ ศูนย์การจัดการ Exchange เพื่อดูสถานะของชุดการโยกย้าย และดูวิธีการดำเนินการโยกย้ายของคุณได้ คุณอาจต้องคลิกที่ปุ่มรีเฟรชเพื่อดูสถานะ ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  คลิกรีเฟรชเพื่อดูการซิงโครไนซ์กล่องจดหมาย

หลังจาก ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 คุณจะต้องทำการตั้งค่าโดเมนของคุณให้เสร็จสิ้น ดู สร้างระเบียน DNS สำหรับ Office 365 เมื่อคุณจัดการระเบียน DNS ของคุณ สำหรับคำแนะนำเฉพาะโฮสต์ DNS ของคุณ

ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Office 365 สร้างผู้ใช้และกล่องจดหมายของพวกเขาใน Office 365 อย่างไรก็ตาม คุณจะยังต้องมอบสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละราย ถ้าคุณไม่ได้มอบหมายสิทธิ์การใช้งาน กล่องจดหมายจะถูกปิดใช้งานเมื่อช่วงเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง (30 วัน) เมื่อต้องการมอบหมายสิทธิ์การใช้งานใน ศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ดู มอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโอนแบบเคลื่อนย้ายของอีเมลไปยัง Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×