ใช้คอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel

ใช้คอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel เป็นเครื่องมือที่เยี่ยมยอดสำหรับการใส่สูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่อนุญาตให้คุณใส่สูตรเดียวในเซลล์หนึ่ง แล้ว สูตรที่จะขยายโดยอัตโนมัติเพื่อเหลือของคอลัมน์ ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งเติมหรือคัดลอกได้ สามารถถูก incredibly ตอนนี้การบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีหลายแถว และเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนสูตร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจะขยายไปที่ส่วนเหลือของคอลัมน์จากการคำนวณ

หมายเหตุ: สกรีนช็อตในบทความนี้นำมาจาก Excel 2016 ถ้าคุณมีเวอร์ชันอื่น มุมมองของคุณอาจมีความแตกต่างเล็กน้อย แต่ยังสามารถระบุได้โดยฟังก์ชันการทำงานจะเหมือนกัน

การสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ

 1. สร้างตาราง ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับตาราง Excel คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมที่:ภาพรวมของ Excel ตารางได้

 2. แทรกคอลัมน์ใหม่ลงในตาราง คุณสามารถทำได้ ด้วยการพิมพ์ในคอลัมน์ทางด้านขวาของตารางทันที และ Excel จะขยายตารางสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ ในตัวอย่างนี้ เราสร้างคอลัมน์ใหม่ ด้วยการพิมพ์ "ผลรวม" ลงในเซลล์ D1

  เพิ่มคอลัมน์ตารางใหม่ ด้วยการพิมพ์ในคอลัมน์ว่างทันทีทางด้านขวาของตารางที่มีอยู่

  เคล็ดลับ: 

  • คุณยังสามารถเพิ่มคอลัมน์ของตารางจากแท็บหน้าแรก เพียงแค่คลิกที่ลูกศรสำหรับแทรก >แทรกคอลัมน์ตารางทางซ้าย ออก

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ของตารางจากแท็บหน้าแรก คลิกที่ลูกศรสำหรับแทรก > แทรกคอลัมน์ตารางทางซ้ายออก

 3. พิมพ์สูตรที่คุณต้องการใช้ และกดEnter

  เพิ่มสูตรเดียวในเซลล์ตารางที่จะทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ

  ในกรณีนี้ เราใส่= sum (คอลัมน์ไตรมาส 1และ2 ไตรมาสที่เลือกแล้ว ผลลัพธ์เป็น Excel สร้างสูตร: = SUM (ตาราง 1 [@[ไตรมาส 1]: [ไตรมาส 2]]) ดำเนินการนี้จะเรียกว่าการอ้างอิงที่มีโครงสร้างสูตร ซึ่งเป็นเฉพาะกับตาราง Excel จัดรูปแบบการอ้างอิงที่มีแบบแผนคือ อะไรทำให้ตารางที่จะใช้สูตรเดียวกันสำหรับแต่ละแถว สูตร Excel ทั่วไปสำหรับนี้จะ=SUM(B2:C2)ซึ่งคุณจะแล้วต้องการคัดลอกหรือเติมลงมาเหลือของเซลล์ในคอลัมน์ของคุณ

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงที่มีแบบแผน ดู:ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน ด้วยตาราง Excel

 4. เมื่อคุณกดแป้น Enter เมื่อสูตรจะถูกเติมลงในเซลล์ทั้งหมดของคอลัมน์โดยอัตโนมัติทั้งเหนือ และ ใต้เซลล์ที่คุณสามารถใส่สูตร สูตรจะเหมือนกับสำหรับแต่ละแถว แต่เนื่องจากเป็นการอ้างอิงที่มีแบบแผน Excel ทราบภายในคือแถวใดที่

  ตัวอย่างของสูตรที่มี autofilled เพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณในตาราง

หมายเหตุ: 

 • การคัดลอกหรือการเติมสูตรลงในเซลล์ทั้งหมดของคอลัมน์ตารางเปล่าจะเป็นการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณด้วยเช่นกัน

 • ถ้าคุณพิมพ์ หรือย้ายสูตรในคอลัมน์ของตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลอยู่แล้ว คอลัมน์จากการคำนวณจะไม่ได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ จะแสดงให้คุณ มีตัวเลือกที่จะเขียนทับข้อมูลเพื่อให้สามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ

  ตัวเลือกการเขียนทับสูตรที่มีอยู่ในคอลัมน์จากการคำนวณเมื่อสูตรหนึ่งสูตรจะแตกต่างจากส่วนเหลือ

 • ถ้าคุณใส่สูตรใหม่ที่แตกต่างจากสูตรที่มีอยู่ในคอลัมน์จากการคำนวณ คอลัมน์จะปรับปรุง โดยใช้สูตรใหม่โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกยกเลิกการปรับปรุง และทำให้สูตรใหม่เดียวเท่านั้น จากปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปที่ไม่ได้แม้ว่า เนื่องจากจะสามารถป้องกันไม่ให้คอลัมน์ของคุณโดยอัตโนมัติการอัพเดในอนาคต เนื่องจากนั้นจะไม่รู้ว่าสูตรเพื่อขยายเมื่อมีเพิ่มแถวใหม่

