ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้การสร้างและแก้ไขสูตรง่ายขึ้น และเพื่อให้มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์และไวยากรณ์น้อยที่สุด ให้ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ หลังจากคุณพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และตัวอักษรเริ่มต้นหรือทริกเกอร์ที่ใช้แสดง (เช่น เครื่องหมายเท่ากับ กับตัวอักษรตัวแรกของฟังก์ชัน) Microsoft Excel จะแสดงรายการดรอปดาวน์แบบไดนามิกของฟังก์ชัน ชื่อ และสตริงข้อความที่ถูกต้องซึ่งตรงกับตัวอักษรหรือทริกเกอร์ที่ใช้แสดง ที่ใต้เซลล์นั้น จากนั้นคุณจะสามารถแทรกรายการในรายการแบบดรอปดาวน์ลงในสูตรนั้นได้โดยการใช้ทริกเกอร์แทรก

การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

1. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และอักษรเริ่มต้น หรือทริกเกอร์ที่ใช้แสดงเพื่อเริ่มการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

2. ขณะที่คุณพิมพ์ รายการที่สามารถเลื่อนได้ของรายการที่ถูกต้องจะแสดงโดยเน้นรายการที่ใกล้เคียงที่สุด

3. ไอคอนจะแสดงชนิดของรายการ เช่น รายการตาราง (SalesSummary) ชื่อที่กำหนด (SalesTax) หรือฟังก์ชัน (SEARCH, SECOND…SLOPE และอื่นๆ)

4. คำแนะนำบนหน้าจอโดยละเอียดช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

คุณต้องการทำสิ่งใด

ควบคุมรายการแบบดรอปดาวน์โดยใช้ทริกเกอร์ที่ใช้แสดง

นำทางรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติโดยใช้แป้นพิมพ์

ใส่รายการจากรายการแบบดรอปดาวน์โดยใช้ทริกเกอร์แทรก

เปิดหรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

ควบคุมรายการแบบดรอปดาวน์โดยใช้ทริกเกอร์ที่ใช้แสดง

ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีควบคุมการแสดงรายการในรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติแบบไดนามิก

เมื่อต้องการแสดง

ให้พิมพ์ดังนี้

ชื่อฟังก์ชัน Excel และชื่อฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้กำหนดเอง

อักษรหรืออักษรเริ่มต้นที่ใดก็ได้ที่สามารถใส่ฟังก์ชันได้

ตัวอย่าง Su

อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

พิมพ์ ( เครื่องหมายวงเล็บเปิด

พิมพ์อาร์กิวเมนต์ เช่นตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์ หรือใช้ทริกเกอร์ที่ใช้แสดง เช่น อักษรเริ่มต้น เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายวงเล็บเปิด หรือ [ (เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเปิด)

ตัวอย่าง SUM(5, A2, [

สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ตามมาแต่ละอาร์กิวเมนต์ ให้พิมพ์จุลภาคตามด้วยอาร์กิวเมนต์ หรือทริกเกอร์อื่นที่ใช้แสดง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันต่อไปนี้มีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าคงที่ซึ่งแสดงในรายการแบบดรอปดาวน์โดยอัตโนมัติ ได้แก่ CELL, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, RANK.AVG, RANK.EQ, SUBTOTAL และ VLOOKUP

ชื่อและชื่อตารางที่กำหนด

อักษรตัวหนึ่งหรืออักษรเริ่มต้นที่สามารถใส่ชื่อได้

ตัวอย่าง: YearlySales

ตัวระบุคอลัมน์และตัวระบุรายการพิเศษของตาราง ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • [ (เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเปิด) ต่อจากชื่อตาราง

  ตัวอย่าง สรุปผลประจำปี[

 • , (จุลภาค) ต่อจากรายการพิเศษ

  ตัวอย่าง =สรุปผลประจำปี[#All],

 • : (เครื่องหมายจุดคู่) ต่อท้ายชื่อคอลัมน์

  ตัวอย่าง สรุปผลประจำปี[การขาย:

หมายเหตุ: ถ้าเซลล์นั้นอยู่ในตาราง จะใส่ชื่อตารางหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะให้ผลเหมือนกัน

=[การขาย]/[ราคา]

=สรุปผลประจำปี[การขาย]/สรุปผลประจำปี[ราคา]

ชื่อการเชื่อมต่อในฟังก์ชันของคิวบ์

" (เครื่องหมายอัญประกาศเปิด) ต่อจากวงเล็บเปิดของชื่อฟังก์ชันของคิวบ์

ตัวอย่าง CUBEMEMBER("

หมายเหตุ: จะแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อ OLAP ที่เก็บในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันเท่านั้น

สตริงข้อความนิพจน์หลายมิติ (MDX) ในฟังก์ชันของคิวบ์

อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • " (เครื่องหมายอัญประกาศเปิด) ต่อจากจุลภาคคั่นอาร์กิวเมนต์

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","

 • . (จุด) ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิด

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].

