ใช้คิวรีแบบร่วมเพื่อรวมหลายคิวรีลงในผลลัพธ์เดียว

ใช้คิวรีแบบร่วมเพื่อรวมหลายคิวรีลงในผลลัพธ์เดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่า ฐานข้อมูล Access ของคุณมีตารางที่ไม่เกี่ยวข้องกันสอง –หนึ่งที่เก็บข้อมูลลูกค้าและอีกที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย – และทั้งสองตารางที่มีเขตข้อมูลที่ติดต่อ คุณต้องการดูข้อมูลที่ติดต่อจากทั้งสองตารางในมุมมองหนึ่ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ก่อน สร้างแบบสอบถามที่เลือกสำหรับแต่ละตารางเพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ติดต่อ นั้นแล้ว รวมผลลัพธ์เหล่านั้น ด้วยการสร้างคิวรีแบบร่วม

หมายเหตุ: เนื้อหาในบทความนี้มีไว้สำหรับใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access คุณไม่สามารถสร้าง หรือใช้คิวรีแบบร่วมในฐานข้อมูลเว็บ Access หรือ Access web apps

ต้องการทบทวนเกี่ยวกับการสร้างคิวรีแบบพื้นฐานที่เลือกได้อย่างไร ดูสร้างแบบสอบถามอย่างง่ายที่เลือก

ก่อนอื่น มีสองสามรายการที่ควรทราบเกี่ยวกับการสร้างคิวรีแบบร่วมดังนี้

 • คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลที่คุณรวมเข้าด้วยกันในคิวรีแบบร่วมจะต้องมีจำนวนเขตข้อมูลผลลัพธ์เท่ากัน อยู่ในลำดับเดียวกัน และมีชนิดข้อมูลเหมือนกันหรือเข้ากันได้ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบร่วม ข้อมูลจากเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันแต่ละชุดจะถูกรวมเป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์หนึ่งเขตข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์คิวรีมีจำนวนเขตข้อมูลเท่ากับคำสั่งการเลือกแต่ละคำสั่ง

 • คิวรีแบบร่วมเป็น SQL แบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงต้องเขียนใน SQL โดยตรง คุณจะสลับกลับไปยังมุมมอง SQL เพื่อเขียนคิวรี SQL แบบเฉพาะเจาะจงซึ่งรวมถึงคิวรีแบบร่วมด้วย

ขั้นตอนที่ 1 สร้างคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

หมายเหตุ: แม้คุณจะสามารถรวมหลายตารางหรือหลายคิวรีไว้ในคิวรีเดียวได้ กระบวนการนี้จะถือว่าแต่ละคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลของคุณนั้นมีข้อมูลจากตารางเดียวเท่านั้น

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางซึ่งมีเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ ตารางจะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างการออกแบบคิวรี

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ในหน้าต่างการออกแบบคิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้
  เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเพิ่มเขตข้อมูลในจำนวนที่เท่ากันและตามลำดับเดียวกันกับที่คุณเพิ่มในคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลอีกคิวรีหนึ่ง โปรดพิจารณาชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้กับเขตข้อมูลในตำแหน่งเดียวกันในคิวรีอื่นที่คุณกำลังรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลแรกของคุณมีห้าเขตข้อมูลโดยที่เขตข้อมูลแรกมีข้อมูลวันที่/เวลา โปรดตรวจสอบว่าคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลอื่นๆ ที่คุณรวมนั้นมีห้าเขตข้อมูลเช่นเดียวกันโดยที่เขตข้อมูลแรกมีข้อมูลวันที่/เวลา เป็นต้น

 5. คุณอาจ เพิ่มเกณฑ์ไปยังเขตข้อมูลของคุณ ด้วยการพิมพ์นิพจน์ที่เหมาะสมในแถวเกณฑ์ ของเขตข้อมูลตาราง

