ใช้คีย์บอร์ดเพื่อจัดรูปแบบข้อความอีเมลในจดหมายสำหรับ Windows 10

ปุ่มการจัดรูปแบบใน จดหมาย สำหรับ Windows 10 จะอยู่ใน Ribbon ของแท็บ รูปบบ ซึ่งปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณกำลังเขียนข้อความอีเมลอยู่เท่านั้น Ribbon ประกอบด้วยแท็บสามแท็บ: รูปแบบแทรก และ ตัวเลือก

เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ

 1. เลือกข้อความในเนื้อหาข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายไปยัง Ribbon แล้วใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บต่างๆ

 3. เลือกการแท็บ รูปแบบ จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยัง Ribbon ล่าง

 4. กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างปุ่มต่างๆ บน Ribbon รูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ให้ดู ปุ่มรูปแบบ แทรก และตัวเลือกบนแท็บรูปแบบ ในหัวข้อนี้

 5. กด Alt+S เพื่อส่งข้อความ

ปุ่มจัดรูปแบบ แทรก และตัวเลือกบนแท็บรูปแบบ

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับปุ่มบนแท็บ รูปแบบแทรก และ ตัวเลือก

ปุ่มบนแท็บรูปแบบ

รายการต่อไปนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มบนแท็บ รูปแบบ และเมนูที่เกี่ยวข้อง

ปุ่ม ฟอนต์

 • สไตล์ฟอนต์และขนาดฟอนต์

 • รูปแบบข้อความ: ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดทับ ตัวห้อย และตัวยก

 • เน้น

 • สีฟอนต์

ปุ่ม จัดแนว

 • รายการหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 • การเยื้อง การเยื้องออก

 • การจัดแนว (ซ้าย ขวา กึ่งกลาง และชิดขอบ)

 • ระยะห่างบรรทัด

 • ช่องว่างก่อนและหลังย่อหน้า

ปุ่ม สไตล์ย่อหน้า

 • หัวเรื่อง

 • ชื่อเรื่องและคำบรรยาย

 • สไตล์อื่นๆ จากเทมเพลต

ปุ่ม เลิกทำ

 • เลิกทำอย่างง่ายสำหรับการดำเนินการก่อนหน้า ไม่ต้องใช้เมนู

ปุ่มบนแท็บแทรก

รายการต่อไปนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มบนแท็บ แทรก ใน Ribbon

ปุ่มต่างๆ ในแทบตัวเลือก

รายการต่อไปนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่มต่างๆ บนแท็บ ตัวเลือก

 • ปุ่ม ความสำคัญสูง – เพิ่มค่าสถานะความสำคัญสูงลงในข้อความ

 • ปุ่มความสำคัญตํ่า – เพิ่มค่าสถานะความสำคัญตํ่าลงในข้อความ

 • เมนู ภาษา – เมนูดรอปดาวน์ของภาษาสำหรับการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

 • ปุ่ม สะกด – สแกนคำในข้อความ ถ้าพบข้อผิดพลาด จดหมาย สำหรับ Windows 10 จะเปิด Ribbon ที่มีคำแนะนำในการสะกดสำหรับคำที่เลือก

 • ปุ่ม การพิสูจน์อักษรและภาษา – เปิดเมนูสำหรับการเลือกว่าจะแสดงเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรหรือไม่

 • ปุ่ม ย่อ/ขยาย – เปิดเมนูตัวเลือกการย่อ/ขยายที่แสดงรายการเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายในจดหมายสำหรับ Windows 10

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอกับจดหมายสำหรับ Windows 10

คีย์ลัดในแอปจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×