ใช้ตัวกรองการค้นหาที่มีอยู่ภายในของ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถค้นหาอีเมลของคุณหาคำคำเดียวหรือวลี แต่ Outlook มีหมายเลขของการค้นหาที่มีอยู่แล้วภายนอก เมื่อต้องการค้นหา ข้อความโดยยึดตามหนึ่งของการค้นหาเหล่านี้มีอยู่แล้วเลือกปุ่มกรองอีเมล บน Ribbon

ใช้ตัวกรองที่มีอยู่ภายในของ Outlook

 • จากโฟลเดอร์อีเม เลือกกรองอีเมล จากกลุ่มการค้นหา ใน Ribbon

  กรองอีเมล

  เมื่อคุณเลือกตัวกรอง Outlook ค้นหากล่องจดหมายของคุณโดยยึดตามตัวกรองที่ นอกจากนี้คุณจะเห็นย่อสำหรับตัวกรองในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแสดงอีเมลขาที่มีสิ่งที่แนบมา คุณสามารถเลือกมีสิ่งที่แนบมา หรือพิมพ์hasattachments:yesในกล่องค้นหา

  เมื่อต้องการล้างตัวกรองการค้นหา และดูรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์จดหมายที่เลือก คลิก ปุ่ม ปิดการค้นหา ในกล่องค้นหา หรือ บนแท็บค้นหา เลือกปิดการค้นหา

  กล่องการค้นหาทันที

บันทึกการค้นหาแบบกำหนดเองเป็นโฟลเดอร์การค้นหา

นอกจากการใช้เครื่องมือการค้นหาที่มีอยู่ภายในของ Outlook คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาการบันทึกของคุณค้นหาเป็นโฟลเดอร์เสมือน เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์การค้นหา เลื่อนลงในรายการโฟลเดอร์ Outlook ของคุณจนกว่าคุณเห็นโฟลเดอร์การค้นหา

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์การค้นหา และเลือกโฟลเดอร์การค้นหาใหม่

 2. เลือกจากหนึ่งในโฟลเดอร์การค้นหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลื่อนลง และเลือกโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเอง

 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์การค้นหาแบบกำหนดเองของคุณ จาก นั้นเลือกเกณฑ์

 4. ใช้แท็บในกล่องเกณฑ์โฟลเดอร์การค้นหา เพื่อระบุคำ หรือวลีเพื่อค้นหา ชื่อผู้ส่ง บุคคลอื่นรวมอยู่ในถึง หรือสำเนาถึงเส้น รายการที่ มีประเภทที่เฉพาะเจาะจง หรือค้นหาขั้นสูงใด ๆ เกณฑ์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือกตกลง สามครั้งเพื่อสร้างโฟลเดอร์การค้นหาของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×