ใช้คีย์ลัดในการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

หัวข้อนี้แสดงรายการคีย์ลัดสำหรับการส่งมอบงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint 2016

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ควบคุมการแสดงสไลด์ของคุณในระหว่างงานนำเสนอ

ควบคุมวิดีโอและสื่ออื่นๆ ในระหว่างงานนำเสนอ

ควบคุมการแสดงสไลด์ของคุณในระหว่างงานนำเสนอ

คีย์ลัดต่อไปนี้ในจะถูกนำไปใช้ในขณะที่คุณส่งมอบงานนำเสนอของคุณในโหมดการนำเสนอสไลด์ (เต็มหน้าจอ) ได้ เมื่อต้องการเข้าสู่โหมด การนำเสนอสไลด์ ให้กด Alt+S, B

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังสไลด์ถัดไป

N, Enter, Page Down, Right Arrow, Down Arrow หรือ Spacebar

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P, Page Up, Left Arrow, Up Arrow หรือ Backspace

ไปยังหมายเลขสไลด์

ตัวเลข+Enter

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากสไลด์ที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่สไลด์ถัดไป ถ้าสไลด์ถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

บันทึกคำบรรยายสไลด์และการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังสไลด์แรก

กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้เป็นเวลาหลายวินาที

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

Ctrl+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

Ctrl+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

Ctrl+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

Ctrl+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

Ctrl+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

Ctrl+U

แสดงกล่องโต้ตอบ สไลด์ทั้งหมด

Ctrl+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

Ctrl+T

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์แรกหรือถัดไปบนสไลด์ปัจจุบัน

Tab

ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนสไลด์ปัจจุบัน

Shift+Tab

ทำการ "คลิกเมาส์" ที่ไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก (ตามไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก)

กด Enter ขณะที่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเลือก

ควบคุมวิดีโอและสื่ออื่นๆ ในระหว่างงานนำเสนอ

คีย์ลัดเหล่านี้ทำงานกับไฟล์วิดีโอที่นำเข้าจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ แต่จะไม่ทำงานกับไฟล์วิดีโอออนไลน์

ในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณต้องการดูรายการของคีย์ลัดสื่อ ให้กด F1 จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ วิธีใช้การนำเสนอสไลด์ ให้ไปที่แท็บ สื่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

หยุดการเล่นสื่อ

Alt+Q

เล่นหรือหยุดสื่อชั่วขณะ

Ctrl+Space

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

Alt+P

ไปยังบุ๊กมาร์กถัดไป

Alt+End

ไปยังบุ๊กมาร์กก่อนหน้า

Alt+Home

เพิ่มระดับเสียง

Alt+Up

ลดระดับเสียง

Alt+Down

ปิดเสียง

Alt+U

ค้นหาไปข้างหน้าสามวินาที

Alt+Shift+Page Down

ค้นหาในทางย้อนกลับสามวินาที

Alt+Shift+Page Up

ค้นหาไปข้างหน้า 0.25 วินาที จากนั้นหยุดชั่วขณะ

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ค้นหาในทางย้อนกลับ 0.25 วินาที จากนั้นหยุดชั่วขณะ

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

เมนแสดง/ซ่อนูเสียงและคำบรรยาย (สำหรับวิดีโอที่มีแทร็กเสียงหลายแทร็ก และ/หรือแทร็กคำบรรยายรูปแบบที่สนับสนุน)

ALT+J

ข้อมูลเพิ่มเติม

เล่นวิดีโอในงานนำเสนอแบบเต็มหน้าจอ

ใช้คีย์ลัดใน PowerPoint

ศูนย์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×