ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้การกรองเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง SharePoint

ใช้การกรองเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การกรองจะลดจำนวนรายการที่แสดงในมุมมองให้เหลือเพียงข้อมูลที่คุณต้องการดูเท่านั้น ตัวกรองจะเลือกรายการที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ชนิดรายการ หรือช่วงราคา การใช้ดัชนีและตัวกรองยังสามารถช่วยนำคุณกลับไปยังข้อมูลของคุณหรือป้องกันการเกินค่าเกณฑ์มุมมองรายการ ตัวกรองสามารถส่งกลับข้อมูลด้วยตัวเองหรือจัดกลุ่มหรือเรียงลำดับสำหรับการจัดรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น

ดัชนีทำงานกับตัวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ถ้าจำนวนของรายการในรายการหรือไลบรารีของคุณเกินเกณฑ์มุมมองรายการคุณสามารถเพิ่มดัชนีลงในคอลัมน์ที่มีอยู่ได้ จากนั้นคุณสามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อรับข้อมูลที่แสดงอยู่ภายใต้ค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการของรายการ๕๐๐๐

ตัวกรองจะลดจำนวนข้อมูลที่ส่งคืนโดยการเลือกรายการตามการดำเนินการ (เช่น สูงกว่าหรือต่ำกว่า) และข้อมูลที่ตรงกัน เมื่อคุณสร้างมุมมองที่มีการกรอง คอลัมน์ที่ทำดัชนีแรกของคุณในนิพจน์ตัวกรองจะลดชุดข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การกรองเขตข้อมูลรัฐและวันที่มักจะลดชุดข้อมูลลงอย่างมาก ถ้าคุณมี 15,000 รายการ คุณจะต้องให้ดัชนีแรกส่งคืนต่ำกว่า 5000 รายการ ถ้าชุดข้อมูลของคุณไม่ได้มีข้อมูลมากกว่า 5000 รายการ แสดงว่าคุณมีแนวทางปฏิบัติที่ดี

SharePoint จะเลือกคอลัมน์ที่ทำดัชนีในคิวรี แล้วใช้คอลัมน์ที่เหลือเพื่อเลือกข้อมูลของคุณ คอลัมน์อื่นที่คุณระบุในตัวกรองมุมมองอาจหรืออาจไม่ถูกสร้างดัชนี มุมมองไม่ใช้ดัชนีเหล่านั้น ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของมุมมองที่กรองจะคืนค่าน้อยกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

ตัวอย่างเช่น คุณมีคิวรี: ขนาด = ใหญ่ และ สี = สีแดง ในรายการ ขนาดจะไม่ถูกทำดัชนี แต่สีจะเป็นดัชนี ตามใดที่มีรายการ “สีแดง” น้อยกว่า 5000 รายการ คิวรีจะสร้างได้สำเร็จในรายการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีคิวรีขนาด = ใหญ่ หรือสี = สีแดง ฐานข้อมูลอาจหารายการสีแดงทั้งหมด และสแกนรายการทั้งหมดเพื่อค้นหารายการที่มีขนาดใหญ่ ถ้าค่าที่คืนมีมากกว่า 5000 รายการ คิวรีจะถูกควบคุมปริมาณ

ถ้าคุณใช้คอลัมน์สองหรือมากกว่าคอลัมน์ในนิพจน์การกรอง การตรวจสอบดัชนีควรใช้ตัวดำเนินการ และ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่า “สุนัข” จากรายการขนาดใหญ่ของสัตว์ คุณจำเป็นต้องยกเลิกการทำดัชนีในคอลัมน์ สปีชี่ส์ ที่มีค่า สุนัข ถ้าคุณคิวรีสำหรับ สปีชี่ส์ = สุนัข คิวรีของคุณจะถูกควบคุมปริมาณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีดัชนีคอลัมน์ที่เรียกว่า คลาส = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ สปีชี่ส์ = สุนัข คุณยังสามารถค้นหาแมวและสุนัขที่มีคิวรี คลาส = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ (สปีชี่ส์ = สุนัข หรือ สปีชี่ส์ = แมว) คิวรีที่สองจะเลือกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด จากนั้นกรองเป็นสุนัขและแมว