 6. หลังจากที่คุณเพิ่มเขตข้อมูลและเกณฑ์ของเขตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรเรียกใช้คิวรีเลือก และตรวจทานผลลัพธ์ บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มผลลัพธ์ คลิกเรียกใช้

 7. สลับคิวรีไปยังมุมมองออกแบบ

 8. บันทึกคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล และเปิดทิ้งไว้

 9. ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ในคิวรี ดูนำเกณฑ์ลงในคิวรี

ขั้นตอนที่ 2 รวมคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ คุณต้องสร้างคิวรีแบบร่วม โดยใช้คำสั่ง SQL (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนไวยากรณ์ SQLด้านล่าง)

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 2. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ร่วม

Access ซ่อนหน้าต่างการออกแบบคิวรี และแสดงแท็บวัตถุมุมมอง SQL ในขั้นตอนนี้ แท็บวัตถุมุมมอง SQL จะยังคงว่างเปล่า

 1. คลิกแท็บสำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลคิวรีแรกที่คุณต้องการรวมในคิวรีแบบร่วมนี้

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกมุมมอง >มุมมอง SQL

 3. คัดลอกคำสั่ง SQL สำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล คลิกแท็บสำหรับคิวรีแบบร่วมที่คุณได้เริ่มสร้างในขั้นตอนที่ 1

 4. วางคำสั่ง SQL สำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลในแท็บวัตถุมุมมอง SQL ของคิวรีแบบร่วม

 5. ลบเครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่ท้ายคำสั่ง SQL สำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูล

 6. กด Enter เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ลงหนึ่งบรรทัด แล้ว พิมพ์UNIONบนบรรทัดใหม่

 7. คลิกแท็บสำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลคิวรีถัดไปที่คุณต้องการรวมในคิวรีแบบร่วมนี้

 8. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 10 จนกว่าคุณจะได้คัดลอกและวางคำสั่ง SQL ทั้งหมดสำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลลงในหน้าต่างมุมมอง SQL ของคิวรีแบบร่วม โปรดอย่าลบเครื่องหมายอัฒภาคหรือพิมพ์ข้อความใดๆ หลังคำสั่ง SQL สำหรับคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลคิวรีสุดท้าย

 9. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ผลลัพธ์ของคิวรีแบบร่วมของคุณจะปรากฏใน มุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการใช้คิวรีแบบร่วม

 • ถ้าอยากรู้ว่าแถวใดมาจากตารางใด ให้เพิ่มสตริงข้อความเป็นเขตข้อมูลในคำสั่งการเลือกแต่ละคำสั่งได้

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคำสั่งการเลือกหนึ่งเรียกเขตข้อมูลจากตารางชื่อ ผลิตภัณฑ์ และอีกคำสั่งการเลือกหนึ่งเรียกเขตข้อมูลจากตารางชื่อ บริการ ให้เพิ่มสตริง "ผลิตภัณฑ์" เป็นเขตข้อมูลที่ด้านท้ายของคำสั่งแรก และ "บริการ" ที่ด้านท้ายของคำสั่งที่สอง คุณยังสามารถกำหนดนามแฝงของเขตข้อมูล (ตัวอย่างเช่น "ชนิด") ให้กับสตริงโดยใช้คำสำคัญ AS ได้ด้วย ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  SELECT field1, field2, ... "Product" AS type

  SELECT field1, field2, ... "Service" AS type

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะรวมเขตข้อมูลที่ชื่อ "ชนิด" ที่แสดงว่าแถวนั้นมาจากตารางผลิตภัณฑ์หรือตารางบริการ

 • คำสำคัญ UNION แต่ละคำจะรวมคำสั่ง SELECT เฉพาะที่อยู่ติดกันก่อนหน้าหรือตามหลังกับคำสำคัญ UNION นี้ ถ้าคุณใช้คำสำคัญ ALL กับคำสำคัญ UNION บางคำในคิวรีของคุณ แต่ไม่ใช้กับทั้งหมด ผลลัพธ์จะรวมแถวที่ซ้ำกันจากคู่ของคำสั่ง SELECT ที่รวมโดยใช้ UNION ALL แต่จะไม่รวมแถวที่ซ้ำกันจากคำสั่ง SELECT ที่รวมโดยใช้ UNION โดยไม่มีคำสำคัญ ALL

