ใช้ชื่อในสูตร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้างสูตรที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยใช้ชื่อที่สื่อความหมายถึงเซลล์ ช่วงของเซลล์ สูตร หรือค่าค่าคงที่

ใช้ข้อมูลตัวอย่างให้มาและขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการกำหนดชื่อให้กับการอ้างอิงเซลล์ และสร้างสูตรที่ใช้ได้

คัดลอกข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้ เข้าใจขั้นตอน คัดลอกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ไปที่เซลล์ A1 บนแผ่นงานเปล่า

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวคอลัมน์หรือแถว (1, 2, 3...  A, B, C. ...) เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า

  เลือกข้อมูลตัวอย่างในวิธีใช้

  เลือกข้อมูลตัวอย่าง

  ภูมิภาค

  ที่คาดการณ์

  จริง

  ตะวันออก

  $5000

  $5,325

  ตะวันตก

  $1,500

  $1,477

  ภาคใต้

  $2500

  $2,633

  ภาคเหนือ

  $500

  $1,211

  ภาค

  $3,500

  $3,322

  ศูนย์กลาง

  $2,000

  $2,120

 3. กด คำสั่ง + C

 4. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ A1 จากนั้น กด คำสั่ง + V

สร้างสูตร โดยการกำหนดชื่อให้กับเซลล์

 1. เลือกเซลล์ C2 ถึง C5 ซึ่งเป็นยอดขายจริงสำหรับตะวันออก ตะวันตกเฉียง ใต้ และภูมิภาคอเมริกา

 2. ทางด้านซ้ายของตัวแถบสูตร ในกล่องชื่อ พิมพ์MyRegionsจากนั้น กดส่งกลับ

  ชื่อ "MyRegions" ถูกกำหนดให้กับเซลล์ C2 ถึง C5

 3. เลือกเซลล์ C9 แล้ว พิมพ์ค่าเฉลี่ยยอดขายสำหรับภูมิภาคของฉัน

 4. เลือกเซลล์ C10 พิมพ์= AVERAGE(MyRegions), จากนั้น กดส่งกลับ

  ผลลัพธ์เป็น 2661.5

 5. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วย 2661.5

 6. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข คลิกเมนูรูปแบบตัวเลข กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข แล้ว คลิ กสกุลเงิน

  ผลลัพธ์เป็น $2,661.50 ซึ่งเป็นยอดขายเฉลี่ยจริงสำหรับตะวันออก ตะวันตกเฉียง ใต้ และอเมริกาภูมิภาค

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการตรวจทาน และจัดการชื่อที่คุณมอบหมาย บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ชื่อ ทางแล้ว คลิกกำหนด

  • คุณสามารถสร้างรายการของชื่อทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้กับเซลล์ในเวิร์กบุ๊ก ค้นหาตำแหน่งพื้นที่ที่ มีคอลัมน์ว่างสองคอลัมน์บนแผ่นงาน (รายการจะประกอบด้วยสองคอลัมน์ได้แก่หนึ่งสำหรับชื่อและอีกสำหรับเซลล์อ้างอิง โดยชื่อ) เลือกเซลล์ที่จะเป็นมุมซ้ายบนของรายการ บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ชื่อ แล้ว คลิ กวาง ในกล่องโต้ตอบวางชื่อ คลิกวางรายการ

 1. เลือกเซลล์ C2 ถึง C5 ซึ่งเป็นยอดขายจริงสำหรับตะวันออก ตะวันตกเฉียง ใต้ และภูมิภาคอเมริกา

 2. ทางด้านซ้ายของตัวแถบสูตร ในกล่องชื่อ พิมพ์MyRegionsจากนั้น กดส่งกลับ

  ชื่อ "MyRegions" ถูกกำหนดให้กับเซลล์ C2 ถึง C5

 3. เลือกเซลล์ C9 แล้ว พิมพ์ค่าเฉลี่ยยอดขายสำหรับภูมิภาคของฉัน

 4. เลือกเซลล์ C10 พิมพ์= AVERAGE(MyRegions), จากนั้น กดส่งกลับ

  ผลลัพธ์เป็น 2661.5

 5. เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วย 2661.5

 6. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิกสกุลเงิน ปุ่มสกุลเงิน  

  ผลลัพธ์เป็น $2,661.50 ซึ่งเป็นยอดขายเฉลี่ยจริงสำหรับตะวันออก ตะวันตกเฉียง ใต้ และอเมริกาภูมิภาค

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการตรวจทาน และจัดการชื่อที่คุณมอบหมาย บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ชื่อ ทางแล้ว คลิกกำหนด

  • คุณสามารถสร้างรายการของชื่อทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้กับเซลล์ในเวิร์กบุ๊ก ค้นหาตำแหน่งพื้นที่ที่ มีคอลัมน์ว่างสองคอลัมน์บนแผ่นงาน (รายการจะประกอบด้วยสองคอลัมน์ได้แก่หนึ่งสำหรับชื่อและอีกสำหรับเซลล์อ้างอิง โดยชื่อ) เลือกเซลล์ที่จะเป็นมุมซ้ายบนของรายการ บนเมนูแทรก ชี้ไปที่ชื่อ แล้ว คลิ กวาง ในกล่องโต้ตอบวางชื่อ คลิกวางรายการ

แนวทางสำหรับการสร้างชื่อ

หลักเกณฑ์

คำอธิบาย

อักขระที่อนุญาต

อักขระตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษรหรือตัวอักขระขีดล่าง (_) อักขระในชื่อที่เหลืออยู่สามารถอักษร ตัวเลข ช่วงเวลา และอักขระขีดเส้นใต้ออก ในบางภาษา Excel อาจแทนอักขระบางตัว ด้วยขีดล่างเท่านั้น

ไวยากรณ์

ช่องว่างไม่ได้ สามารถใช้อักขระขีดเส้นใต้และช่วงเวลาเป็นตัวคั่น word นั่นคือตัวอย่าง Sales_Tax หรือ First.Quarter ได้

ข้อขัดแย้งในการอ้างอิงเซลล์

ชื่อต้องไม่เหมือนกับการอ้างอิงเซลล์ เช่น Z$ 100, BIN9 หรือ R1C1

จำนวนอักขระสูงสุด

ชื่อสามารถประกอบด้วยได้ถึง 255 อักขระ ถ้าชื่อที่กำหนดไว้สำหรับช่วงประกอบด้วยมากกว่า 253 อักขระ คุณไม่สามารถเลือกจากกล่องชื่อ แต่คุณยังสามารถใช้ได้ในสูตร

การตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ชื่อก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก แต่ Excel ไม่แสดงความแตกต่างระหว่างเหล่านั้น ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อเซลล์หนึ่ง "ยอดขาย" จากนั้น ตั้งชื่อเซลล์อื่น "ยอดขาย" ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน ชื่อที่สองจะแทนชื่อ

ดูเพิ่มเติม

ตัวดำเนินการคำนวณและลำดับของการดำเนินการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×