ใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อใส่สูตร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วแทรกฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ขณะย่อหน้าพิมพ์และไวยากรณ์ข้อผิดพลาด เมนูการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานโดยยึดตามบริบท และเลือกสิ่งที่คุณต้องการแทรกลงในสูตรของคุณ

เปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติตัวเลือกสำหรับฟังก์ชันและช่วงที่มีชื่อ

ตัดสินใจเมื่อคุณต้องการให้ปรากฏเมนูการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถแสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเสมอเมื่อคุณเริ่มพิมพ์สูตร หรือเมื่อต้องการแคบลงจำนวนรายการที่เป็นไปได้ที่คุณเห็น คุณสามารถแสดงเมนูได้หลังจากคุณได้พิมพ์จำนวนของตัวอักษร

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. ในกล่องแสดงตัวเลือกหลังจากที่พิมพ์ ใส่จำนวนตัวอักษรที่คุณต้องการพิมพ์ก่อนที่แสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

แทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 • เมื่อเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกรายการจากรายการ กดแป้น TAB เพื่อแทรกรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถกดคีย์รีจิคืนเมื่อต้องการแทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Excel for mac แนะนำให้ใช้แป้น TAB สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Windows ของ Excel

  • หลังจากที่คุณใส่รายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บปิดสำหรับการอ้างอิงตาราง หรือปิดเครื่องหมายอัญประกาศของสตริงข้อความถ้านั้นยังไม่ได้ถูกแทรกอัตโนมัติ

เปิดใช้งานการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับฟังก์ชัน ช่วงที่มีชื่อ

ตัดสินใจเมื่อคุณต้องการให้ปรากฏเมนูการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถแสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเสมอเมื่อคุณเริ่มพิมพ์สูตร หรือเมื่อต้องการแคบลงจำนวนรายการที่เป็นไปได้ที่คุณเห็น คุณสามารถแสดงเมนูได้หลังจากคุณได้พิมพ์จำนวนของตัวอักษร

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 3. ในกล่องแสดงเมนูทางหลังจากที่ฉันพิมพ์ ใส่จำนวนตัวอักษรที่คุณต้องการพิมพ์ก่อนที่แสดงเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถดูเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ โดยการกดควบคุม + เลือก + ลูกศรลง

แทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 • เมื่อเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกรายการจากรายการ กดแป้น TAB เพื่อแทรกรายการที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถกดคีย์รีจิคืนเมื่อต้องการแทรกรายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติใน Excel for mac แนะนำให้ใช้แป้น TAB สำหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชัน Windows ของ Excel

  • หลังจากที่คุณใส่รายการจากเมนูทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ อย่าลืมพิมพ์วงเล็บปิดของฟังก์ชัน วงเล็บปิดสำหรับการอ้างอิงตาราง หรือปิดเครื่องหมายอัญประกาศของสตริงข้อความถ้านั้นยังไม่ได้ถูกแทรกอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

ใส่สูตร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×