ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานร่วมกัน และการรวมอีเมลของทีมเข้าด้วยกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

องค์กร และทีมภายในองค์กร มักจะมีเธรดอีเมแตกต่างกันหลายไปในแต่ละครั้ง เป็นเรื่องง่าย สำหรับเส้นเพื่อข้าม ข้อมูลเพื่อดูสูญหายไป หรือมอง ข้าม และ สำหรับการสื่อสารการแบ่ง กล่องจดหมายของไซต์สามารถช่วยคุณในการประสานงาน และเก็บทีมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับอีเมลในเดียว เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถดูการติดต่อสื่อสารทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์ของกล่องจดหมายของไซต์ในSharePoint Online จะถูกสนับสนุนจุดเริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2017 ฟีเจอร์นี้จะถูกเอาออกทั้งหมดในการวางจำหน่ายในอนาคต องค์กรSharePoint Online ใหม่ไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ของกล่องจดหมายของไซต์ SharePoint Online องค์กรที่มีอยู่ไม่สามารถสร้างกล่องจดหมายของไซต์ใหม่ กล่องจดหมายของไซต์ใด ๆ ที่ถูกตั้งค่า และปรับใช้ก่อนเดือนมีนาคม 2017 จะยังคงทำงาน
เราจะมีกระบวนการที่จะช่วยให้เปลี่ยนไซต์กล่องจดหมายของไซต์ของคุณที่มีอยู่ลงใน Office 365 กลุ่มในกันยายน 2017 ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการกล่องจดหมายของไซต์SharePoint Online ในปัจจุบัน คุณควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกับ Office 365 กลุ่มแทนเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ของคุณทำงานร่วมกันอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้กลุ่มการ 365 Office แทนการใช้กล่องจดหมายของไซต์

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ของกล่องจดหมายของไซต์จะยังคงได้รับการสนับสนุน แต่ไม่สนับสนุนใน SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 และSharePoint Server 2010 ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะแนะนำเพื่อสำรวจกล่องจดหมายที่แชร์เป็นทางเลือกกล่องจดหมายของไซต์

บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก กล่องจดหมาย

กล่องจดหมายบน เปิดใช้ด่วน

เปิดกล่องจดหมายของไซต์เป็นสอง แยกต่างหากกล่องขาเข้าและโฟลเดอร์โครงสร้างอยู่ถัดจากบัญชีผู้ใช้อีเมลส่วนบุคคลของคุณ จดหมายที่ถูกส่งไปยัง และ จากบัญชีผู้ใช้กล่องจดหมายของไซต์ใช้ร่วมกันระหว่างทั้งหมดผู้ใช้มีสิทธิ์ผู้สนับสนุนบนไซต์SharePoint

ตั้งค่ากล่องจดหมายของไซต์

คุณสามารถเพิ่มกล่องจดหมายของไซต์เป็นผู้รับจดหมาย ส่งจดหมายจากกล่องจดหมายของ หรือเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มกล่องจดหมายของไซต์ ดูเพิ่มแอปกล่องจดหมายของไซต์ที่จะเก็บอีเมลในบริบทบนไซต์ ไซต์ของคุณจำเป็นต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับจดหมาย ถ้ายังไม่ได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เมื่อคุณรวมถึงกล่องจดหมายของไซต์บนเธรดความสำคัญอีเมล สำเนาของข้อมูลในที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงทุกคนในทีมเธรด

เพิ่มกล่องจดหมายของไซต์ในการสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง บรรทัดของข้อความอีเมล

ข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมายของไซต์จะรวมอยู่ในเขตข้อมูลสำเนาถึง

คุณสามารถเพิ่มอยู่อีเมกล่องจดหมายของไซต์ทีมกลุ่มที่ติดต่อหรือรายการแจกจ่ายใด ๆ วิธีนี้ อีเมลที่เกี่ยวข้องจะจัดเก็บโดยอัตโนมัติในกล่องจดหมายของไซต์ของทีม

เมื่อคุณเขียน หรือส่งอีเมลจากกล่องจดหมายของไซต์ ปรากฏเหมือนกับว่ามาจากคุณ

ทุกคนที่ มีสิทธิ์ผู้สนับสนุนบนไซต์สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในการร่างข้อความอีเมล

เมื่อต้องการเรียบเรียงข้อความ คลิกจดหมายใหม่

ปุ่มจดหมายใหม่สำหรับกล่องจดหมายของไซต์

ซึ่งเปิดข้อความใหม่ในกล่องจดหมายของไซต์

เพิ่มที่อยู่ในอีเมลกล่องจดหมายของไซต์

ถ้าคุณใช้รายการโปรดใน Outlook คุณจะพบว่าการรวมโฟลเดอร์จากกล่องจดหมายของไซต์ลงในรายการโปรดของคุณนั้นเป็นประโยชน์มาก

