Office

ใช้คำอธิบายภาพใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่ม คำอธิบายภาพ ในรูปภาพ ตาราง หรือสมการใดก็ได้ในเอกสารของคุณ คุณยังคงสามารถใช้ Word ในการแทรกคำอธิบายภาพในรายการบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบลำดับตัวเลขหรือชื่อของป้ายชื่อได้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังใช้ Word for Mac 2011 ขั้นตอนเหล่านี้ใช้งานได้ดีที่สุดถ้าคุณอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

เพิ่มคำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพทุกรายการจะประกอบด้วยป้ายชื่อและตัวเลข คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อใหม่และเปลี่ยนแปลงรูปแบบลำดับเลขได้ คำอธิบายภาพของวัตถุแต่ละประเภทสามารถกำหนดตามลำดับตัวเลขได้ เช่น คุณมี รูปภาพ1 ตาราง1 ตาราง2 ตาราง3 รูปภาพ2 ตาราง4 และอื่นๆ

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพ

 2. ในเมนู แทรก ให้คลิก คำอธิบายภาพ

  หมายเหตุ: ป้ายชื่อคำอธิบายภาพที่คุณเลือกจะถูกแทรกลงในกล่อง คำอธิบายภาพ โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขข้อความนี้ได้ เมื่อต้องการสร้างป้ายชื่อใหม่ ให้คลิก ป้ายชื่อใหม่ จากนั้นพิมพ์ข้อความป้ายชื่อในกล่อง ป้ายชื่อ

  สร้างคำอธิบายสำหรับตัวเลข ตาราง หรือวัตถุอื่น ๆ กับกล่องโต้ตอบคำอธิบายภาพ
 3. [เพิ่มเติม] พิมพ์ข้อความ รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอน ที่คุณต้องการให้ปรากฏหลังจากป้ายชื่อ

เพิ่มคำอธิบายภาพโดยอัตโนมัติ

Word สามารถเพิ่มคำอธิบายโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแทรกตารางหรือวัตถุอื่น ๆ

 1. ในเมนู แทรก ให้คลิก คำอธิบายภาพ

 2. คลิก คำอธิบายภาพอัตโนมัติ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณต้องการให้ Word เพิ่มคำอธิบายภาพโดยอัตโนมัติ

  เพิ่มคำอธิบายภาพลงในตารางใหม่และวัตถุอื่น ๆ ที่คุณแทรกโดยอัตโนมัติ

สร้างป้ายชื่อคำอธิบายภาพใหม่

Word มีป้ายชื่อคำอธิบายภาพมาตรฐาน 3 รูปแบบ สมการ รูปภาพ และตาราง คุณสามารถใช้ป้ายชื่อคำอธิบายภาพเหล่านี้ หรือสร้างข้อความป้ายชื่อใหม่ด้วยตนเอง

 1. ในเมนู แทรก ให้คลิก คำอธิบายภาพ

 2. คลิก ป้ายชื่อใหม่

 3. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  ป้ายชื่อคำอธิบายภาพใหม่จะพร้อมใช้งานในเมนูป็อปอัพ ป้ายชื่อ ในกล่องโต้ตอบ คำอธิบายภาพ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คำอธิบายภาพ ให้คลิก ปิด

รวมหมายเลขบทเมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพด้วยตนเอง

คำอธิบายภาพสามารถประกอบด้วยข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการ รวมหมายเลขบท ถ้าคุณใส่หมายเลขบทในคำอธิบายภาพของคุณ จาก นั้นในภายหลังเพิ่ม ลบ หรือย้ายบท หมายเลขคำอธิบายภาพของคุณอัปเดตเพื่อแสดงลำดับของคำอธิบายภาพใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขบทในบทหัวเรื่อง ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก รายการแบบหลายระดับ รายการหลายระดับ จากนั้นนำหนึ่งในสไตล์รายการหัวเรื่องไปใช้กับหัวเรื่องของคุณ เมื่อต้องการรวมหายเลขบทในคำอธิบายภาพ คุณต้องใช้สไตล์หัวเรื่องที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละบทหัวเรื่อง เช่น ถ้าคุณใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 สำหรับบทหัวเรื่องแล้ว อย่าใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 กับข้อความใดๆ ในเอกสารอีก

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพ

 2. บนเมนูแทรก คลิกคำอธิบาย แล้ว คลิ กจัดรูปแบบ

  หมายเหตุ: ใน Word for Mac 2011 ปุ่มว่าลำดับเลข แทนที่จะจัดรูปแบบ

  เพิ่มหมายเลขบทเข้าคำอธิบายภาพของคุณใน Word โดยอัตโนมัติ
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมหมายเลขบท จากนั้นเลือกสไตล์หัวเรื่องที่คุณใช้กับบทหัวเรื่อง

รวมหมายเลขบทเมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขบทในบทหัวเรื่อง ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก รายการแบบหลายระดับ รายการหลายระดับ จากนั้นนำหนึ่งในสไตล์รายการหัวเรื่องไปใช้กับหัวเรื่องของคุณ เมื่อต้องการรวมหายเลขบทในคำอธิบายภาพ คุณต้องใช้สไตล์หัวเรื่องที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละบทหัวเรื่อง เช่น ถ้าคุณใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 สำหรับบทหัวเรื่องแล้ว อย่าใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 กับข้อความใดๆ ในเอกสารอีก

 1. ในเมนู แทรก ให้คลิก คำอธิบายภาพ จากนั้นคลิก คำอธิบายภาพอัตโนมัติ

 2. เลือกชนิดของรายการที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายเพื่อ แล้ว คลิ กลำดับเลข

  หมายเหตุ: ใน Word for Mac 2011 ปุ่มว่าลำดับเลข แทนที่จะจัดรูปแบบ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมหมายเลขบท จากนั้นเลือกสไตล์หัวเรื่องที่คุณใช้กับบทหัวเรื่อง

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เราไม่ได้รับสายที่นี่ได้อย่างไร

โพสต์คำถามในWord สำหรับศูนย์ข้อมูลคำตอบ Mac

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Word for Mac ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมWord for Mac UserVoiceและแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×