ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เฉพาะระหว่างเวลาทำงานของฉันที่ระบุไว้ใน Outlook เท่านั้น

ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินเวลาทำงานและชั่วโมงทำงานของคุณได้ ใน Microsoft Office Communicator 2007 R2 หรือ Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant คุณสามารถเลือกที่ นำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้ระหว่างชั่วโมงทำงานของฉันที่กำหนดใน Outlook เท่านั้น เพื่อให้ใช้การตั้งค่าการโอนสายระหว่างชั่วโมงทำงานตามที่ระบุไว้ใน Outlook

ตามค่าเริ่มต้นใน Outlook 2007 สัปดาห์ทำงานตั้งไว้ที่วันจันทร์ถึงศุกร์ 8 A.M. ถึง 5 P.M. วันแรกของสัปดาห์ในปฏิทินคือวันอาทิตย์

To change your calendar work days

 1. เปิด Outlook

 2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก Calendar Options

 4. ภายใต้ ปฏิทันสัปดาห์ทำงาน กำหนดค่าวันและเวลาทำงานของคุณ ยกเลิกเครื่องหมายวันที่ไม่อยู่ในสัปดาห์ทำงาน

To change the start day of the week

 1. เปิด Outlook

 2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก Calendar Options

 4. ภายใต้ ปฏิทันสัปดาห์ทำงาน ใน First day of week กำหนดค่าวันที่ใช้กับทั้งสัปดาห์และสัปดาห์ทำงาน

To change your working hours

 1. เปิด Outlook

 2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก Calendar Options

 4. ใต้ Calendar work week, ใน Start time และ End time เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของวันทำงานของคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อตรวจสอบเวลาที่คุณว่างหรือไม่ว่างหากมีคำขอประชุมจากบุคคลอื่น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×