ใช้การกรองเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง SharePoint

ใช้การกรองเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การกรองลดจำนวนรายการที่แสดงในมุมมองให้เฉพาะข้อมูลของคุณต้องการดู ตัวกรองเลือกรายการที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่นตำแหน่งที่ตั้ง ชนิดของรายการ หรือช่วงของราคา ใช้ดัชนีและตัวกรองสามารถยังช่วยให้คุณกลับคุณลงในข้อมูลของคุณ หรือป้องกันไม่ให้เกินค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ตัวกรองสามารถส่งกลับข้อมูล ด้วยตัวเอง หรือจัดกลุ่ม หรือเรียงลำดับการจัดรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น

ดัชนีทำงานกับตัวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ถ้าจำนวนรายการในรายการหรือไลบรารีของคุณมีขนาดเกินขีดจำกัดของมุมมองรายการแต่จะยังคงอยู่ภายใต้สุด 20000 ราย คุณมักจะสามารถเพิ่มดัชนีคอลัมน์ที่มีอยู่ คุณสามารถนำตัวกรองเพื่อรับข้อมูลแสดงอยู่ภายใต้มุมมองรายการขีดจำกัดของรายการที่ 5000 แล้ว

ตัวกรองลดขนาดของข้อมูลที่ส่งกลับ โดยการเลือกรายการที่ยึดตามการดำเนินการ (เช่นมากกว่า หรือน้อยกว่า) และข้อมูลที่ตรงกัน เมื่อคุณสร้างมุมมองที่ถูกกรอง คอลัมน์ที่ทำดัชนีแรกของคุณในนิพจน์ตัวกรองควรลดชุดข้อมูลมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การกรองตามเขตข้อมูลสถานะหรือวันสามารถช่วยลดชุดข้อมูลอย่างมาก ถ้าคุณมีรายการ 15,000 คุณจะต้องมีดัชนีแรกค่าที่ส่งกลับค่าน้อยกว่า 5000 รายการ ถ้าชุดข้อมูลของคุณไม่มีรายการมากกว่า 5000 จึงยังคงแนวทางปฏิบัติดีด้วยเช่นกัน

SharePoint เลือกคอลัมน์แรกที่มีการทำดัชนีในแบบสอบถาม จากนั้น ใช้ส่วนเหลือของคอลัมน์เพื่อเลือกข้อมูลของคุณ คอลัมน์อื่น ๆ ที่คุณระบุในตัวกรองมุมมองอาจ หรืออาจไม่สามารถทำดัชนี มุมมองใช้เหล่านั้นดัชนี แม้ว่าผลลัพธ์ของมุมมองที่ถูกกรองส่งกลับค่าน้อยกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

ตัวอย่างเช่น คุณมีคิวรี: ขนาด = ใหญ่ และ สี = สีแดง ในรายการ ขนาดจะไม่ถูกทำดัชนี แต่สีจะเป็นดัชนี ตามใดที่มีรายการ “สีแดง” น้อยกว่า 5000 รายการ คิวรีจะสร้างได้สำเร็จในรายการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีคิวรีขนาด = ใหญ่ หรือสี = สีแดง ฐานข้อมูลอาจหารายการสีแดงทั้งหมด และสแกนรายการทั้งหมดเพื่อค้นหารายการที่มีขนาดใหญ่ ถ้าค่าที่คืนมีมากกว่า 5000 รายการ คิวรีจะถูกควบคุมปริมาณ

ถ้าคุณใช้คอลัมน์สองหรือมากกว่าคอลัมน์ในนิพจน์การกรอง การตรวจสอบดัชนีควรใช้ตัวดำเนินการ และ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่า “สุนัข” จากรายการขนาดใหญ่ของสัตว์ คุณจำเป็นต้องยกเลิกการทำดัชนีในคอลัมน์ สปีชี่ส์ ที่มีค่า สุนัข ถ้าคุณคิวรีสำหรับ สปีชี่ส์ = สุนัข คิวรีของคุณจะถูกควบคุมปริมาณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีดัชนีคอลัมน์ที่เรียกว่า คลาส = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ สปีชี่ส์ = สุนัข คุณยังสามารถค้นหาแมวและสุนัขที่มีคิวรี คลาส = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และ (สปีชี่ส์ = สุนัข หรือ สปีชี่ส์ = แมว) คิวรีที่สองจะเลือกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด จากนั้นกรองเป็นสุนัขและแมว