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายรายการลงในถังรีไซเคิล รายการเหล่านั้นจะถูกนับเมื่อทำการตรวจสอบว่านิพจน์ตัวกรองเกินค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการหรือไม่ ถ้าคุณล้างถังรีไซเคิล รายการเหล่านั้นจะไม่ถูกนับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ล้างถังรีไซเคิลหรือคืนค่าไฟล์ของคุณ

ถ้าคอลัมน์ที่คุณใช้กรองไม่มีดัชนีคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างดัชนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การเพิ่มดัชนีลงในคอลัมน์ SharePoint

หลังจากคุณทำดัชนีกับคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เมื่อคุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนมุมมอง จากนั้นใช้คอลัมน์ดังกล่าวเพื่อกรองมุมมองนั้น ก่อนการสร้างมุมมอง คุณอาจต้องการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมลงในรายการเพื่อให้การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม หรือการกรองมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับการเรียงลำดับและการกรอง คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่อยู่ในชุดข้อมูล แต่ไม่ถูกแสดง

สร้างมุมมอง

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างมุมมอง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของคุณ:

  • ใน SharePoint 2016, 2013, 2010 หรือประสบการณ์ SharePoint Online รุ่นคลาสสิก ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี จากนั้นคลิก สร้างมุมมอง

   ปุ่มมุมมองสร้างไลบรารี SharePoint บน Ribbon
  • ใน SharePoint Online หรือ SharePoint ที่เชื่อมต่อเป็นกลุ่ม ให้คลิกลูกศรลงบนปุ่ม ตัวเลือกมุมมอง จากนั้นคลิก จัดการมุมมอง หรือ แก้ไขมุมมองปัจจุบัน

   เมนูดูส่วนที่เลือกที่มีการเลือกจัดการมุมมอง
   แก้ไขมุมมองปัจจุบัน
 3. เลื่อนลงไปยังส่วน มุมมอง จากนั้นคลิก สร้างมุมมอง

 4. บนหน้า ชนิดมุมมอง ให้คลิกมุมมองที่คุณต้องการใช้ ถ้าไม่แน่ใจ ให้เลือก มุมมองมาตรฐาน

  หน้าชนิดมุมมอง
 5. พิมพ์ ชื่อมุมมอง

  ตั้งชื่อและชื่อไฟล์สำหรับมุมมอง
 6. แก้ไขที่อยู่เว็บสำหรับมุมมอง หรือยอมรับค่าเริ่มต้น คุณสามารถกลับมาและเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

 7. ในส่วน ตัวกรอง ให้คลิก แสดงรายการเมื่อสิ่งต่อไปนี้เป็นจริงเท่านั้น แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการกรองรายการโดยยึดตามคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งที่ทำดัชนี

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงวันนี้ ให้เลือกคอลัมน์ ที่ปรับเปลี่ยน (ดัชนี) และ เท่ากับ เงื่อนไข จากนั้นพิมพ์ [Today]

  ใน SharePoint Online ให้เลือกเขตข้อมูลที่ผ่านการทำดัชนี

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคอลัมน์ใดๆ ที่ระบุว่า (ทำดัชนี) ตามหลังชื่อ แสดงว่าคุณไม่มีคอลัมน์ใดๆ ที่ทำดัชนีไว้สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น คุณจะต้องสร้างดัชนีแบบง่ายหรือแบบผสมก่อน

 8. เมื่อต้องการจำกัดจำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า ให้เลื่อนลงไปยัง จำกัดรายการ แล้วตั้งค่า จำนวนรายการที่แสดง เมื่อคุณสร้างมุมมองแล้ว จำนวนเริ่มต้นสำหรับรายการที่แสดงคือ 30

  ตั้งค่าจำนวนรายการที่จะแสดงในหน้าการตั้งค่ามุมมอง
 9. คุณมีสองตัวเลือกที่สามารถเลือกได้เมื่อตั้งค่าขีดจำกัดรายการบนหน้าดังนี้

  • แสดงรายการในชุดตามขนาดที่ระบุ ซึ่งสร้างข้อมูลที่แสดงในแต่ละหน้าที่มีประโยชน์เมื่อคุณเรียกดูรายการแบบไม่โต้ตอบ

