ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้ง่ายต่อการสร้าง และแก้ไขสูตรลดข้อผิดพลาดของการพิมพ์และไวยากรณ์ ใช้ทำให้สูตรสมบูรณ์ หลังจากที่คุณพิมพ์ผิด = (เครื่องหมายเท่ากับ) และอักษรเริ่มต้น หรือทริกเกอร์ใช้แสดง Microsoft Office Excel แสดงอยู่ใต้เซลล์รายการดรอปดาวน์แบบไดนามิกถูกต้องฟังก์ชัน ชื่อ และสตริงข้อความที่ตรงตามตัวอักษรหรือทริกเกอร์ คุณสามารถแทรกรายการในรายการดรอปดาวน์ลงในสูตร โดยใช้ทริกเกอร์แทรก

การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

1. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และอักษรเริ่มต้น หรือทริกเกอร์ที่ใช้แสดงเพื่อเริ่มการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

2. ขณะที่คุณพิมพ์ รายการที่สามารถเลื่อนได้ของรายการที่ถูกต้องจะแสดงโดยเน้นรายการที่ใกล้เคียงที่สุด

3 ไอคอนแสดงชนิดของรายการ เช่นการอ้างอิงฟังก์ชันหรือตาราง

4. คำแนะนำบนหน้าจอโดยละเอียดช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ควบคุมรายการดรอปดาวน์ โดยใช้ทริกเกอร์ที่ใช้แสดง

นำทางรายการแบบหล่นลงทำให้สูตรสมบูรณ์ โดยใช้แป้นพิมพ์

ใส่รายการจากรายการดรอปดาวน์ โดยใช้ทริกเกอร์แทรก

เปิด หรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์

ควบคุมรายการแบบดรอปดาวน์โดยใช้ทริกเกอร์ที่ใช้แสดง

ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีควบคุมการแสดงรายการในรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติแบบไดนามิก

เมื่อต้องการแสดง

ให้พิมพ์ดังนี้

ชื่อฟังก์ชัน Excel และชื่อฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้กำหนดเอง

อักษรหรืออักษรเริ่มต้นที่ใดก็ได้ที่สามารถใส่ฟังก์ชันได้

ตัวอย่าง Su

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

(ไม่มีจอแสดงผลทริกเกอร์)

พิมพ์อาร์กิวเมนต์ เช่นการอ้างอิงเซลล์หรือตัวเลข หรือใช้ทริกเกอร์แสดง เช่นอักษรเริ่มต้นหรือแอ [(วงเล็บเปิด)

ตัวอย่าง SUM(5, A2, [

สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ตามมาแต่ละอาร์กิวเมนต์ ให้พิมพ์จุลภาคตามด้วยอาร์กิวเมนต์ หรือทริกเกอร์อื่นที่ใช้แสดง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันต่อไปนี้มีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าคงที่แสดงในรายการดรอปดาวน์โดยอัตโนมัติ: เซลล์ FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV อันดับ SUBTOTAL และ VLOOKUP

ชื่อและชื่อตารางที่กำหนด

อักษรตัวหนึ่งหรืออักษรเริ่มต้นที่สามารถใส่ชื่อได้

ตัวอย่าง: Ann

ตัวระบุคอลัมน์และตัวระบุรายการพิเศษของตาราง ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • [ (เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเปิด) ต่อจากชื่อตาราง

  ตัวอย่าง สรุปผลประจำปี[

 • , (จุลภาค) ต่อจากรายการพิเศษ

  ตัวอย่าง =สรุปผลประจำปี[#All],

 • : (เครื่องหมายจุดคู่) ต่อท้ายชื่อคอลัมน์

  ตัวอย่าง สรุปผลประจำปี[การขาย:

หมายเหตุ: ถ้าเซลล์นั้นอยู่ในตาราง จะใส่ชื่อตารางหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะให้ผลเหมือนกัน

=[การขาย]/[ราคา]

=สรุปผลประจำปี[การขาย]/สรุปผลประจำปี[ราคา]

ชื่อการเชื่อมต่อในฟังก์ชันของคิวบ์

" (เครื่องหมายอัญประกาศเปิด) ต่อจากวงเล็บเปิดของชื่อฟังก์ชันของคิวบ์

ตัวอย่าง CUBEMEMBER("

หมายเหตุ: จะแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อ OLAP ที่เก็บในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันเท่านั้น

สตริงข้อความนิพจน์หลายมิติ (MDX) ในฟังก์ชันของคิวบ์

อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • " (เครื่องหมายอัญประกาศเปิด) ต่อจากจุลภาคคั่นอาร์กิวเมนต์

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","

 • . (จุด) ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิด

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].[เม็กซิโก].