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายรายการลงในถังรีไซเคิล รายการเหล่านั้นจะถูกนับเมื่อทำการตรวจสอบว่านิพจน์ตัวกรองเกินค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการหรือไม่ ถ้าคุณล้างถังรีไซเคิล รายการเหล่านั้นจะไม่ถูกนับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ล้างถังรีไซเคิลหรือคืนค่าไฟล์ของคุณ

ถ้าคอลัมน์ที่คุณจะใช้เพื่อกรองไม่ดัชนี คุณจะต้องการเริ่ม โดยการสร้างดัชนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มดัชนีไปยังคอลัมน์ SharePoint

หลังจากที่คุณทำดัชนีคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มได้เมื่อคุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนมุมมอง และใช้การกรองมุมมอง ก่อนที่จะสร้างมุมมอง คุณอาจต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการเพื่อเปิดใช้งานความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการเรียงลำดับ จัดกลุ่ม และการกรอง การเรียงลำดับ และการกรอง คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่อยู่ในชุดข้อมูล แต่ยังไม่ได้แสดง ไว้

สร้างมุมมอง

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างมุมมอง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของคุณ:

  • ในSharePoint 2016, 2013, 2010 หรือSharePoint Online คลาสสิกประสบการณ์การใช้ งาน คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี จากนั้น คลิกสร้างมุมมอง

   ปุ่มมุมมองสร้างไลบรารี SharePoint บน Ribbon
  • ในกลุ่มการเชื่อมต่อSharePoint หรือSharePoint Online คลิกลูกศรบนปุ่มตัวเลือกมุมมอง แล้ว คลิ กจัดการมุมมอง หรือแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

   เมนูดูส่วนที่เลือกที่มีการเลือกจัดการมุมมอง
   แก้ไขมุมมองปัจจุบัน
 3. เลื่อนลงไปยังส่วน มุมมอง จากนั้นคลิก สร้างมุมมอง

 4. บนหน้า ชนิดมุมมอง ให้คลิกมุมมองที่คุณต้องการใช้ ถ้าไม่แน่ใจ ให้เลือก มุมมองมาตรฐาน

  หน้าชนิดมุมมอง
 5. พิมพ์ชื่อมุมมอง

  ตั้งชื่อและเลือกชื่อไฟล์สำหรับมุมมอง
 6. แก้ไขอยู่เว็บสำหรับมุมมอง หรือยอมรับค่าเริ่มต้น คุณสามารถกลับมา และเปลี่ยนแปลงนี้ในภายหลัง

 7. ในส่วน ตัวกรอง ให้คลิก แสดงรายการเมื่อสิ่งต่อไปนี้เป็นจริงเท่านั้น แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการกรองรายการโดยยึดตามคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งที่ทำดัชนี

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะรายการที่เปลี่ยนแปลงวันนี้ ให้เลือกคอลัมน์ ที่ปรับเปลี่ยน (ดัชนี) และ เท่ากับ เงื่อนไข จากนั้นพิมพ์ [Today]

  ใน SharePoint Online เลือกเป็นเขตข้อมูลที่มีการทำดัชนี

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นคอลัมน์ใด ๆ ที่ระบุว่า(ดัชนี) หลังชื่อ คุณมีคอลัมน์มีการทำดัชนีพร้อมใช้งานสำหรับรายการหรือไลบรารี คุณต้องแรกสร้างดัชนีแบบง่าย หรือแบบผสม

 8. เมื่อต้องการจำกัดจำนวนรายการที่แสดงในแต่ละหน้า ให้เลื่อนลงไปยัง จำกัดรายการ แล้วตั้งค่า จำนวนรายการที่แสดง เมื่อคุณสร้างมุมมองแล้ว จำนวนเริ่มต้นสำหรับรายการที่แสดงคือ 30

  ตั้งค่าจำนวนรายการที่จะแสดงในหน้าการตั้งค่ามุมมอง
 9. คุณมีสองตัวเลือกที่สามารถเลือกได้เมื่อตั้งค่าขีดจำกัดรายการบนหน้าดังนี้

  • แสดงรายการในชุดตามขนาดที่ระบุ ซึ่งสร้างข้อมูลที่แสดงในแต่ละหน้าที่มีประโยชน์เมื่อคุณเรียกดูรายการแบบไม่โต้ตอบ