   เมื่อมีรายการมากกว่าการตั้งค่าขีดจำกัด จะแสดงในหน้าถัดไป

   ฟีเจอร์รูปภาพ

  • จำกัดจำนวนผลรวมของรายการที่คืนค่าเป็นจำนวนที่ระบุ สร้างขีดจำกัดแบบอย่างที่อาจหรืออาจไม่คืนค่าผลลัพธ์ทั้งหมดของการดำเนินการตัวกรอง ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์เมื่อทำการทดสอบมุมมองของคุณ การสร้างต้นแบบ หรือเฉพาะเมื่อคุณต้องการดึงค่าด้านบนสุดในมุมมอง

 10. ภายใต้ สไตล์ คุณสามารถเลือก บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดจากรายการในรายการของคุณในรูปแบบบานหน้าต่างแนวตั้ง บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเป็นหนึ่งใน สไตล์มุมมอง ที่คุณสามารถเลือกได้ภายใต้ สไตล์ เมื่อแก้ไขหรือสร้างมุมมอง

  ตัวเลือกสไตล์ในหน้าการตั้งค่ามุมมอง

  คุณสามารถนำทางข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นโดยการวางเมาส์เหนือชื่อรายการในการเลื่อนภูมิภาคทางด้านซ้ายของหน้า เพื่อดูค่าคอลัมน์ทั้งหมดของรายการปัจจุบันที่อยู่ในรายการแบบแนวตั้งทางด้านขวาของหน้า แสดงข้อมูลเบื้อต้นน้อยกว่า และช่วยแสดงมุมมองได้เร็วขึ้น สไตล์นี้ยังมีประโยชน์มากเมื่อรายการของคุณกว้างและมีหลายคอลัมน์และอาจจำเป็นต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อดูข้อมูล

  ฟีเจอร์รูปภาพ

 11. คลิก ตกลง

ยังมีขั้นตอนอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้กับมุมมอง แต่ขั้นตอนนี้ก็เพียงพอสำหรับการดูข้อมูลที่เกินค่าเกณฑ์มุมมองรายการ ถ้าคุณถูกบล็อก คุณยังสามารถเรียงลำดับ หรือจัดกลุ่มตาม ตั้งค่าผลรวม ขยายโฟลเดอร์ และปรับแต่งการดูมุมมองให้เหมาะสมที่สุดกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนมุมมอง

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างมุมมอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน SharePoint 2016, 2013, 2010 หรือประสบการณ์ SharePoint Online รุ่นคลาสสิก ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี เลือกมุมมองภายใต้ มุมมองปัจจุบัน จากนั้นคลิก ปรับเปลี่ยนมุมมอง

   แท็บไลบรารีที่มีการเน้นมุมมองปรับเปลี่ยน
  • ใน SharePoint Online ให้คลิกลูกศรลงบนปุ่ม ตัวเลือกมุมมอง จากนั้นคลิก แก้ไขมุมมองปัจจุบัน

   เมนูดูส่วนที่เลือกที่มีการเลือกจัดการมุมมอง
 3. เลื่อนลงไปยังส่วน มุมมอง จากนั้นคลิกมุมมอง

 4. จากนั้น คุรสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 5 ถึง 9 ในขั้นตอน สร้างมุมมอง ทางด้านบน

 5. คลิก ตกลง

สำหรับมุมมองเพื่อกรองด่วนผ่านรายการมากมาย คอลัมน์แรกในตัวกรองจะต้องเป็นดัชนี คอลัมน์อื่นที่คุณระบุในมุมมองตัวกรองอาจเป็นหรือไม่เป็นดัชนีก็ได้ แต่มุมมองจะไม่ใช้ดัชนีเหล่านั้น คอลัมน์แรกของตัวกรองควรส่งกลับรายการน้อยกว่าค่าเกณฑ์มุมมองรายการ