  ตัวอย่าง CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].[เม็กซิโก].

 • ( (เครื่องหมายวงเล็บเปิด) ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศเปิดของสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของทูเปิล (สตริงซึ่งมีค่าต่างๆ ที่ถูกแบ่งด้วยเครื่องหมายจุลภาค)

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","(

 • ,  (จุลภาค) ต่อจากวงเล็บเหลี่ยมปิดในสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุส่วนที่สองของทูเปิล

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","([ลูกค้า].[เม็กซิโก],

 • { (วงเล็บปีกกาเปิด) ต่อจากเครื่องหมายอัญประกาศเปิดของสตริงข้อความ MDX เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของนิพจน์ชุด

  ตัวอย่าง CUBEVALUE("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","{

  หมายเหตุ: 

  • คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAP ในการใส่สตริงข้อความ MDX โดยใช้ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

  • ถ้ามีการระบุคำอธิบายภาพจะแสดงอยู่ในเคล็ดลับบนหน้าจอเพื่อช่วยในการยืนยันตัวเลือก

  • ถ้าสตริงข้อความ MDX ไม่ชัดเจน ชื่อสมาชิกที่ไม่ซ้ำจะยังคงได้รับการใส่เข้าไป แต่คุณต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าสองค่าสำหรับสตริงข้อความ MDX ดังต่อไปนี้

   CUBEMEMBER("ข้อมูลคิวบ์ของการขาย","[ลูกค้า].[เม็กซิโก].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   หนึ่งในค่าต่อไปนี้จะถูกใส่

   [ลูกค้า].[ชื่อ].&[54342]

   [ลูกค้า].[ชื่อ].&[34297]

   ถ้าค่าชุดที่ใส่ไม่ใช่ค่าที่คุณต้องการ คุณสามารถลบแล้วเลือกอีกค่าหนึ่งได้

  • ชื่อฟังก์ชัน Microsoft SQL Server Analysis Services เช่น "Children", "Parent" หรือ "Crossjoin" จะไม่แสดงอยู่ในรายการแบบดรอปดาวน์ แต่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้

หมายเหตุ: 

 • เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเพื่อใส่สูตรให้สมบูรณ์

 • คุณสามารถใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติในระหว่างฟังก์ชันหรือสูตรที่ซ้อนกันอยู่ได้ ข้อความที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะถูกนำไปใช้ในการแสดงค่าในรายการแบบดรอปดาวน์ และข้อความทั้งหมดที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะไม่เปลี่ยนแปลง

 • กำหนดชื่อที่คุณสร้างให้กับค่าคงที่ที่ระบุ เช่น ชื่อที่ใช้ในฟังก์ชัน SUBTOTAL และการเชื่อมต่อฟังก์ชัน Cube จะไม่แสดงในรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แต่คุณสามารถพิมพ์เข้าไปเองได้

ด้านบนของหน้า

นำทางรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติโดยใช้แป้นพิมพ์

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางรายการแบบดรอปดาวน์ของการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เมื่อต้องการ

กด

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งรายการ

ลูกศรขึ้น

ย้ายส่วนที่เลือกลงมาหนึ่งรายการ

ลูกศรลง

เลือกรายการสุดท้าย

End

เลือกรายการแรก

หน้าแรก

ย้ายลงมาหนึ่งหน้าและเลือกรายการใหม่

Page Down

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าและเลือกรายการใหม่

Page Up

ปิดรายการแบบหล่นลง

Esc (หรือคลิกเซลล์อื่น)

เปิดหรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

Alt+ลูกศรลง

ด้านบนของหน้า

ใส่รายการจากรายการแบบดรอปดาวน์โดยใช้ทริกเกอร์แทรก

สิ่งสำคัญ: ขณะที่คุณพิมพ์สูตร แม้หลังจากที่ใช้ทริกเกอร์แทรก อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บเหลี่ยมปิดของการอ้างอิงตาราง หรือเครื่องหมายอัญประกาศปิดของสตริงข้อความ MDX

 • เมื่อต้องการแทรกรายการที่เลือกลงในสูตร และใส่จุดแทรกต่อจากรายการโดยตรง ให้กด TAB หรือคลิกสองครั้งที่รายการนั้น

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิกที่ ตัวเลือก แล้วคลิกที่ประเภท สูตร

 2. ภายใต้ การทำงานกับสูตร ให้เลือกหรือล้าง การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด Alt+Down Arrow ในขณะที่พิมพ์สูตรเพื่อเปิดหรือปิดการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×