 • ((วงเล็บเปิด) ทันทีหลังจากที่มีเครื่องหมายอัญประกาศเปิดของสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของทูเปิล

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","(

 • ,  (จุลภาค) ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิดในสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุส่วนที่สองของทูเปิล

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","([ลูกค้า].[เม็กซิโก],

 • { (วงเล็บปีกกาเปิด) ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศเปิดของสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของนิพจน์ชุด

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","{

  หมายเหตุ: 

  • คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP ในการใส่สตริงข้อความ MDX โดยใช้ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

  • ถ้ามีการระบุคำอธิบายภาพจะแสดงอยู่ในเคล็ดลับบนหน้าจอเพื่อช่วยในการยืนยันตัวเลือก

  • ถ้าสตริงข้อความ MDX ไม่ชัดเจน ชื่อสมาชิกที่ไม่ซ้ำจะยังคงได้รับการใส่เข้าไป แต่คุณต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าสองค่าสำหรับสตริงข้อความ MDX ดังต่อไปนี้

   CUBEMEMBER ("SalesCubeData", " [ลูกค้า] [ เม็กซิโก] [Hidalgo] [เริ่มระบบตอนเหนือ Dora]

   หนึ่งในค่าต่อไปนี้จะถูกใส่

   [ลูกค้า].[ชื่อ].&[54342]

   [ลูกค้า].[ชื่อ].&[34297]

   ถ้าค่าชุดที่ใส่ไม่ใช่ค่าที่คุณต้องการ คุณสามารถลบแล้วเลือกอีกค่าหนึ่งได้

  • ชื่อฟังก์ชัน Microsoft SQL Server Analysis Services เช่น "Children", "Parent" หรือ "Crossjoin" จะไม่แสดงอยู่ในรายการแบบดรอปดาวน์ แต่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้

หมายเหตุ: 

 • เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเพื่อใส่สูตรให้สมบูรณ์

 • คุณสามารถใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติในระหว่างฟังก์ชันหรือสูตรที่ซ้อนกันอยู่ได้ ข้อความที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะถูกนำไปใช้ในการแสดงค่าในรายการแบบดรอปดาวน์ และข้อความทั้งหมดที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะไม่เปลี่ยนแปลง

 • กำหนดชื่อที่คุณสร้างให้กับค่าคงที่ที่ระบุ เช่น ชื่อที่ใช้ในฟังก์ชัน SUBTOTAL และการเชื่อมต่อฟังก์ชัน Cube จะไม่แสดงในรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แต่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้

ด้านบนของหน้า

นำทางรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติโดยใช้แป้นพิมพ์

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เมื่อต้องการ

กด

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งรายการ

ลูกศรขึ้น

ย้ายส่วนที่เลือกลงมาหนึ่งรายการ

ลูกศรลง

เลือกรายการสุดท้าย

END

เลือกรายการแรก

หน้าแรก

ย้ายลงมาหนึ่งหน้าและเลือกรายการใหม่

PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าและเลือกรายการใหม่

PAGE UP

ปิดรายการแบบหล่นลง

หลีก (หรือคลิกเซลล์อื่น)

เปิดหรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

ALT+ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ใส่รายการจากรายการแบบดรอปดาวน์โดยใช้ทริกเกอร์แทรก

สิ่งสำคัญ: ขณะที่คุณพิมพ์สูตร แม้หลังจากที่ใช้ทริกเกอร์แทรก อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บเหลี่ยมปิดของการอ้างอิงตาราง หรือเครื่องหมายอัญประกาศปิดของสตริงข้อความ MDX

 • เมื่อต้องการแทรกรายการที่เลือกลงในสูตร และใส่จุดแทรกต่อจากรายการโดยตรง ให้กด TAB หรือคลิกสองครั้งที่รายการนั้น

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel จากนั้นให้คลิกประเภท สูตร

 2. ภายใต้ การทำงานกับสูตร ให้เลือกหรือล้าง การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด ALT + ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×