ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อทำการดำเนินการเฉพาะกับอีเมลที่เข้ามาในกล่องขาเข้าของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เก็บถาวร ล้าง หรือเครื่องมืออื่นๆ ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

คุณใช้ Outlook.com เวอร์ชันใด

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า และสามารถสร้างได้จากโฟลเดอร์

 1. เมื่อต้องการสร้างกฎให้ย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งเฉพาะ หรือชุดผู้ส่งไปยังโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งหรือชุดผู้ส่ง แล้วเลือก ตกลง

 3. เลือก ตกลง

ถ้าคุณต้องการทำมากกว่าแค่ย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุหรือชุดของผู้ส่งไปยังโฟลเดอร์ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด > จดหมาย > กฎ

 2. คลิก เพิ่มกฎใหม่

ทุกกฎต้องมีอย่างน้อยสามอย่าง: ชื่อ เงื่อนไข และการกระทำ กฎอาจมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไข คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไข การกระทำ และข้อยกเว้นหลายอย่างในแต่ละขั้นตอน โดยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข, เพิ่มการกระทำ และ เพิ่มข้อยกเว้น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเรียกใช้กฎอีกหลังจากที่ดำเนินการนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติมใน Outlook บนเว็บ

กด บันทึก เพื่อสร้างกฎของคุณ หรือ ละทิ้ง เพื่อยกเลิกการสร้างกฎ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. ในกฎที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือก แก้ไข

 4. กด บันทึก เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไขกฎ

หมายเหตุ: บางกฎที่สร้างใน Outlook เวอร์ชันอื่นไม่สามารถประมวลผลโดย Outlook.com คุณจะไม่สามารถเรียกใช้ หรือแก้ไขกฎใน Outlook.com

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. ในกฎที่คุณต้องการลบ ให้เลือก ลบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้เลือกตัวสลับที่อยู่ถัดจากกฎ

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการกฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดลำดับเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณได้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. เลือกกฎ แล้วใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับที่กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎกล่องขาเข้ากับข้อความที่มีอยู่ใน Outlook.com รุ่นเบต้า กฎใหม่จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณได้รับหลังจากที่สร้างกฎขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เก็บถาวร ย้ายไปยัง และล้างเพื่อย้ายหรือลบข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

กฎจะทำงานในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น กฎจะไม่ทำงานในโฟลเดอร์อื่น

 1. คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 2. ใส่ชื่อสำหรับกฎ แล้วเลือกเงื่อนไขและการกระทำจากรายการดรอปดาวน์ตามลำดับ

  คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการกระทำเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข หรือ เพิ่มการกระทำ

 3. เพิ่มข้อยกเว้นให้กับกฎกล่องจดหมายเข้าโดยการเลือก เพิ่มข้อยกเว้น

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะถูกเปิดใช้งานเอาไว้ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ เมื่อข้อความที่มาถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณตรงกับเกณฑ์ของกฎมากกว่าหนึ่งกฎ เฉพาะกฎแรกเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ เมื่อปิดตัวเลือกนี้ กฎกล่องจดหมายเข้าทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขของข้อความนั้นจะถูกนำไปใช้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 3. เลือกกฎที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

 4. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 3. เลือกกฎที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

 4. เลือก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดกฎชั่วคราว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกฎ

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการ กฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดเรียงเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณ:

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 3. เลือกกฎที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือกลูกศรขึ้น ย้ายขึ้น หรือลูกศรลง ย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับที่จะนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้ากับข้อความที่มีอยู่ได้ กฎใหม่จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณได้รับหลังจากที่กฎถูกสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เก็บถาวร ย้ายไปยัง และล้างเพื่อย้ายหรือลบข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

ช่วยกันสแปมออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

เรียงลำดับข้อความอีเมลใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×