ถ้าคอลัมน์แรกของตัวกรองส่งกลับข้อมูลเป็นจำนวนเกินกว่าค่าเกณฑ์มุมมองรายการ คุณสามารถใช้ตัวกรองที่มีสองคอลัมน์หรือมากกว่านั้นได้ เมื่อคุณกำหนดมุมมองที่มีการกรองโดยใช้คอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ ใช้ตัวดำเนินการ AND เพื่อจำกัดจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ส่งกลับได้ แม้แต่ในกรณีนี้ คุณยังต้องระบุคอลัมน์แรกในตัวกรองให้เป็นคอลัมน์ที่น่าจะส่งกลับข้อมูลจำนวนน้อยกว่านั้น การใช้ตัวกรอง OR จะเพิ่มจำนวนรายการที่ส่งกลับแทบทุกครั้ง และจะไม่มีผลภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง ให้ดู สร้าง เปลี่ยนแปลง หรือลบมุมมองรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  แม่ว่าคุณสามารถสร้างดัชนีในคอลัมน์การค้นหาเดี่ยวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ การใช้ดัชนีคอลัมน์การค้นหาเพื่อป้องกันการเกินขีดจำกัดค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการไม่ได้ผล ใช้คอลัมน์ชนิดอื่นเป็นดัชนีหลักและดัชนีรอง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังกรองรายการโดยใช้เขตข้อมูลดัชนี ให้ตรวจสอบถังรีไซเคิลสำหรับรายการที่ลบจากรายการหรือไลบรารี รายการในถังรีไซเคิลจะถูกนับเทียบกับค่าเกณฑ์มุมมองรายการ และจะไม่ถูกลบจากฐานข้อมูล back-end จนกว่าคุณจะลบออกจากถังรีไซเคิล ถ้าจำนวนผลรวมของรายการที่กรองในรายการและในถังรีไซเคิลมากกว่าขีดจำกัดค่าเกณฑ์รายการ คุณอาจได้รับชุดผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือถูกบล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ล้างถังรีไซเคิลหรือกู้คืนไฟล์ของคุณ

มีคำสำคัญสองคำที่คุณสามารถใช้เพื่อกรองตามวันปัจจุบัน [Today] หรือผู้ใช้ปัจจุบัน [Me] คำสำคัญเหล่านี้เป็นแบบไดนามิก เนื่องจากจะเปลี่ยนแปลงตามผู้ใช้หรือวันที่

การใช้ [Me] อาจมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูเอกสารของคุณในไลบรารีขนาดใหญ่ [Me] จะดำเนินการกับคอลัมน์ที่มีข้อมูลตามบุคคล เช่น สร้างโดย หรือ ปรับเปลี่ยนโดย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูเอกสารทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น ให้ตั้งค่าตัวกรองกับคอลัมน์ สร้างโดย ให้เท่ากับ [Me] ถ้าคุณเป็นผู้แก้ไขและต้องการดูไฟล์ล่าสุดที่คุณทำงาน ให้ตั้งค่าตัวกรองบนคอลัมน์ ปรับเปลี่ยนโดย ให้เท่ากับ [Me] เมื่อต้องการดูทั้งสองอย่าง ให้สร้างตัวกรองสองตัวที่เชื่อมต่อกันด้วย หรือ

ตัวกรองโดยใช้ [Me]

คำสำคัญ [Today] จะใช้ได้กับคอลัมน์ที่มีค่าวันที่ คุณสามารถใช้คณิตศาสตร์เพื่อดูช่วงที่เปลี่ยนแปลงในวันที่ของวันนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูเอกสารทั้งหมดที่ถูกปรับเปลี่ยนในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คุณสามารถสร้างตัวกรองบนคอลัมน์ วันที่ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ [Taday] - 30 เมื่อต้องการออกจากวันปัจจุบัน ให้ตั้งค่าตัวกรองที่สองบนคอลัมน์ วันที่ ให้ต่ำกว่า [Today] และเชื่อมต่อกับ And

ตัวกรองโดยใช้ [Today]

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองได้โดยตรงจากรายการหรือไลบรารีของคุณ โดยไม่ต้องเพิ่มมุมมองอื่น คุณไม่มีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าตัวดำเนินการ เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ รายการตัวกรองจะถูกนำมาจากข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ในคอลัมน์สำหรับแผนก คุณสามารถกกรองแผนก HR หรือ IT ได้

 1. ในรายการหรือไลบรารี ให้โฮเวอร์เมาส์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง และคลิกลูกศรลง

 2. ในส่วนล่างของกล่องดรอปดาวน์ให้คลิกทางด้านซ้าย/ขวาของค่าที่คุณต้องการกรอง กล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการเลือกของคุณถ้าพวกเขาไม่แสดงในตอนเริ่มต้น

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ และเลือกค่าที่คุณต้องการใช้กรอง
  คลิกส่วนหัวบนคอลัมน์เพื่อกรองอย่างรวดเร็ว
 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการส่งการย้อนกลับเพื่อแสดงค่าทั้งหมด ให้คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ล้างตัวกรอง [จากชื่อคอลัมน์] แล้วคลิก ปิด