 • จำนวน ชนิดข้อมูล และลำดับเขตข้อมูลในคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลต้องสอดคล้องกัน คุณสามารถใช้นิพจน์ เช่น การคำนวณหรือคิวรีย่อยเพื่อทำให้สอดคล้องกันได้

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้เขตข้อมูลปีที่มีสองอักขระสอดคล้องกันกับเขตข้อมูลปีที่มีสี่อักขระได้โดยใช้ฟังก์ชัน Right เพื่อแยกตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปีที่มีสี่อักขระออกมา

ใช้ผลลัพธ์ของคิวรีแบบร่วมเพื่อสร้างตารางใหม่

ขั้นแรก ใช้คิวรีแบบร่วมเป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับแบบสอบถามใหม่ที่เลือก แล้ว ใช้คิวรีที่เลือกเป็นเกณฑ์ของคิวรีแบบใช้สร้างตาราง ดังที่แสดงไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. สร้างและบันทึกคิวรีแบบร่วม

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม คิวรี ให้คลิก ออกแบบคิวรี

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกแท็บ คิวรี

 4. ดับเบิลคลิกที่คิวรีแบบร่วม จากนั้นปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในแถบข้อความ คิวรีแอคชันอาจถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานคิวรีแอคชัน ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา บนแถบข้อความ

 5. ในตารางออกแบบคิวรีบนแท็บวัตถุของคิวรีแบบร่วม ให้ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อใช้เขตข้อมูลของคิวรีแบบร่วมทั้งหมดในการสร้างตารางใหม่

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดคิวรี ให้คลิก สร้างตาราง

 7. ในกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง ให้ใส่ชื่อให้กับตารางใหม่นี้

 8. หรือระบุฐานข้อมูลอื่นที่จะสร้างตาราง

 9. คลิก ตกลง

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ใช้คิวรีแบบร่วมเพื่อดำเนินการรวมภายนอกแบบสมบูรณ์

คุณสามารถใช้คิวรีแบบร่วมเพื่อดำเนินการ การรวมภายนอก แบบสมบูรณ์ การรวมภายนอกแบบสมบูรณ์จะไม่จำกัดจำนวนแถวที่จะส่งกลับจากตารางที่ใช้ในการรวม แต่จะรวมแถวตามค่าในเขตข้อมูลการรวม

 1. สร้างคิวรีที่มีการรวมภายนอกด้านซ้ายบนเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับการรวมภายนอกแบบสมบูรณ์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก มุมมอง แล้วคลิกที่ มุมมอง SQL

 3. กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกโค้ด SQL

 4. ลบเครื่องหมายอัฒภาคที่ด้านท้ายของส่วนคำสั่ง FROM แล้วกด Enter

 5. พิมพ์UNIONนั้นแล้ว กด Enter

  หมายเหตุ: โปรดอย่าใช้คำสำคัญ ALL เมื่อคุณใช้คิวรีแบบร่วมเพื่อดำเนินการการรวมภายนอกแบบสมบูรณ์

 6. กด Ctrl+V เพื่อวางโค้ด SQL ที่คุณคัดลอกในขั้นตอนที่ 3

 7. ในโค้ดที่คุณวาง ให้เปลี่ยน LEFT JOIN เป็น RIGHT JOIN

 8. ลบเครื่องหมายอัฒภาคที่ด้านท้ายของส่วนคำสั่ง FROM ที่สอง แล้วกด Enter

 9. เพิ่มส่วนคำสั่ง WHERE ที่ระบุว่าค่าของเขตข้อมูลการรวมเป็น NULL ในตารางแรกที่ปรากฏในส่วนคำสั่ง FROM (ตารางด้านซ้าย)

