ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

ใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

ขณะนี้ การรวมสไลด์แนวนอนและแนวตั้งในงานนำเสนอเดียวกันยังไม่สามารถทำได้ แต่เราได้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ด้านล่าง ถ้านี่เป็นฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint โปรดส่งคำติชมของคุณ

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถรวมสไลด์แนวตั้งและแนวนอน แต่คุณสามารถนำรูป หรือรูปร่างที่มีลักษณะเป็นแนวตั้ง ใส่ในสไลด์แนวนอนได้ เมื่อฉายไปยังหน้าจอ รูปที่ปรากฏจะไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่บนสไลด์แนวนอนหรือแนวตั้ง

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (อธิบายโดยละเอียดด้านล่าง) คุณสามารถเชื่อมโยงงานนำเสนอ 2 งาน (งานหนึ่งเป็นแบบแนวนอนและอีกงานเป็นแบบแนวตั้ง) เพื่อแสดงสไลด์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนให้ดูเหมือนเป็นงานนำเสนอเดียวกัน

เคล็ดลับ: ให้วางงานนำเสนอทั้งสองงานไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก่อนที่คุณจะสร้างลิงก์ ด้วยวิธีนี้ ถ้าโฟลเดอร์ถูกคัดลอกไปยังซีดีหรือถูกย้าย งานนำเสนอก็จะยังคงเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปที่ เปลี่ยนการวางแนวหน้าของงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการใส่สไลด์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนลงในงานนำเสนอเดียวกัน

 1. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอแรกไปยังงานนำเสนอที่สอง

  1. ในงานนำเสนอแรก ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่สอง

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ

   คลิกการดำเนินการ
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลื่อนลงและเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอที่สอง แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

   กล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงหลายมิติไปที่ภาพนิ่ง

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

 2. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอที่สองกลับมายังงานนำเสนอแรก

  1. ในงานนำเสนอที่สอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอแรก

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอแรก แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอลิงก์ไปที่สไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

 1. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอแรกไปยังงานนำเสนอที่สอง

  1. ในงานนำเสนอแรก ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่สอง

  2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก การดำเนินการ

   คลิกการดำเนินการ
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอที่สอง แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

   เลือกสไลด์เป้าหมาย

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

 2. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอที่สองกลับมายังงานนำเสนอแรก

  1. ในงานนำเสนอที่สอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอแรก

  2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก การดำเนินการ

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอแรก แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอลิงก์ไปที่สไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางแนวหน้าของงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×