ใช้ตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวกรองรายงานเพื่อแสดงชุดย่อยของข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ได้สะดวก ตัวกรองรายงานช่วยจัดการการแสดงข้อมูลจำนวนมาก และช่วยมุ่งเน้นไปยังชุดย่อยของข้อมูลในรายงาน เช่นสายการผลิต ช่วงเวลา หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์

คุณต้องการทำสิ่งใด

แสดงชุดของค่าแตกต่างกันในรายงานที่ยึดตามรายการตัวกรองรายงาน

แสดงแต่ละชุดของค่าในรายงานที่ยึดตามรายการตัวกรองรายงานในเวิร์กชีตที่แยกต่างหาก

จัดเรียงหลายตัวกรองรายงาน

แสดงค่าคนละชุดกันในรายงาน จากรายการตัวกรองรายงาน

 1. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในเซลล์ที่มีรายการ ที่แสดงอยู่ในตัวกรองรายงานที่แสดงอยู่ในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart เหมาะสม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เลือกรายการเดียว     คลิกรายการที่คุณต้องการ ในเขตข้อมูลที่จัดระเบียบในระดับ คลิก กล่องบวก ด้านข้างระดับเพื่อแสดงรายการระดับ หรือคลิก กล่องลบ เพื่อแสดงรายการที่สูงกว่าจนกระทั่งรายการที่คุณต้องปรากฏในรายการ

  เลือกหลายรายการ     คลิกกล่องกาเครื่องหมาย เลือกหลายรายการ แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการthat you want.

  แสดงสรุปของรายการทั้งหมด     คลิก (ทั้งหมด)

หมายเหตุ: ถ้าแหล่งข้อมูล OLAP ของคุณคือ Microsoft SQL Server Analysis Services รุ่น 2005 คุณสามารถเลือกได้เฉพาะสมาชิกจากการคำนวณถ้าสมาชิกเป็นรายการเดี่ยว คุณไม่สามารถเลือกหลายรายการได้เมื่อรายการเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็นสมาชิกจากการคำนวณ

ด้านบนของหน้า

แสดงค่าแต่ละชุดในรายงาน จากรายการตัวกรองรายงานในแผ่นงานที่แยกกันต่างหาก

คุณสามารถแสดงหน้าตัวกรองรายงานแต่ละหน้า ซึ่งเป็นชุดของค่าที่ตรงกับรายการตัวกรองรายงานที่เลือกในแผ่นงานที่แยกกันต่างหากได้

 1. คลิกรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กับรายงาน PivotChart

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลือก แล้วคลิก แสดงเพจตัวกรองรายงาน

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงหน้าตัวกรองรายงาน ให้เลือกเขตข้อมูลตัวกรองรายงาน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงตัวกรองรายงานหลายๆ ตัว

ถ้าคุณมีตัวกรองรายงานหลายๆ ตัว คุณสามารถจัดเรียงตัวกรองรายงานในรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart ได้ด้วยการทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กับรายงาน PivotChart

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกแท็บ เค้าโครง & รูปแบบ

 4. ภายใต้ เค้าโครง ในกล่องรายการ แสดงเขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรองรายงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ลงแล้วซ้ายไปขวา เพื่อแสดงเขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรองรายงานจากบนลงล่างก่อน เมื่อเขตข้อมูลถูกเพิ่มในพื้นที่ ก่อนจะย้ายไปยังอีกคอลัมน์

  • เลือก ซ้ายไปขวาแล้วลง เพื่อแสดงเขตข้อมูลในเพื้นที่ตัวกรองรายงานจากซ้ายไปขวาก่อน เมื่อเขตข้อมูลถูกเพิ่มในพื้นที่ ก่อนจะย้ายไปยังอีกแถวหนึ่ง

 5. ในกล่อง เขตข้อมูลตัวกรองรายงานต่อคอลัมน์ หรือ เขตข้อมูลตัวกรองรายงานต่อแถว ให้พิมพ์หรือเลือกจำนวนเขตข้อมูลที่จะให้แสดงขึ้นก่อนที่จะดำเนินการในคอลัมน์หรือแถวอื่นตามการตั้งค่า แสดงเขตข้อมูลในพื้นที่ตัวกรองรายงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×