   เมื่อมีรายการมากกว่าการตั้งค่าขีดจำกัด จะแสดงในหน้าถัดไป

   ฟีเจอร์รูปภาพ

  • จำกัดจำนวนผลรวมของรายการที่คืนค่าเป็นจำนวนที่ระบุ สร้างขีดจำกัดแบบอย่างที่อาจหรืออาจไม่คืนค่าผลลัพธ์ทั้งหมดของการดำเนินการตัวกรอง ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์เมื่อทำการทดสอบมุมมองของคุณ การสร้างต้นแบบ หรือเฉพาะเมื่อคุณต้องการดึงค่าด้านบนสุดในมุมมอง

 10. ภายใต้ลักษณะ คุณสามารถเลือกบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดจากรายการในรายการของคุณในรูปแบบบานแนวตั้ง บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเป็นค่าใดค่าหนึ่งในมุมมองสไตล์ ที่คุณสามารถเลือกภายใต้สไตล์ เมื่อแก้ไข หรือสร้างมุมมอง

  ตัวเลือกสไตล์ในหน้าการตั้งค่ามุมมอง

  คุณสามารถนำทางข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นโดยการวางเมาส์เหนือชื่อรายการในการเลื่อนภูมิภาคทางด้านซ้ายของหน้า เพื่อดูค่าคอลัมน์ทั้งหมดของรายการปัจจุบันที่อยู่ในรายการแบบแนวตั้งทางด้านขวาของหน้า แสดงข้อมูลเบื้อต้นน้อยกว่า และช่วยแสดงมุมมองได้เร็วขึ้น สไตล์นี้ยังมีประโยชน์มากเมื่อรายการของคุณกว้างและมีหลายคอลัมน์และอาจจำเป็นต้องเลื่อนตามแนวนอนเพื่อดูข้อมูล

  ฟีเจอร์รูปภาพ

 11. คลิก ตกลง

มีขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณสามารถทำได้กับมุมมอง แต่นี่คือพอที่จะสามารถดูข้อมูลที่เกินค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการถ้าคุณกำลังถูกบล็อก คุณสามารถเรียง ลำดับ หรือจัดกลุ่มตาม ชุดรวมทั้งหมด ขยายโฟลเดอร์ และมุมมองดูกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ปรับให้เหมาะสม

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนมุมมอง

 1. เปิดรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการสร้างมุมมอง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในSharePoint 2016, 2013, 2010 หรือSharePoint Online คลาสสิกประสบการณ์การใช้ งาน คลิกแท็บรายการ หรือไลบรารี เลือกมุมมองภายใต้มุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิกปรับเปลี่ยนมุมมอง

   แท็บไลบรารีที่มีการเน้นมุมมองปรับเปลี่ยน
  • ในSharePoint Online คลิกลูกศรบนปุ่มตัวเลือกมุมมอง แล้ว คลิ กแก้ไขมุมมองปัจจุบัน

   เมนูดูส่วนที่เลือกที่มีการเลือกจัดการมุมมอง
 3. เลื่อนลงไปยังส่วน มุมมอง จากนั้นคลิกมุมมอง

 4. คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5 ถึง 9 ในกระบวนการสร้างมุมมองที่ด้านบนแล้ว

 5. คลิก ตกลง

สำหรับมุมมองเพื่อกรองผ่านข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ต้องทำดัชนีคอลัมน์แรกในตัวกรอง คอลัมน์อื่น ๆ ที่คุณระบุในตัวกรองมุมมองอาจ หรืออาจไม่สามารถทำดัชนี แต่มุมมองใช้ดัชนีเหล่านั้น คอลัมน์แรกของตัวกรองส่งกลับรายการที่น้อยกว่ามากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ

ถ้าคอลัมน์แรกของตัวกรองส่งกลับรายการมากกว่าค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ คุณสามารถใช้ตัวกรองกับคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ เมื่อคุณกำหนดมุมมองที่ถูกกรอง ที่ใช้คอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ ใช้ตัวดำเนินการและ จำกัดจำนวนรวมของรายการที่ส่งกลับ แต่แม้แต่ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องระบุเป็นคอลัมน์แรกในคอลัมน์ที่ส่วนมากคุณจะส่งกลับค่าน้อยกว่าจำนวนข้อมูลตัวกรอง ใช้หรือ ตัวกรองสามัญเพิ่มจำนวนของรายการที่ส่งกลับ นั้นจะไม่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนมุมมอง ดูการสร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี

