ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เพื่อให้การสร้างสูตรและแก้ไขสูตรทำได้ง่ายขึ้น และให้มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์และทางไวยากรณ์น้อยที่สุด ให้ใช้ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ หลังจากพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ตามด้วยตัวอักษรเริ่มต้นของฟังก์ชันในแถบสูตรแล้ว คุณสามารถดูรายการของฟังก์ชัน ชื่อ และสตริงข้อความได้ นอกจากนี้ยังมีข้อความที่ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันที่ถูกต้องด้วย

รายการ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้โดยใช้ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

แสดงข้อมูลในรายการ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีควบคุมการแสดงข้อมูลในรายการ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เมื่อต้องการแสดง

ให้พิมพ์ดังนี้

Excel Online และชื่อฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

อักษรหรืออักษรเริ่มต้นที่ใดก็ได้ที่สามารถใส่ฟังก์ชันได้

ตัวอย่าง Su

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

พิมพ์ ( เครื่องหมายวงเล็บเปิด

พิมพ์อาร์กิวเมนต์ เช่นตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์ หรือใช้ทริกเกอร์ที่ใช้แสดง เช่น อักษรเริ่มต้น เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายวงเล็บเปิด หรือ [ (เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเปิด)

ตัวอย่าง SUM(5, A2, [

สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ตามมาแต่ละอาร์กิวเมนต์ ให้พิมพ์จุลภาคตามด้วยอาร์กิวเมนต์ หรือทริกเกอร์อื่นที่ใช้แสดง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันต่อไปนี้มีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าคงที่ซึ่งแสดงในรายการแบบดรอปดาวน์โดยอัตโนมัติ ได้แก่ CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL และ VLOOKUP

ชื่อและชื่อตารางที่กำหนด

อักษรตัวหนึ่งหรืออักษรเริ่มต้นที่สามารถใส่ชื่อได้

ตัวอย่าง YearlySales

ตัวระบุคอลัมน์และตัวระบุรายการพิเศษของตาราง ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • [ (เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเปิด) ต่อจากชื่อตาราง

  ตัวอย่าง สรุปผลประจำปี[

 • , (จุลภาค) ต่อจากรายการพิเศษ

  ตัวอย่าง =สรุปผลประจำปี[#All],

 • : (เครื่องหมายจุดคู่) ต่อท้ายชื่อคอลัมน์

  ตัวอย่าง สรุปผลประจำปี[การขาย:

หมายเหตุ: ถ้าเซลล์นั้นอยู่ในตาราง จะใส่ชื่อตารางหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะให้ผลเหมือนกัน

=[การขาย]/[ราคา]

=สรุปผลประจำปี[การขาย]/สรุปผลประจำปี[ราคา]

ชื่อการเชื่อมต่อในฟังก์ชันของคิวบ์

" (เครื่องหมายอัญประกาศเปิด) ต่อจากวงเล็บเปิดของชื่อฟังก์ชันของคิวบ์

ตัวอย่าง CUBEMEMBER("

หมายเหตุ: จะแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อ OLAP ที่เก็บในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันเท่านั้น

สตริงข้อความนิพจน์หลายมิติ (MDX) ในฟังก์ชันของคิวบ์

อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • " (เครื่องหมายอัญประกาศเปิด) ต่อจากจุลภาคคั่นอาร์กิวเมนต์

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","

 • . (จุด) ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิด

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].[เม็กซิโก].

 • ( (เครื่องหมายวงเล็บเปิด) ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศเปิดของสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของทูเปิล (สตริงซึ่งมีค่าต่างๆ ที่ถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค)

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","(

 • ,  (จุลภาค) ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิดในสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุส่วนที่สองของทูเปิล

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","([ลูกค้า].[เม็กซิโก],

 • { (วงเล็บปีกกาเปิด) ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศเปิดของสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของนิพจน์ชุด

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","{

  หมายเหตุ: 

  • คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP ในการใส่สตริงข้อความ MDX โดยใช้ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

  • ถ้ามีการระบุคำอธิบายภาพจะแสดงอยู่ในเคล็ดลับบนหน้าจอเพื่อช่วยในการยืนยันตัวเลือก

  • ถ้าสตริงข้อความ MDX ไม่ชัดเจน ชื่อสมาชิกที่ไม่ซ้ำจะยังคงได้รับการใส่เข้าไป แต่คุณต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าสองค่าสำหรับสตริงข้อความ MDX ดังต่อไปนี้

   CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].[เม็กซิโก].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   หนึ่งในค่าต่อไปนี้จะถูกใส่

   [ลูกค้า].[ชื่อ].&[54342]

   [ลูกค้า].[ชื่อ].&[34297]

   ถ้าค่าชุดที่ใส่ไม่ใช่ค่าที่คุณต้องการ คุณสามารถลบแล้วเลือกอีกค่าหนึ่งได้

  • ชื่อฟังก์ชัน Microsoft SQL Server Analysis Services เช่น "Children", "Parent" หรือ "Crossjoin" จะไม่แสดงอยู่ในรายการแบบดรอปดาวน์ แต่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้

หมายเหตุ: 

 • เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเพื่อใส่สูตรให้สมบูรณ์

 • คุณสามารถใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติในระหว่างฟังก์ชันหรือสูตรที่ซ้อนกันอยู่ได้ ข้อความที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะถูกนำไปใช้ในการแสดงค่าในรายการแบบดรอปดาวน์ และข้อความทั้งหมดที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะไม่เปลี่ยนแปลง

 • กำหนดชื่อที่คุณสร้างให้กับค่าคงที่ที่ระบุ เช่น ชื่อที่ใช้ในฟังก์ชัน SUBTOTAL และการเชื่อมต่อฟังก์ชัน Cube จะไม่แสดงในรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แต่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้

ไปยังรายการ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ โดยใช้คีย์บอร์ด

ตารางต่อไปนี้แสดงคีย์ที่คุณสามารถใช้เพื่อใช้รายการ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เมื่อต้องการ

กด

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งรายการ

ลูกศรขึ้น

ย้ายส่วนที่เลือกลงมาหนึ่งรายการ

ลูกศรลง

เลือกรายการสุดท้าย

End

เลือกรายการแรก

หน้าแรก

ย้ายลงมาหนึ่งหน้าและเลือกรายการใหม่

Page Down

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าและเลือกรายการใหม่

Page Up

ปิดรายการแบบหล่นลง

Esc (หรือคลิกเซลล์อื่น)

แทรกข้อมูลจากรายการ

สิ่งสำคัญ: ขณะที่คุณพิมพ์สูตร อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บเหลี่ยมปิดของการอ้างอิงตาราง หรือเครื่องหมายอัญประกาศปิดของสตริงข้อความ MDX

 • เมื่อต้องการแทรกรายการที่เลือกไว้ลงในสูตรและใส่จุดแทรกต่อจากรายการโดยตรง ให้กด Tab หรือดับเบิลคลิกรายการนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×