ใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อใส่สูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วแทรกฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ขณะย่อหน้าพิมพ์และไวยากรณ์ข้อผิดพลาด เมนูการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานโดยยึดตามบริบท และเลือกสิ่งที่คุณต้องการแทรกลงในสูตรของคุณ

เปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติตัวเลือกสำหรับฟังก์ชันและช่วงที่มีชื่อ

ตัดสินใจเมื่อคุณต้องการให้ปรากฏเมนูการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถแสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเสมอเมื่อคุณเริ่มพิมพ์สูตร หรือเมื่อต้องการแคบลงจำนวนรายการที่เป็นไปได้ที่คุณเห็น คุณสามารถแสดงเมนูได้หลังจากคุณได้พิมพ์จำนวนของตัวอักษร

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. ในกล่องแสดงตัวเลือกหลังจากที่พิมพ์ ใส่จำนวนตัวอักษรที่คุณต้องการพิมพ์ก่อนที่แสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

แทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 • เมื่อเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกรายการจากรายการ กดแป้น TAB เพื่อแทรกรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถกดคีย์รีจิคืนเมื่อต้องการแทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Excel for mac แนะนำให้ใช้แป้น TAB สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Windows ของ Excel

  • หลังจากที่คุณใส่รายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บปิดสำหรับการอ้างอิงตาราง หรือปิดเครื่องหมายอัญประกาศของสตริงข้อความถ้านั้นยังไม่ได้ถูกแทรกอัตโนมัติ

เปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับฟังก์ชัน ช่วงที่มีชื่อ

ตัดสินใจเมื่อคุณต้องการให้ปรากฏเมนูการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถแสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเสมอเมื่อคุณเริ่มพิมพ์สูตร หรือเมื่อต้องการแคบลงจำนวนรายการที่เป็นไปได้ที่คุณเห็น คุณสามารถแสดงเมนูได้หลังจากคุณได้พิมพ์จำนวนของตัวอักษร

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. ในกล่องแสดงเมนูทางหลังจากที่ฉันพิมพ์ ใส่จำนวนตัวอักษรที่คุณต้องการพิมพ์ก่อนที่แสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดูเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ โดยการกดควบคุม + เลือก + ลูกศรลง

แทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 • เมื่อเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกรายการจากรายการ กดแป้น TAB เพื่อแทรกรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถกดคีย์รีจิคืนเมื่อต้องการแทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Excel for mac แนะนำให้ใช้แป้น TAB สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Windows ของ Excel

  • หลังจากที่คุณใส่รายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บปิดสำหรับการอ้างอิงตาราง หรือปิดเครื่องหมายอัญประกาศของสตริงข้อความถ้านั้นยังไม่ได้ถูกแทรกอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ใส่สูตร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×