สิ่งสำคัญ:  แม่ว่าคุณสามารถสร้างดัชนีในคอลัมน์การค้นหาเดี่ยวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ การใช้ดัชนีคอลัมน์การค้นหาเพื่อป้องกันการเกินขีดจำกัดค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการไม่ได้ผล ใช้คอลัมน์ชนิดอื่นเป็นดัชนีหลักและดัชนีรอง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณกำลังกรองรายการตามเขตข้อมูลมีการทำดัชนี ตรวจสอบถังรีไซเคิลสำหรับรายการที่ถูกลบจากรายการหรือไลบรารี รายการในถังรีไซที่ช่องเก็บ count กับค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ และจะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูล back-end จนกว่าพวกเขาจะถูกเอาออกจากถังรีไซเคิล ถ้าจำนวนรวมของรายการที่ถูกกรอง ในรายการ และ ในถังรีไซเคิลมากกว่ารายการขีดจำกัด แล้วคุณอาจได้รับการตั้งค่าความสมบูรณ์ของผลลัพธ์ หรือถูกบล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูล้างถังรีไซเคิล หรือคืนค่าไฟล์ของคุณ

มีสองแป้นคำที่คุณสามารถใช้เพื่อกรองโดยยึดตามวันปัจจุบัน [Today], หรือผู้ใช้ปัจจุบัน [Me] ต่อไปนี้เป็นแบบไดนามิกเมื่อพวกเขาเปลี่ยนแปลงกับผู้ใช้หรือวัน

ใช้ [Me] จะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการดูเอกสารของคุณในไลบรารีขนาดใหญ่ [Me] ทำงานบนคอลัมน์บุคคลที่ใช้เช่นสร้างโดย หรือปรับเปลี่ยนโดย ตัวอย่าง เมื่อต้องการดูเอกสารทั้งหมดที่คุณได้สร้าง ตั้งค่าตัวกรองที่ มีสร้างตามคอลัมน์เท่ากับ [Me] ถ้าคุณกำลัง editor และต้องการดูไฟล์สุดท้ายที่คุณกำลังทำงานอยู่ การตั้งค่า ตัวกรองบนปรับเปลี่ยนโดยคอลัมน์จะเป็นเท่ากับ [Me] เมื่อต้องการดูทั้ง สร้างตัวกรองที่สองโดยหรือ การเชื่อมต่อ

ตัวกรองโดยใช้ [Me]
ตัวกรองที่เก็บเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย หรือปรับเปลี่ยน โดยคุณ

คำสำคัญ [Today] ทำงานบนคอลัมน์วัน คุณสามารถใช้เครื่องหมายคณิตศาสตร์เพื่อรับช่วงที่เปลี่ยนแปลงกับวันของวันนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูเอกสารทั้งหมดที่ถูกปรับเปลี่ยนใน 30 วันที่ผ่านมา คุณสามารถสร้างตัวกรองบนคอลัมน์วันที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ [Today] - 30 ได้ เมื่อต้องการปล่อยให้ออกจากวันปัจจุบัน ตั้งสองตัวกรองบนคอลัมน์วันมีค่าน้อยกว่า [Today] และเชื่อมต่อเหล่านั้นด้วยและ

กรองโดยใช้ [Today]
ตัวกรองที่เก็บไฟล์ที่ถูกปรับเปลี่ยนใน 30 วันสุดท้าย

คุณสามารถกรองจากรายการหรือไลบรารี ของคุณยังได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเพิ่มบริหารของมุมมองอื่น คุณไม่มีความยืดหยุ่นที่การตั้งค่าตัวดำเนินการเช่นมากกว่า หรือเท่ากับ รายการตัวกรองได้มาจากข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น กับคอลัมน์สำหรับแผนก คุณไม่สามารถกรอง HR หรือแผนก IT ได้

 1. ในรายการหรือไลบรารีของคุณ วางเมาส์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์คุณต้องการกรอง และคลิกลูกศรลง

 2. ในส่วนล่างของดรอปดาวน์กล่อง คลิกเพื่อที่ของค่าคุณต้องการกรองออก กล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏพร้อมกับเลือกของคุณถ้าพวกเขากำลังแสดงไม่เริ่มต้น

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ และเลือกค่าคุณต้องการ fillter ด้วย
  SharePoint 2010, 2013 หรือ 2016
  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  SharePoint Online หรือไซต์ที่เชื่อมต่อกลุ่ม SharePoint
 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการกลับไปยังแสดงค่าทั้งหมด คลิกลูกศร แล้ว คลิกล้างตัวกรอง [จากชื่อคอลัมน์], แล้ว คลิ กปิด