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะบางส่วนสำหรับมุมมองทั่วไปซึ่งจะใช้ได้ดีกับคอลัมน์ที่มีการทำดัชนีไว้

เมื่อต้องการกรองตาม

ให้ทำดัชนี

ตัวอย่างเช่น

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

คอลัมน์ที่ปรับเปลี่ยน

เมื่อต้องการดูเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ใช้ตัวกรอง ที่ปรับเปลี่ยนมากกว่า[Today]-7

รายการใหม่

คอลัมน์ที่สร้าง

เมื่อต้องการสร้างมุมมองที่มีเฉพาะรายการที่ถูกเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ใช้ตัวกรอง ที่สร้างมากกว่า[Today]-7

รายการของฉัน

คอลัมน์สร้างโดย

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะรายการที่ถูกเพิ่ม ให้ใช้ตัวกรอง สร้างโดยเท่ากับ[Me]

รายการที่ครบกำหนดวันนี้

คอลัมน์วันครบกำหนด (สร้างโดยคุณในรายการหรือไลบรารี)

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะรายการที่มีวันครบกำหนดวันนี้ ให้ใช้ตัวกรอง วันครบกำหนดเท่ากับ [Today]

การอัปเดตกระดานอภิปราย

คอลัมน์อัปเดตล่าสุด

เมื่อต้องการสร้างมุมมองที่มีเฉพาะการอภิปรายที่มีการอัปเดตในเดือนที่แล้ว ให้ใช้ตัวกรอง อัปเดตล่าสุด มากกว่า [Today]-30

การเก็บไฟล์ถาวรในไลบรารีเอกสาร

วันที่ปรับเปลี่ยน

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเอกสารที่ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2016 (ที่คุณต้องการเก็บถาวร) ให้ใช้ตัวกรอง วันที่ปรับเปลี่ยนน้อยกว่า 31 ธันวาคม 2016

การค้นหาชุดย่อยของข้อมูลทางการเงิน

ภูมิภาค, ปี (เป็นดัชนีอย่างง่ายสองรายการ)

เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูลทางการเงินสำหรับภูมิภาคภาคเหนือในปี 2015 ให้ใช้ตัวกรอง ภูมิภาคเท่ากับ “NE” และปีเท่ากับ 2015 เนื่องจากคอลัมน์ ภูมิภาค ดูเหมือนจะมีค่าน้อยกว่าคอลัมน์ ปี

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสร้างมุมมองที่กรองแล้วโดยอ้างอิงจากดัชนีคอลัมน์ ถ้าคุณอยู่เกินค่าเกณฑ์มุมมองรายการ การดำเนินการเพิ่มเติมบางอย่างอาจยังคงถูกบล็อกไว้เนื่องจากจำเป็นต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงทั้งรายการหรือไลบรารี การดำเนินการเหล่านี้รวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้: การเพิ่มหรือลบดัชนี การสร้างการจัดเรียงในคำอธิบายมุมมอง แสดงผลรวมคอลัมน์ การเพิ่ม การอัปเดต หรือการลบเขตข้อมูลที่คำนวณแล้ว ถ้าคุณถูกบล็อก ให้ลองเรียกใช้การดำเนินการระหว่าง กรอบเวลารายวัน ซึ่งมีการเพิ่มขีดจำกัด

ชนิดคอลัมน์ที่สนับสนุน

 • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

 • ตัวเลือก (ค่าเดียว)

 • หมายเลข

 • สกุลเงิน

 • วันที่และเวลา

 • บุคคลหรือกลุ่ม (ค่าเดียว)

 • Metadata ที่มีการจัดการ

 • ใช่/ไม่ใช่

 • ค้นหา

ชนิดคอลัมน์ที่ไม่สนับสนุน

 • ข้อความที่มีหลายบรรทัด

 • ตัวเลือก (หลายค่า)

 • คำนวณ

 • ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพ

 • คอลัมน์แบบกำหนดเอง

 • บุคคลหรือกลุ่ม (หลายค่า)

 • ข้อมูลภายนอก

เรายินดีรับฟัง

สร้างเมื่อ 30 เมษายน 2017

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ ถ้าใช่ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าไม่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีสิ่งใดที่สับสนหรือหายไป โปรดใส่ SharePoint ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลซ้ำ เพิ่มข้อมูล และอัปเดตบทความนี้อีกครั้ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×