ใช้จดหมายเวียนสำหรับอีเมลจำนวนมาก จดหมาย ป้ายชื่อ และซองจดหมาย

ใช้จดหมายเวียนสำหรับอีเมลจำนวนมาก จดหมาย ป้ายชื่อ และซองจดหมาย

องค์กรติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางการดำเนินการในแต่ละวัน การติดต่อสื่อสารอาจมีหลายรูปแบบ เช่น จดหมายต้อนรับ การประกาศพิเศษ อีเมลขอบคุณ และใบแจ้งหนี้ถึงลูกค้าบางราย ฟีเจอร์จดหมายเวียนใน Word สามารถช่วยให้องค์กรสร้างการติดต่อสื่อสารแบบเขียนรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยกระบวนการจดหมายเวียน องค์กรของคุณสามารถสร้างชุดจดหมายหรืออีเมลแบบส่วนบุคคลเพื่อส่งถึงที่ติดต่อแบบมืออาชีพของคุณ จดหมายหรืออีเมลแต่ละฉบับอาจมีทั้งเนื้อหามาตรฐานและเนื้อหาแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการทักทายผู้รับแต่ละรายด้วยชื่อ ให้ใช้ที่อยู่ไปรษณีย์ของพวกเขา หรือเพิ่มข้อมูลเฉพาะ เช่น หมายเลขสมาชิก ข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในการกำหนดจดหมายหรืออีเมลจะถูกนำมาจากรายการในแหล่งข้อมูลของคุณ ซึ่งอาจเป็นรายชื่อผู้รับจดหมาย

ด้วยการผสมผสานจดหมายหรืออีเมลของคุณและรายชื่อผู้รับจดหมาย คุณสามารถสร้างเอกสารจดหมายเวียนที่ส่งกลุ่มจดหมายถึงบุคคลที่ระบุหรือถึงทุกคนในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ คุณยังสามารถสร้างและพิมพ์ป้ายผนึกจดหมายและซองจดหมายดดยใช้จดหมายเวียน

กระบวนการจดหมายเวียน

กระบวนการจดหมายเวียนใช้เอกสารสามประเภทในการสร้างและพิมพ์จดหมายและอีเมล หรือป้ายผนึกและซองจดหมาย

  • เอกสารหลักของคุณ
    เอกสารนี้มีข้อความและกราฟิก (ตัวอย่างเช่น โลโก้หรือรูปภาพ) ที่เหมือนกันในเอกสารที่ผสานทุกเวอร์ชัน ตัวอย่างของเนื้อหาคือที่อยู่ตอบกลับบนซองจดหมายหรือในส่วนเนื้อหาของจดหมายหรือข้อความอีเมล

  • รายการผู้รับของคุณ
    เอกสารนี้มีข้อมูลที่ใช้เพื่อเติมข้อมูลลงในเอกสารหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น รายชื่อผู้รับจดหมายมีที่อยู่ที่จะพิมพ์บนป้ายผนึกหรือซองจดหมาย

  • เอกสารผสานของคุณ
    เอกสารนี้เป็นการผสมของเอกสารหลักและรายชื่อผู้รับ ข้อมูลถูกดึงมาจากรายชื่อผู้รับจดหมายและแทรกลงในเอกสารหลักของคุณ ทำให้อยู่ในเอกสารที่ผสาน จดหมาย อีเมล ป้ายผนึก หรือซองจดหมาย ซึ่งจะถูกปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลในรายชื่อผู้รับจดหมาย

คุณต้องการสร้างเอกสารส่งจดหมายเป็นกลุ่มแบบใด

คุณใช้รายชื่อผู้รับจดหมายชนิดใด

Word อาจดึงข้อมูลมาจากแหล่งข้อมู,ต่างๆ เพื่อทำการสร้างจดหมายเวียน ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับ คุณสามารถสร้างได้ระหว่างกระบวนการจดหมายเวียน นี่คือรายการแหล่งข้อมูลง่ายๆ บางส่วนที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

เมื่อคุณเลือกเอกสารการส่งจดหมายเป็นกลุ่มและรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณพร้อมแล้ว ให้ดำเนินการสร้างจดหมายเวียนแล้วส่งข้อความของคุณถึงลูกค้าของคุณ

คุณต้องการสร้างเอกสารส่งจดหมายเป็นกลุ่มแบบใด

ชนิดของเอกสารการส่งจดหมายเป็นกลุ่ม

Word for Mac 2011

Word for Mac 2016

จดหมาย

ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างแบบฟอร์มจดหมาย จดหมายแต่ละฉบับจะพิมพ์บนส่วนของกระดาษแยกกัน

สร้างและพิมพ์ชุดจดหมายที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลสำหรับทุกคนในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ จดหมายแต่ละฉบับจะพิมพ์บนส่วนของกระดาษแยกกัน

อีเมล

ไม่มีฟีเจอร์นี้สำหรับ Word for Mac 2011

สร้างและส่งข้อความอีเมลสำหรับแต่ละบุคคลในรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณที่มีข้อมูลแบบกำหนดเองที่แทรกจากรายชื่อผู้รับจดหมาย

ซองจดหมาย

สร้างซองจดหมายโดยใช้จดหมายเวียนใน Word for Mac

สร้างซองจดหมายโดยใช้จดหมายเวียนใน Word for Mac

ป้ายผนึก

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน

สร้างและพิมพ์ป้ายผนึกโดยใช้จดหมายเวียน ซึ่งป้ายผนึกแต่ละแผ่นจะมีที่อยู่ในการส่งจดหมายต่างกัน

คุณใช้รายชื่อผู้รับจดหมายชนิดใด

Word อาจดึงข้อมูลมาจากแหล่งข้อมู,ต่างๆ เพื่อทำการสร้างจดหมายเวียน ถ้าคุณไม่มีรายชื่อผู้รับ คุณสามารถสร้างได้ระหว่างกระบวนการจดหมายเวียนได้อย่างง่ายดาย นี่คือแหล่งข้อมูลง่ายๆ บางส่วนที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

เมื่อคุณเลือกเอกสารการส่งจดหมายเป็ฯกลุ่มของคุณและรายชื่อผู้รับจดหมายของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถดำเนินการสร้างจดหมายเวียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×