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะบางส่วนสำหรับมุมมองทั่วไปซึ่งจะใช้ได้ดีกับคอลัมน์ที่มีการทำดัชนีไว้

เมื่อต้องการกรองตาม

ให้ทำดัชนี

ตัวอย่างเช่น

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

คอลัมน์ที่ปรับเปลี่ยน

เมื่อต้องการดูเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ใช้ตัวกรอง ที่ปรับเปลี่ยนมากกว่า[Today]-7

รายการใหม่

คอลัมน์ที่สร้าง

เมื่อต้องการสร้างมุมมองที่มีเฉพาะรายการที่ถูกเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ใช้ตัวกรอง ที่สร้างมากกว่า[Today]-7

รายการของฉัน

คอลัมน์สร้างโดย

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะรายการที่ถูกเพิ่ม ให้ใช้ตัวกรอง สร้างโดยเท่ากับ[Me]

รายการที่ครบกำหนดวันนี้

คอลัมน์วันครบกำหนด (สร้างโดยคุณในรายการหรือไลบรารี)

เมื่อต้องการสร้างมุมมองเฉพาะรายการที่มีวันครบกำหนดวันนี้ ให้ใช้ตัวกรอง วันครบกำหนดเท่ากับ [Today]

การอัปเดตกระดานอภิปราย

คอลัมน์อัปเดตล่าสุด

เมื่อต้องการสร้างมุมมองที่มีเฉพาะการอภิปรายที่มีการอัปเดตในเดือนที่แล้ว ให้ใช้ตัวกรอง อัปเดตล่าสุด มากกว่า [Today]-30

การเก็บไฟล์ถาวรในไลบรารีเอกสาร

วันที่ปรับเปลี่ยน

เมื่อต้องการสร้างมุมมองของเอกสารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ปี 2016 (ซึ่งคุณต้องการเก็บถาวร), นำตัวกรองวันปรับเปลี่ยนมีค่าน้อยกว่า 31 ธันวาคม 2016

การค้นหาชุดย่อยของข้อมูลทางการเงิน

ภูมิภาค, ปี (เป็นดัชนีอย่างง่ายสองรายการ)

เมื่อต้องการสร้างมุมมองของข้อมูลทางการเงินสำหรับภูมิภาค Northeast ใน 2015 นำตัวกรองที่เท่ากับภูมิภาค "บรรทัด" ปีและเท่ากับ 2015 เนื่องจากคอลัมน์ภูมิภาค เป็นไปได้ที่มีค่าน้อยกว่าคอลัมน์ปี

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสร้างมุมมองที่ถูกกรองตามดัชนีคอลัมน์ ถ้าคุณอยู่เหนือค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ การดำเนินการเพิ่มเติมบางอย่างอาจยังคงถูกบล็อกเนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องมีการเข้าถึงทั้งรายการหรือไลบรารี การดำเนินการต่อไปนี้มีดังนี้: การเพิ่มหรือลบดัชนี การสร้างการเรียงลำดับในข้อกำหนดมุมมอง แสดงผลรวมคอลัมน์ และเพิ่ม อัปเดต หรือการลบเขตข้อมูลจากการคำนวณ ถ้าเกิดขึ้น พยายามเรียกใช้การดำเนินการระหว่างกรอบเวลาประจำวันเมื่อกำลังสงสัยขีดจำกัด

ชนิดคอลัมน์ที่สนับสนุน

 • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

 • ตัวเลือก (ค่าเดียว)

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • วันที่และเวลา

 • บุคคลหรือกลุ่ม (ค่าเดียว)

 • Metadata ที่มีการจัดการ

 • ใช่/ไม่ใช่

 • ค้นหา

ชนิดคอลัมน์ที่ไม่สนับสนุน

 • ข้อความที่มีหลายบรรทัด

 • ตัวเลือก (หลายค่า)

 • คำนวณ

 • ไฮเปอร์ลิงก์หรือรูปภาพ

 • คอลัมน์แบบกำหนดเอง

 • บุคคลหรือกลุ่ม (หลายค่า)

 • ข้อมูลภายนอก

เรายินดีรับฟัง

สร้าง 30 เมษายน 2017

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าไม่ใช่ค่าเดิมมีประโยชน์ ให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป โปรดรวมเวอร์ชันของคุณSharePoint, OS และเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×