ใช้กฎต่างๆ ใน Outlook Web App เพื่อส่งต่อข้อความไปยังบัญชีผู้ใช้อีกบัญชีโดยอัตโนมัติ

ส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางข้อความอีเมลของคุณโดยการตั้งค่า กฎของกล่องขาเข้า ใน Outlook Web App

คุณสามารถใช้กฎของกล่องขาเข้าเพื่อส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางของข้อความที่ถูกส่งมาที่กล่องจดหมายของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณจะไม่ตรวจสอบกล่องจดหมายหลักของคุณและต้องการอ่านและตอบกลับข้อความจากบัญชีผู้ใช้อื่นได้ เมื่อต้องการตั้งค่ากฎของกล่องขาเข้า ให้ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > ตัวเลือก > จัดระเบียบอีเมล หรือ การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > ตัวเลือก > จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ

ในบทความนี้

ฉันจะเปลี่ยนเส้นทางข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

ฉันจะส่งต่อข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

มีอะไรอีกที่ฉันจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกฎการเปลี่ยนเส้นทางและการส่งต่อ

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ฉันจะเปลี่ยนเส้นทางข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

ข้อความที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางจะปรากฏเป็นข้อความที่ส่งจากผู้ส่งคนเดิม ใช้กฎการเปลี่ยนเส้นทางข้อความเมื่อคุณต้องการให้การตอบกลับไปยังข้อความที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางส่งไปที่ผู้ส่งคนเดิม

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือก Outlook หรือเลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 > Outlook

 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > ตัวเลือก แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดระเบียบอีเมล > กฎของกล่องขาเข้า > ใหม่ ใหม่

   หรือ

  • จดหมาย > การดำเนินการโดยอัตโนมัติ > กฎของกล่องขาเข้า > ใหม่ ใหม่ > สร้างกฎใหม่สำหรับข้อความที่มาถึง

 4. ใส่ชื่อสำหรับกฎของคุณ

 5. ภายใต้ เมื่อข้อความมาถึง ให้เลือก นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด

 6. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ส่งต่อ เปลี่ยนเส้นทาง หรือส่ง > เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยัง

 7. ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการในกล่อง ถึง หรือเลือกจากรายการที่ติดต่อของคุณ

 8. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเลือก แล้วคลิก ตกลง หรือ บันทึก เพื่อสร้างกฎ

ฉันจะส่งต่อข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

ข้อความที่ส่งต่อจะปรากฏเป็นข้อความที่ถูกส่งต่อโดยคุณ ใช้กฎการส่งต่อข้อความเมื่อคุณต้องการให้การตอบกลับส่งไปยังที่อยู่ที่ข้อความนั้นถูกส่งต่อมา และไม่ส่งไปยังผู้ส่งคนเดิม

 1. ที่ด้านบนของหน้าใน Outlook Web App ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • จัดระเบียบอีเมล > กฎของกล่องขาเข้า > ใหม่ ใหม่

   หรือ

  • จดหมาย > การดำเนินการโดยอัตโนมัติ > กฎของกล่องขาเข้า > ใหม่ ใหม่ > สร้างกฎใหม่สำหรับข้อความที่มาถึง

 2. ภายใต้ เมื่อข้อความมาถึง ให้เลือก นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด

 3. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ตามการตั้งค่าที่คุณเห็น:

  • ส่งต่อ เปลี่ยนเส้นทาง หรือส่ง > ส่งต่อข้อความไปยัง

   หรือ

  • ตัวเลือกเพิ่มเติม > ส่งต่อ เปลี่ยนเส้นทาง หรือส่ง > ส่งต่อข้อความไปยัง

 4. ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการในกล่อง ถึง หรือเลือกจากรายการที่ติดต่อของคุณ

 5. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเลือก แล้วคลิก ตกลง หรือ บันทึก เพื่อสร้างกฎ

ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีกเกี่ยวกับกฎการเปลี่ยนเส้นทางและการส่งต่อ

 • สำเนาของข้อความที่คุณเปลี่ยนเส้นทางหรือส่งต่อจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้าคุณเพิ่มการกระทำเพื่อลบข้อความ ข้อความนั้นจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ และจะยังคงถูกนับรวมในขีดจำกัดของกล่องจดหมายของคุณด้วย ถ้าคุณใช้กล่องจดหมายของคุณเกินขีดจำกัด คุณอาจถูกบล็อกการส่งหรือการรับข้อความใหม่ นอกจากนี้ กฎการส่งต่ออาจไม่ทำงานจนกว่าคุณจะลบข้อความมากพอที่จะทำให้ผลรวมของกล่องจดหมายของคุณต่ำกว่าขีดจำกัด

 • เมื่อคุณสร้างกฎการส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทาง คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ที่จะส่งไปได้มากกว่าหนึ่งที่อยู่ จำนวนที่อยู่ที่คุณสามารถส่งได้อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณสร้างกฎที่มีหลายที่อยู่ ทดสอบให้แน่ใจว่ากฎนั้นใช้งานได้

 • ถ้าคุณไม่ต้องการนำกฎของกล่องขาเข้าสำหรับการส่งต่อหรือการเปลี่ยนเส้นทางไปใช้กับข้อความทั้งหมด ให้เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด

 • ผู้ดูแลระบบของคุณอาจบล็อกความสามารถในการใช้กฎการส่งต่อหรือการเปลี่ยนเส้นทางในการส่งจดหมายไปยังโดเมนบางโดเมนหรือโดเมนทั้งหมดที่อยู่ภายนอกโดเมนของคุณ หลังจากที่คุณสร้างกฎการเปลี่ยนเส้นทางหรือการส่งต่อแล้ว ให้ทดสอบกฎนั้นโดยใช้บัญชีผู้ใช้อื่นส่งข้อความไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นให้ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่มีการตั้งค่ากฎให้เปลี่ยนเส้นทางหรือส่งต่อข้อความไปถึง

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการกฎของกล่องขาเข้า ให้ดูที่ กฎของกล่องขาเข้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×