  ตัวอย่างเช่น ถ้าส่วนคำสั่ง FROM คือ

  FROM Products RIGHT JOIN [Order Details] 
  ON Products.ID = [Order Details].[Product ID]

  คุณเพิ่มส่วนคำสั่ง WHERE ต่อไปนี้

  WHERE Products.ID IS NULL

 10. พิมพ์เครื่องหมายอัฒภาค (;) ที่ด้านท้ายของส่วนคำสั่ง WHERE เพื่อระบุจุดสิ้นสุดของคิวรีแบบร่วม

 11. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้
  ผลลัพธ์ของคิวรีแบบร่วมของคุณจะปรากฏใน มุมมองแผ่นข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรวมตารางและคิวรี

ด้านบนของหน้า

ข้อกำหนดและไวยากรณ์ SQL สำหรับคิวรีแบบร่วม

ข้อกำหนดบางอย่างสำหรับคิวรีแบบร่วม

 • คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลที่คุณรวมเข้าด้วยกันในคิวรีแบบร่วมจะต้องมีจำนวนเขตข้อมูลผลลัพธ์เท่ากัน อยู่ในลำดับเดียวกัน และมีชนิดข้อมูลเหมือนกันหรือเข้ากันได้ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบร่วม ข้อมูลจากเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันแต่ละชุดจะถูกรวมเป็นเขตข้อมูลผลลัพธ์หนึ่งเขตข้อมูล เพื่อให้ผลลัพธ์คิวรีมีจำนวนเขตข้อมูลเท่ากับคำสั่งการเลือกแต่ละคำสั่ง

  หมายเหตุ: ในการสร้างคิวรีแบบร่วมนี้ ตัวเลขและข้อความจะถือว่าเป็นชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้

 • คิวรีแบบร่วมเป็น SQL แบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงต้องเขียนใน SQL โดยตรง คุณจะสลับกลับไปยัง มุมมอง SQL เพื่อเขียนคิวรี SQL แบบเฉพาะเจาะจงซึ่งรวมถึงคิวรีแบบร่วมด้วย

ไวยากรณ์ SQL ของคิวรีแบบร่วม

ในคิวรีแบบร่วม คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลแต่ละรายการ (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าคำสั่งการเลือก) จะมีส่วนคำสั่งดังนี้

ส่วนคำสั่ง

มีรายการของ...

SELECT

เขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียก

FROM

ตารางที่มีเขตข้อมูลเหล่านั้น

WHERE ระบุหรือไม่ก็ได้

เกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลเหล่านั้น

คำสั่ง SELECT จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยใช้คำสำคัญ UNION

พื้นฐานไวยากรณ์ SQL สำหรับคิวรีแบบร่วมมีดังนี้

SELECT field_1[, field_2,…]
FROM table_1[, table_2,…]
UNION [ALL]
SELECT field_a[, field_b,...]
FROM table_a[, table_b,…];

ตัวอย่างเช่น ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีตารางชื่อ ผลิตภัณฑ์ และอีกตารางหนึ่งชื่อ บริการ และทั้งสองตารางมีเขตข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา การรับประกัน หรือการรับรองอยู่ ไม่ว่าคุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นแบบเอกสิทธิ์หรือไม่ แม้ว่าตาราง ผลิตภัณฑ์ จะเก็บข้อมูลการรับประกัน และตาราง บริการ จะเก็บข้อมูลการรับรอง แต่ข้อมูลพื้นฐานจะเหมือนกัน (คือผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีการรับรองคุณภาพอยู่หรือไม่) คุณสามารถใช้คิวรีแบบร่วม เช่นคิวรีต่อไปนี้ เพื่อรวมเขตข้อมูลสี่เขตข้อมูลจากสองตาราง

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services;