  ตัวเลือกเพื่อยกเลิกการคอลัมน์จากการคำนวณหลังจากที่มีการใส่สูตร

 • ถ้าคุณพิมพ์ หรือคัดลอกสูตรลงในเซลล์ของคอลัมน์ว่างเปล่า และไม่ต้องการเก็บคอลัมน์จากการคำนวณใหม่ คลิกยกเลิก รูปปุ่ม สองครั้ง คุณยังสามารถกดCtrl + Z สองครั้ง

คอลัมน์จากการคำนวณสามารถรวมเซลล์ที่มีสูตรแตกต่างจากส่วนเหลือ ซึ่งสร้างข้อผิดพลาดที่จะทำเครื่องหมายได้อย่างชัดเจนในตาราง วิธีนี้ ไม่สอดคล้องกันโดยไม่ตั้งใจได้อย่างง่ายดายคุณสามารถตรวจหา และแก้ไข

การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดในสูตรไม่สอดคล้องกันในตาราง Excel

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นของคอลัมน์จากการคำนวณจะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • พิมพ์ข้อมูลที่ไม่ใช่สูตรในเซลล์คอลัมน์จากการคำนวณ

 • พิมพ์สูตรในเซลล์คอลัมน์จากการคำนวณ แล้ว คลิ กยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

 • พิมพ์สูตรใหม่ในคอลัมน์จากการคำนวณที่มีข้อยกเว้นอย่างน้อยหนึ่งข้ออยู่แล้ว

 • คัดลอกข้อมูลลงในคอลัมน์จากการคำนวณที่ไม่ตรงกับสูตรของคอลัมน์จากการคำนวณ

  หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลที่คัดลอกมีสูตรอยู่ สูตรนี้จะเขียนทับข้อมูลในคอลัมน์จากการคำนวณ

 • ลบสูตรจากเซลล์ในคอลัมน์จากการคำนวณอย่างน้อยหนึ่งเซลล์

  หมายเหตุ: ไม่มีการทำเครื่องหมายข้อยกเว้นนี้

 • ย้ายหรือลบเซลล์บนพื้นที่เวิร์กชีตอื่นที่อ้างอิงโดยแถวใดแถวหนึ่งในคอลัมน์จากการคำนวณ

ข้อผิดพลาดแจ้งให้ทราบจะปรากฏเฉพาะถ้าคุณมีตัวเลือกเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง ถ้าคุณไม่เห็นข้อผิดพลาด แล้วไปที่ไฟล์ >ตัวเลือก >สูตร > ให้แน่ใจว่า มีเลือกกล่องเปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดพื้นหลัง ออก

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิกแบบ Office ปุ่ม ปุ่ม Office 2007 จากนั้นตัวเลือก Excel >สูตร

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Mac, Excel ไปบนแถบเมนู จากแล้ว คลิกกำหนดลักษณะ >รายการและสูตร >ตรวจสอบข้อผิดพลาด

ตัวเลือกสำหรับการเติมสูตรโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณในตาราง Excel จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Excel สร้างคอลัมน์จากการคำนวณเมื่อคุณใส่สูตรในคอลัมน์ของตาราง คุณสามารถปิดตัวเลือกที่อนุญาตให้เติมสูตรได้ ถ้าคุณไม่ต้องการปิดการใช้งานตัวเลือก แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณเสมอขณะที่คุณทำงานในตาราง คุณสามารถหยุดสร้างคอลัมน์จากการคำนวณขึ้นโดยอัตโนมัติได้

 • เปิด หรือปิดคอลัมน์จากการคำนวณ

  1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

   ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คลิก Office ปุ่ม ปุ่ม Office 2007 นั้นตัวเลือกของ Excel

  2. คลิก การพิสูจน์อักษร

  3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  4. คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

  5. ภายใต้ โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณทำงาน ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เติมสูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

   ปิดคอลัมน์จากการคำนวณตารางจากแฟ้ม > ตัวเลือก > เครื่องมือพิสูจน์อักษร > ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ > Uncheck "เติมสูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ"

   เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถคลิก ปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ตารางหลังจากที่คุณป้อนสูตรแล้วได้เช่นกัน คลิก ควบคุมตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เติมสูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ เพื่อปิดตัวเลือกนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้เครื่อง Mac ไปExcel บนเมนูหลัก นั้นกำหนดลักษณะ >สูตรและรายการ >ตารางและตัวกรอง >เติมสูตรลงโดยอัตโนมัติ

 • หยุดสร้างคอลัมน์จากการคำนวณโดยอัตโนมัติ

  หลังจากที่ใส่สูตรแรกในคอลัมน์ตาราง ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ที่แสดงแล้วคลิก หยุดสร้างคอลัมน์จากการคำนวณโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณแบบกำหนดเองกับ PivotTables ตำแหน่งที่คุณสร้างสูตรเดียวและ Excel แล้วนำไปใช้กับทั้งคอลัมน์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่าใน PivotTable

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถถามผู้เชี่ยวชาญในชุมชนของข้อมูลทางเทคนิค Excelได้รับการสนับสนุนในชุมชนหรือเสมอแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงExcel ผู้เสียง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตารางภาพรวมของ Excel

จัดรูปแบบตาราง Excel

ปรับขนาดตาราง ด้วยการเพิ่ม หรือลบแถวและคอลัมน์

รวมข้อมูลในตาราง Excel

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×