ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel สำหรับ iPhone

Excel สำหรับ iPhone สนับสนุนคีย์ลัดเฉพาะจำนวนมากของ Excel ที่คุณชื่นชอบ

การนำทางในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการ

ให้กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งเซลล์

TAB

ย้ายขึ้น ลง ไปทางซ้าย หรือไปทางขวาหนึ่งเซลล์

แป้นลูกศร

การทำงานกับเซลล์

เมื่อต้องการ

ให้กด

คัดลอก

สัญลักษณ์ Apple Cmd + C

วาง

สัญลักษณ์ Apple Cmd + V

ตัด

สัญลักษณ์ Apple Cmd + X

เลิกทำ

สัญลักษณ์ Apple Cmd + Z

ทำซ้ำ

สัญลักษณ์ Apple Cmd + Y หรือ SHIFT + สัญลักษณ์ Apple Cmd + Z

ตัวหนา

สัญลักษณ์ Apple Cmd + B

ตัวเอียง

สัญลักษณ์ Apple Cmd + I

ขีดเส้นใต้

สัญลักษณ์ Apple Cmd + U

เลือกทั้งหมด

สัญลักษณ์ Apple Cmd + A

การเลือกช่วงของเซลล์

SHIFT+ ลูกศรซ้าย/ขวา

แทรกตัวแบ่งบรรทัดในเซลล์

ALT + RETURN

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบันภายในเซลล์

สัญลักษณ์ Apple Cmd + ลูกศรซ้าย

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดปัจจุบันภายในเซลล์

สัญลักษณ์ Apple Cmd + ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้นของเซลล์ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ Apple Cmd + ลูกศรขึ้น

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุดของเซลล์ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ Apple Cmd + ลูกศรลง

ภายในเซลล์ที่มีตัวแบ่งบรรทัด ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

OPTION + ลูกศรขึ้น

ภายในเซลล์ที่มีตัวแบ่งบรรทัด ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ลงไปหนึ่งย่อหน้า

OPTION + ลูกศรลง

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางขวาหนึ่งคำ

OPTION + ลูกศรขวา

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

OPTION + ลูกศรซ้าย

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×