เรามาดูตัวอย่างไวยากรณ์ก่อนหน้านี้ทีละบรรทัดกัน

ไวยากรณ์

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

SELECT ชื่อ, ราคา, การรับประกัน, ข้อเสนอเอกสิทธิ์

ส่วนคำสั่ง SELECT แรก

ส่วนคำสั่ง SELECT จะตามด้วยรายการของตัวระบุที่ระบุเขตข้อมูลซึ่งคุณต้องการเรียกข้อมูล

ส่วนคำสั่ง SELECT ต้องมีเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการเสมอ

ส่วนคำสั่ง SELECT นี้ มีตัวระบุเขตข้อมูล ชื่อ, ราคา, การรับประกัน และ ข้อเสนอเอกสิทธิ์

FROM ผลิตภัณฑ์

ส่วนคำสั่ง FROM แรก

ส่วนคำสั่ง FROM จะตามหลังส่วนคำสั่ง SELECT และทั้งสองส่วนคำสั่งจะรวมกันเป็นคำสั่งการเลือกพื้นฐาน

ส่วนคำสั่ง FROM จะตามด้วยรายการของตัวระบุซึ่งระบุตารางที่มีเขตข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนคำสั่ง SELECT

ส่วนคำสั่ง FROM ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตารางเสมอ

ส่วนคำสั่ง FROM นี้มีตัวระบุตาราง ผลิตภัณฑ์

UNION ALL

คำสำคัญ UNION และคำสำคัญ ALL ที่จะระบุหรือไม่ก็ได้

ผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT ที่มาก่อน UNION จะถูกรวมกับผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT ที่ตามหลัง UNION

เมื่อคุณใช้คำสำคัญ ALL แถวที่ซ้ำกันจะไม่ถูกเอาออกจากผลลัพธ์คิวรีแบบร่วม

การใช้คำสำคัญ ALL คิวรีจะทำงานได้เร็วขึ้นเพราะว่า Access ไม่ต้องตรวจหาแถวที่ซ้ำกัน

ใช้คำสำคัญ ALL ถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง

 • คุณแน่ใจว่าคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลจะไม่สร้างแถวที่ซ้ำกัน

 • ไม่สำคัญว่าผลลัพธ์ของคุณมีแถวที่ซ้ำกันหรือไม่

 • คุณต้องการดูแถวที่ซ้ำกัน

SELECT ชื่อ, ราคา, การรับรอง, ข้อเสนอเอกสิทธิ์

ส่วนคำสั่ง SELECT ที่สอง

กฎบางอย่าง ดังนี้

 • ส่วนคำสั่ง SELECT ที่สองต้องมีจำนวนเขตข้อมูลเท่ากันกับส่วนคำสั่ง SELECT แรก

 • เขตข้อมูลที่แชร์ข้อมูลทั่วไปจะต้องปรากฏตามลำดับเดียวกันในส่วนคำสั่ง

 • เขตข้อมูลที่แชร์ข้อมูลทั่วไปต้องมีชนิดข้อมูลเหมือนกันหรือเข้ากันได้

หมายเหตุ: ชื่อของเขตข้อมูลในผลลัพธ์ของคิวรีแบบร่วมจะได้มาจากส่วนคำสั่ง SELECT แรก ดังนั้นในตัวอย่างของเรา ข้อมูลจากเขตข้อมูล "warranty_available" และ "guarantee_available" จะใช้ชื่อ "warranty_available" ในผลลัพธ์ของคิวรี

FROM บริการ

ส่วนคำสั่ง FROM ที่สอง

ไม่มีข้อจำกัดในตารางในส่วนคำสั่ง FROM ของคิวรีแบบร่วม คุณสามารถสร้างคิวรีแบบร่วมที่ใช้ตารางที่เหมือนกันในแต่ละส่วนคำสั่ง FROM และสามารถมีจำนวนตารางไม่เท่ากันได้ในส่วนคำสั่ง FROM ในตัวอย่างของเรา ส่วนคำสั่ง FROM แต่ละส่วนจะมีเพียงหนึ่งตารางเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×