ใช้ชุดรูปแบบจากเอกสารอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณทราบว่า คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบจากเอกสารอื่น ๆ รวมถึงเอกสารที่มีชุดรูปแบบที่กำหนดเองและเอกสารได้จากโปรแกรมอื่นระบบ Microsoft Office 2007 ได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำธีมในเอกสารMicrosoft Office Word 2007 ไปยังอีกเอกสารOffice Word 2007 ในงานนำเสนอMicrosoft Office PowerPoint 2007 ไปยังเวิร์กบุ๊กMicrosoft Office Excel 2007 หรือข้อความอีเมMicrosoft Office Outlook 2007

ภาพแสดงชุดรูปแบบเอกสาร Word ที่นำมาใช้กับการนำเสนอ PowerPoint

รูปที่ 1: งานนำเสนอPowerPoint 2007 ด้วยค่าเริ่มต้นธีมของ Office

รูปที่ 2: Word 2007 เอกสาร ด้วยFoundry ธีม

รูปที่ 3: งานนำเสนอเดียวกันกับชุดรูปแบบFoundry ถูกนำไปใช้

นำธีมจากเอกสารระบบ Microsoft Office 2007 อื่น

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. เปิดแผ่นงานที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบที่แตกต่างกันมาใช้

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ที่ด้านล่างของเมนูที่ปรากฏ คลิกเรียกดูธีม

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกชุดรูปแบบหรือเอกสารที่ใช้ธีม เลือกการวางจำหน่าย Office 2007 เอกสารที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบที่คุณต้องการนำ แล้ว คลิ กเปิด ชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับเอกสารปัจจุบันของคุณ

  หมายเหตุ: ธีมสามารถมองเห็นได้แบบละเอียด ถ้าเอกสารที่คุณเลือกมีธีมที่คล้ายกับชุดรูปแบบของเอกสารปัจจุบันของคุณ คุณอาจสังเกตเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีใช้ชุดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดข้อความอีเมลที่คุณต้องการที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบต่างมาใช้

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Outlook

 3. ที่ด้านล่างของเมนูที่ปรากฏ คลิกเรียกดูธีม

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกชุดรูปแบบหรือเอกสารที่ใช้ธีม เลือกการวางจำหน่าย Office 2007 เอกสารที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบที่คุณต้องการนำ แล้ว คลิ กเปิด ชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับเอกสารปัจจุบันของคุณ

  หมายเหตุ: ธีมสามารถมองเห็นได้แบบละเอียด ถ้าเอกสารที่คุณเลือกมีธีมที่คล้ายกับชุดรูปแบบของเอกสารปัจจุบันของคุณ คุณอาจสังเกตเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีใช้ชุดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบต่างๆมาใช้

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มธีม คลิกเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 3. ที่ด้านล่างของเมนูที่ปรากฏ คลิกเรียกดูธีม

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกชุดรูปแบบหรือเอกสารที่ใช้ธีม เลือกการวางจำหน่าย Office 2007 เอกสารที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบที่คุณต้องการนำ แล้ว คลิ กนำไปใช้ ชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับเอกสารปัจจุบันของคุณ

  หมายเหตุ: ธีมสามารถมองเห็นได้แบบละเอียด ถ้าเอกสารที่คุณเลือกมีธีมที่คล้ายกับชุดรูปแบบของเอกสารปัจจุบันของคุณ คุณอาจสังเกตเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีใช้ชุดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการนำชุดรูปแบบต่างไปใช้

 2. บนแท็บ เค้าโครงเพจ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ที่ด้านล่างของเมนูที่ปรากฏ คลิกเรียกดูธีม

 4. ในกล่องโต้ตอบเลือกชุดรูปแบบหรือเอกสารที่ใช้ธีม เลือกการวางจำหน่าย Office 2007 เอกสารที่ประกอบด้วยชุดรูปแบบที่คุณต้องการนำ แล้ว คลิ กเปิด ชุดรูปแบบของเอกสารที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับเอกสารปัจจุบันของคุณ

  หมายเหตุ: ธีมสามารถมองเห็นได้แบบละเอียด ถ้าเอกสารที่คุณเลือกมีธีมที่คล้ายกับชุดรูปแบบของเอกสารปัจจุบันของคุณ คุณอาจสังเกตเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีใช้ชุดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×