ใน Outlook คุณสามารถคลิกขวาที่โฟลเดอร์กล่องจดหมายของไซต์ เช่นกล่องจดหมายเข้า แล้ว คลิ กแสดงในรายการโปรด ถ้าคุณมีสองโฟลเดอร์ในรายการโปรดของคุณมีชื่อเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น สองกล่องขาเข้า), Outlook โดยอัตโนมัติเพิ่มกล่องจดหมายของชื่อชื่อของโฟลเดอร์ (ตัวอย่างเช่น, "กล่องจดหมายเข้า– HRTeamSite@contosobistro.onmicrosoft.com") เพื่อให้คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ใดอยู่ ซึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรดของ Outlook ดูโฟลเดอร์จดหมายเก็บที่ใช้บ่อยในรายการโปรด

ทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้กล่องจดหมายของไซต์

ทีมของคุณสามารถใช้กล่องจดหมายของไซต์เพื่อทำงานร่วมกันบนเรียบเรียงข้อความอีเมลที่สำคัญ หรือรวบรวมการสนทนาทางอีเมลระดับทีมที่เกี่ยวข้อง ทีมของคุณยังสามารถแชร์เอกสารที่สำคัญอย่างปลอดภัย โดยใช้กล่องจดหมายของไซต์

หลังจากมีตั้งค่ากล่องจดหมายของไซต์สำหรับไซต์ของคุณบัญชีผู้ใช้อีเมใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ชื่อของไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ไซต์ทีมใช้ URL: http://contoso.sharepoint.com/HRTeamSite อยู่อีเมลสำหรับกล่องจดหมายของไซต์นั้นเป็น HRTeamSite@contoso.sharepoint.com

ไทล์ Web Part

ทีมจำนวนมากมีการสนทนาผ่านข้อความอีเมลเป็นประจำ บ่อยครั้งการสนทนาเหล่านี้ผลลัพธ์ในตัวดึงข้อมูลที่อาจเป็นการอ้างอิงที่เป็นประโยชน์มากมายที่ใดที่หนึ่งลงในบรรทัด คุณสามารถส่งต่ออีเมลที่มีประโยชน์มากที่สุดภายในเธรดการกล่องจดหมายของไซต์ของคุณเมื่อต้องการเก็บรักษาไว้ ทุกคนที่มีสิทธิ์สนับสนุนไปยังไซต์ของคุณอยู่แล้วสามารถเพื่อเปิดกล่องจดหมายของไซต์ และดูข้อความนั้น สมาชิกในทีมสามารถเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเปิดค่ากล่องจดหมายของไซต์ ค้นหาจดหมายจับภาพไว้ในบัญชีผู้ใช้นั้น และดูประวัติของปัญหานี้

แนวทางอื่นสำหรับการรวบรวมการสนทนาทางอีเมลระดับทีมเหล่านี้จะสำเนาถึงอยู่อีเมกล่องจดหมายของไซต์เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลลงในทีม คุณยังสามารถเพิ่มอยู่อีเมกล่องจดหมายของไซต์ลงในกลุ่มที่ติดต่อหรือรายการแจกจ่าย เพื่อที่จะถูกรวมอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่คุณส่งจดหมายไปยังทีมของคุณ

ข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมายของไซต์จะรวมอยู่ในเขตข้อมูลสำเนาถึง

ถ้าคุณจัดเก็บเอกสารของทีมของคุณบนไซต์ของคุณSharePoint คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแอปกล่องจดหมายของไซต์การแชร์เอกสารเหล่านั้นกับผู้ใช้เข้าถึงไซต์ได้

สิ่งสำคัญ: เมื่อผู้ใช้ดูกล่องจดหมายของไซต์ใน Outlook พวกเขาดูรายการของทั้งหมดเอกสารในไลบรารีเอกสารไซต์นั้น กล่องจดหมายของไซต์แสดงรายการของเอกสารเดียวกันกับผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ใช้บางอย่างอาจดูเอกสารที่ พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเปิด

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Exchange เอกสารของคุณปรากฏในโฟลเดอร์ใน Outlook ที่ทำให้ง่ายแม้แต่เมื่อต้องการส่งต่อเอกสารกับผู้อื่น

การส่งต่อเอกสารจากกล่องจดหมายของไซต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×