ใช้คีย์ลัดกับคีย์บอร์ดภายนอกใน Excel Mobile สำหรับ Windows 10

การใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel Mobile ช่วยให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากคีย์ลัดที่คุณคุ้นเคย

การนำทางในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการ

ให้กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งเซลล์

TAB

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์

แป้นลูกศร

ขยายการเลือกไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ขยายการเลือกไปทางขวาหนึ่งเซลล์

SHIFT+ ลูกศรขวา

ขยายการเลือกทางซ้ายไปจนถึงเซลล์แรก

SHIFT+CONTROL+ลูกศรซ้าย

ขยายการเลือกทางขวาไปจนถึงเซลล์สุดท้าย

SHIFT+CONTROL+ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

CONTROL+ลูกศรซ้าย

(หลังการแตะในแถบสูตร)

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

CONTROL+ลูกศรขวา

(หลังการแตะในแถบสูตร)

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CONTROL+ลูกศรซ้าย

(หลังการแตะในแถบสูตร)

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งคำ

CONTROL+ลูกศรขวา

(หลังการแตะในแถบสูตร)

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางซ้าย

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

(หลังการแตะในแถบสูตร)

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางขวา

SHIFT+ ลูกศรขวา

(หลังการแตะในแถบสูตร)

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

บานหน้าต่างถัดไป

F6

การทำงานกับเซลล์

เมื่อต้องการ

ให้กด

บันทึก

CONTROL+ S

คัดลอก

CONTROL+ C

ตัด

CONTROL+ X

วาง

CONTROL+ V

เลิกทำ

CONTROL+ Z

ทำซ้ำ

CONTROL+ Y

ตัวหนา

CONTROL+ B

ตัวเอียง

CONTROL+ I

ขีดเส้นใต้

CONTROL+ U

เลือกทั้งหมด

CONTROL+ A

ค้นหา

CONTROL+ F

ทำซ้ำ

CONTROL+ Y

แทนที่

CONTROL+ H

แทรกตาราง

CONTROL+ T

แทรกตัวแบ่งบรรทัดในเซลล์

ALT + ENTER

ล้างเซลล์ที่เลือก

DELETE

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×