ใช้ตัวคัดวางรูปแบบเพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวคัดวางรูปแบบ การนำการจัดรูปแบบจากข้อความ รูปร่าง และรูปภาพอื่นเลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วคัดลอกเส้นขอบรูปภาพจากรูปภาพหนึ่งไปยังอีก หรือคัดลอกการจัดรูปแบบจากรูปร่างหนึ่งไปยังรูปร่างหลายรูปร่าง

บทความนี้ครอบคลุมถึงโดยใช้ตัวคัดวางรูปแบบ สำหรับโปรแกรมที่แสดงด้านล่างนี้ เมื่อต้องการใช้ตัวคัดวางรูปแบบ ใน Word ดูใช้ตัวคัดวางรูปแบบ

สำหรับโปรแกรม Office 2010 เหล่านี้:

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Excel

 1. เลือกเซลล์ในรูปร่าง ข้อความ หรือแผ่นงานที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

  คำสั่ง ตัวคัดวางรูปแบบ บน Ribbon

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นแปรงทาสี

  หมายเหตุ:  ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปใช้หลายครั้ง

 3. เลือกเซลล์ในรูปร่าง ข้อความ หรือแผ่นงานที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  ถ้าต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปยังเซลล์เดียว หลายเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ช่วงเดียว หรือหลายช่วง ให้ลากตัวชี้เมาส์ครอบคลุมเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกความกว้างคอลัมน์อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการคัดลอกความกว้างของคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์ที่สอง เลือกส่วนหัวของคอลัมน์แรก คลิกตัวคัดวางรูปแบบ และ แล้ว คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการความกว้างของคอลัมน์เพื่อนำไปใช้ คุณไม่สามารถคัดลอกความกว้างของคอลัมน์ถ้าคอลัมน์คุณต้องการคัดลอกความกว้างมีเซลล์ที่ผสาน

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. ในข้อความอีเมล เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกส่วนหนึ่งของย่อหน้า ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อความและการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้เลือกหมดทั้งย่อหน้ารวมทั้งเครื่องหมายย่อหน้าด้วย

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

เคล็ดลับ: ตัวคัดวางรูปแบบ จะพร้อมใช้งานในการนัดหมาย ประชุม และงาน นั้นอยู่บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มคลิปบอร์ด

คำสั่ง ตัวคัดวางรูปแบบ บน Ribbon

ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี

หมายเหตุ: ดับเบิลคลิกที่ปุ่มตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการคัดลอกรูปแบบการเลือกหลายรายการ

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อความที่เลือกมีหลายคำ คลิกภายในคำนำการจัดรูปแบบไปที่ word เท่านั้น และลากผ่านการเลือกข้อความที่ใช้การจัดรูปแบบคำทั้งหมด

 2. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัวคัดวางรูปแบบ

  คำสั่ง ตัวคัดวางรูปแบบ บน Ribbon

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี

  หมายเหตุ:  ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปใช้หลายครั้ง

 3. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อความที่เลือกมีหลายคำ คลิกภายในคำนำการจัดรูปแบบเพื่อคำนั้นเฉพาะ และลากผ่านเลือกข้อความที่ใช้การจัดรูปแบบคำทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหวเมื่อต้องการคัดลอกภาพเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถดูการแสดงผลของตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่ มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกตัวคัดวางรูปแบบ

  คำสั่ง ตัวคัดวางรูปแบบ บน Ribbon

  ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นไอคอนแปรงทาสี

  หมายเหตุ:  ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม ตัวคัดวางรูปแบบ ถ้าคุณต้องการคัดลอกการจัดรูปแบบไปใช้หลายครั้ง

 3. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  สำหรับข้อความที่เลือกมีหลายคำ คลิกภายในคำนำการจัดรูปแบบไปที่ word เท่านั้น และลากผ่านการเลือกข้อความนำการจัดรูปแบบคำทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการหยุดการจัดรูปแบบ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×