ใช้กฎเพื่อส่งต่อข้อความโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อให้มีการส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางของข้อความที่ถูกส่งมาที่กล่องจดหมายของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

ส่งต่อข้อความทั้งหมดกับบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติ

ข้อความที่ถูกส่งต่อจะปรากฏเป็นข้อความที่ส่งต่อมาจากคุณ เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่มีการส่งต่อ การตอบกลับจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ข้อความนั้นถูกส่งมา ไม่ใช่จากผู้ส่งเดิม

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >จัดระเบียบอีเมล >กฎกล่องจดหมายเข้า

 2. บนแท็บกฎกล่องจดหมายเข้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก+ และเลือกสร้างกฎใหม่สำหรับข้อความมาถึง

 3. ภายใต้ เมื่อข้อความมาถึง ให้เลือก นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด

 4. ภายใต้ ทำดังต่อไปนี้ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ภายใต้ ทำดังต่อไปนี้ ให้เลือก ส่งต่อ เปลี่ยนเส้นทาง หรือส่ง แล้วเลือก ส่งต่อข้อความไปที่ หรือ ส่งต่อข้อความเป็นสิ่งที่แนบไปที่

 6. เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการส่งข้อความไปด้วยการดับเบิลคลิกที่อยู่นั้นในมุมมองสมุดรายชื่อ ถ้าที่อยู่ที่คุณต้องการส่งต่อไม่ปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลนั้นบนบรรทัด ถึง ที่ด้านบนของหน้าต่าง

 7. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเลือกและกลับไปที่หน้าต่างกฎใหม่

 8. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกกฎของคุณและกลับไปที่แท็บ กฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเส้นทางข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีอื่น

ข้อความที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางจะปรากฏเป็นข้อความที่มาจากผู้ส่งเดิม เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง การตอบกลับนั้นจะถูกส่งไปยังผู้ส่งเดิม

 1. ในOutlook Web App คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า >ตัวเลือก >จัดระเบียบอีเมล >กฎกล่องจดหมายเข้า

 2. บนแท็บกฎกล่องจดหมายเข้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสัญลักษณ์เครื่องหมายบวก+ และเลือกสร้างกฎใหม่สำหรับข้อความมาถึง

 3. ภายใต้ เมื่อข้อความมาถึง ให้เลือก นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด

 4. ภายใต้ ทำดังต่อไปนี้ ให้เลือก เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปที่

 5. เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการส่งข้อความไปด้วยการดับเบิลคลิกที่อยู่นั้นในมุมมองสมุดรายชื่อ ถ้าที่อยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปไม่ได้อยู่ในสมุดรายชื่อ คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลนั้นในบรรทัด ถึง ที่ด้านบนของหน้าต่าง

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเลือกและกลับไปที่หน้าต่างกฎใหม่

 7. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกกฎของคุณและกลับไปที่แท็บ กฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • สำเนาของข้อความที่คุณเปลี่ยนเส้นทางหรือส่งต่อจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้าคุณเพิ่มการกระทำเพื่อลบข้อความ ข้อความนั้นจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ และจะยังคงถูกนับรวมเทียบกับขีดจำกัดของกล่องจดหมายของคุณด้วย ถ้าคุณใช้กล่องจดหมายของคุณเกินขีดจำกัด คุณอาจถูกบล็อกการส่งหรือรับข้อความใหม่ และกฎการส่งต่ออาจไม่ทำงานจนกว่าคุณจะลบข้อความมากพอที่จะทำให้ได้ผลรวมต่ำกว่าขีดจำกัดของกล่องจดหมายของคุณ

 • เมื่อคุณสร้างกฎการส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทาง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ที่จะส่งไปได้มากกว่าหนึ่งที่อยู่ จำนวนที่อยู่ที่คุณสามารถส่งได้อาจถูกจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณเพิ่มที่อยู่มากกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้ กฎการส่งต่อของคุณจะใช้ไม่ได้ ถ้าคุณสร้างกฎการส่งต่อกับหลายที่อยู่ ให้ทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากฎนั้นใช้ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×