ใช้งานใน Outlook บนเว็บ

งาน คือรายการที่คุณสร้างขึ้นใน Outlook บนเว็บ และคุณต้องการติดตามรายการนั้นจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถสร้าง งาน จากอีเมลที่คุณได้ตั้งค่าสถานะสำหรับการตามงานเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ หรืออาจเป็นข้อมูลรายการที่ต้องทำที่จะทำรายการที่คุณเพิ่มด้วยตนเอง ใช้ งาน ใน Outlook บนเว็บ เมื่อต้องการสร้าง แก้ไข จัดประเภท และจัดการงาน

สิ่งสำคัญ: Outlook บนเว็บ ไม่สนับสนุนการมอบหมายงานหรือการแชร์งาน เมื่อต้องการมอบหมายหรือแชร์งาน ให้ใช้ Outlook 2013

สิ่งที่คุณจะเห็นในงาน

ดูรูปต่อไปนี้และรายการลำดับเลขที่สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละส่วน เพื่อดูภาพรวมของบานหน้าต่าง งาน

จัดการงานของคุณ

 1. สร้าง ลบ ย้าย หรือจัดประเภทงาน ทำเครื่องหมายงานเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณงานนั้นเสร็จสิ้น

 2. งานของฉัน - แสดงโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อดูและจัดการงานของคุณ เลือกว่าคุณต้องการดูรายการที่คุณได้ตั้งค่าสถานะเป็น สำคัญ หรือไม่ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานใหม่ เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายโฟลเดอร์งานที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ งานของฉัน แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

 3. รายการงาน - กรองและแสดงงานโดยยึดตามสถานะที่คุณได้กำหนดให้กับงานเหล่านั้น ใช้เมนูการกรองเพื่อเรียงลำดับงานตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

  เลือกวิธีกรอง จัดเรียง เรียงลำดับงานในรายการงาน Outlook.com

  ใช้แถบคำสั่งที่ด้านบนของรายการงานเพื่อลบ จัดประเภท กำหนดทางลัด หรือทำเครื่องหมายงานที่เลือกเป็นเสร็จสมบูรณ์

  แถบคำสั่งงานสำหรับ Outlook.com

 4. รายละเอียดงาน - ดูรายละเอียดของงานที่เลือกในรายการงาน เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดของงาน เช่น สถานะ, ลำดับความสำคัญ และเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก แก้ไข

ใช้งานใน Outlook บนเว็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. เลือก งาน ที่ด้านล่างของหน้า

 3. เลือก สร้าง

  แถบคำสั่งงานสำหรับ Outlook.com
 4. พิมพ์ชื่อเรื่อง วันครบกำหนด หรือบันทึกย่อเกี่ยวกับงานนั้น

 5. เลือก แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ใส่ข้อมูล เช่น วันที่เริ่มต้น, วันที่ทำเสร็จสมบูรณ์ และ สถานะ และติดตามความคืบหน้าของงาน เช่น % เสร็จสมบูรณ์ หรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

 6. ใช้คำสั่ง แนบ เพื่อแนบไฟล์ลงในงาน

 7. ใช้คำสั่ง ทางลัด เพื่อกำหนดทางลัดให้กับงาน ทางลัดมีไอคอนที่คุณสามารถนำไปใช้กับรายการงานเป็นสิ่งแสดงแทนเสียงที่ช่วยให้คุณระบุชนิดของงานที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว

 8. เลือก บันทึก

  ฟอร์มรายละเอียดงานสำหรับ Outlook.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. เลือก งาน ที่ด้านล่างของหน้า

 3. เลือกงานที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข ในบานหน้าต่างงาน

 4. ทำการแก้ไขงาน แล้วเลือก บันทึก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. เลือก งาน ที่ด้านล่างของหน้า

 3. เลือกงานที่คุณต้องการจัดประเภทจากรายการงาน แล้วเลือก ประเภท

  ประเภท งาน

 4. เลือกประเภทที่คุณต้องการมอบหมายงาน ตัวอย่างเช่น ประเภทสีเหลือง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. เลือก งาน ที่ด้านล่างของหน้า

 3. เลือกเมนูตัวกรอง และเลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียงลำดับงานในรายการงาน ตัวอย่างเช่น ในสกรีนช็อตต่อไปนี้ งานจะเรียงลำดับตามสถานะ (ที่ใช้งานอยู่), วันที่ครบกำหนด และมีงานที่เก่าที่สุดอยู่ด้านบน คุณสามารถเรียงลำดับตามที่ใช้งานอยู่เกินกำหนด หรือ เสร็จสมบูรณ์ได้

  เลือกวิธีกรอง จัดเรียง เรียงลำดับงานในรายการงาน Outlook.com

หมายเหตุ: Outlook บนเว็บ ไม่สนับสนุนการเรียงลำดับงานตามประเภท

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×