ใช้ข้อมูลใน Excel หรือสูตรใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถลิงก์ข้อมูลหรือสูตรจากสเปรดชีต Excel เพื่อนำเสนอของคุณในPowerPoint 2016 for Mac ข้อมูลใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในกระดาษคำนวณสามารถสามารถปรับปรุงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลิงก์สเปรดชีต Excel ทั้งหมดไปยัง PowerPoint

 1. ในPowerPoint บนแท็บแทรก คลิกวัตถุ

  ปุ่มวัตถุ

 2. ในกล่องแทรกวัตถุ คลิกจากแฟ้ม

  กล่อง แทรกวัตถุ

 3. ค้นหาเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ มีข้อมูลคุณต้องการลิงก์ไปยัง คลิ กแทรก

 4. ในกล่องแทรกวัตถุ เลือกแสดงเป็นไอคอน แล้ว คลิ กตกลง

  สิ่งสำคัญ: ทั้งนี้วัตถุที่ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณจะแสดงข้อมูลทั้งหมดจากแท็บสเปรดชีตที่ใช้งานอยู่ด้านบนในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่ลิงก์กัน เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กของ Excel คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสเปรดชีตที่คุณต้องการในงานนำเสนอของคุณคือสเปรดชีตที่คุณเห็นเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในครั้งแรก

ลิงก์ส่วนของข้อมูลใน Excel กับ PowerPoint

 1. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแทรกและลิงก์

 2. เลือก และคัดลอกพื้นที่ของข้อมูลที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง

 3. ใน PowerPoint ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลจากเวิร์กชีตที่คัดลอกมา

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากวาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

  วางแบบพิเศษ บนเมนู วาง

 5. ในกล่องวางแบบพิเศษ เลือกแสดงเป็นไอคอน และภายใต้วางเป็น เลือกวัตถุเวิร์กชีต Microsoft Excel

คัดลอกและวางข้อมูล Excel (ที่ไม่ได้ลิงก์) ใน PowerPoint

ในกรณีนี้ ข้อมูล Excel จะไม่ลิงก์กับงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ คุณคัดลอกข้อมูลจากเวิร์กชีต Excel แล้ววางลงในงานนำเสนอของคุณ เวิร์กชีตจะไม่ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยัง PowerPoint

 1. ใน Excel ให้เปิดเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลือกพื้นที่ของข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอก

 3. ใน PowerPoint ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการวางข้อมูลจากเวิร์กชีตที่คัดลอกมา

 4. บนแท็บหน้าแรก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากวาง จากนั้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้สไตล์ปลายทาง เพื่อคัดลอกข้อมูลเป็นตาราง PowerPoint โดยใช้รูปแบบของงานนำเสนอ

  • รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ เพื่อคัดลอกข้อมูล Excel เป็นตาราง PowerPoint โดยใช้รูปแบบของสเปรดชีต

  • ฝัง เพื่อคัดลอกข้อมูลเป็นข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ใน Excel ในภายหลัง

  • วางเป็นรูปภาพ เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลเป็นรูปภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Excel

  • เก็บข้อความเท่านั้น เพื่อคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเป็นกล่องข้อความเดียว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×