ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อทำการดำเนินการเฉพาะกับอีเมลที่เข้ามาในกล่องขาเข้าของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เก็บถาวร ล้าง หรือเครื่องมืออื่นๆ ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

คุณใช้ Outlook.com เวอร์ชันใด

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า และสามารถสร้างได้จากโฟลเดอร์

 1. เมื่อต้องการสร้างกฎให้ย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งเฉพาะ หรือชุดผู้ส่งไปยังโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งหรือชุดผู้ส่ง แล้วเลือก ตกลง

 3. เลือก ตกลง

ถ้าคุณต้องการทำมากกว่าแค่ย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุหรือชุดของผู้ส่งไปยังโฟลเดอร์ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. เมื่อต้องการสร้างกฎใหม่ทั้งหมด ไปที่ด้านบนของหน้า แล้วเลือกตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด >จดหมาย >กฎ

 2. คลิก เพิ่มกฎใหม่

ทุกกฎต้องมีอย่างน้อยสามอย่าง: ชื่อ เงื่อนไข และการกระทำ กฎอาจมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไข คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไข การกระทำ และข้อยกเว้นหลายอย่างในแต่ละขั้นตอน โดยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข, เพิ่มการกระทำ และ เพิ่มข้อยกเว้น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเรียกใช้กฎอีกหลังจากที่ดำเนินการนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติมใน Outlook.com

กด บันทึก เพื่อสร้างกฎของคุณ หรือ ละทิ้ง เพื่อยกเลิกการสร้างกฎ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. ในกฎที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือก แก้ไข

 4. กด บันทึก เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไขกฎ

หมายเหตุ: บางกฎที่สร้างใน Outlook เวอร์ชันอื่นไม่สามารถประมวลผลโดย Outlook.com คุณจะไม่สามารถเรียกใช้ หรือแก้ไขกฎใน Outlook.com

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. ในกฎที่คุณต้องการลบ ให้เลือก ลบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้เลือกตัวสลับที่อยู่ถัดจากกฎ

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการกฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดลำดับเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณได้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. เลือกกฎ แล้วใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับที่กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎกล่องขาเข้ากับข้อความที่มีอยู่ใน Outlook.com รุ่นเบต้า กฎใหม่จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณได้รับหลังจากที่สร้างกฎขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เก็บถาวร ย้ายไปยัง และล้างเพื่อย้ายหรือลบข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

กฎจะทำงานในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น กฎจะไม่ทำงานในโฟลเดอร์อื่น

 1. คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 2. ใส่ชื่อสำหรับกฎ แล้วเลือกเงื่อนไขและการกระทำจากรายการดรอปดาวน์ตามลำดับ

  คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการกระทำเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข หรือ เพิ่มการกระทำ

 3. เพิ่มข้อยกเว้นให้กับกฎกล่องจดหมายเข้าโดยการเลือก เพิ่มข้อยกเว้น

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะถูกเปิดใช้งานเอาไว้ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ เมื่อข้อความที่มาถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณตรงกับเกณฑ์ของกฎมากกว่าหนึ่งกฎ เฉพาะกฎแรกเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ เมื่อปิดตัวเลือกนี้ กฎกล่องจดหมายเข้าทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขของข้อความนั้นจะถูกนำไปใช้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 3. เลือกกฎที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

 4. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 3. เลือกกฎที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

 4. เลือก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดกฎชั่วคราว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากกฎ

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการ กฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดเรียงเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณ:

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 2. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 3. เลือกกฎที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก ลูกศรขึ้น ย้ายขึ้น หรือลูกศรลง ย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับที่จะนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้ากับข้อความที่มีอยู่ได้ กฎใหม่จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณได้รับหลังจากที่กฎถูกสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เก็บถาวร ย้ายไปยัง และล้างเพื่อย้ายหรือลบข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

ฉันจำเป็นต้องรู้อะไรอีก

คุณอาจสร้างกฎเพื่อส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางข้อความที่คุณได้รับเป็นที่อยู่อีเมลอื่น ถ้าใช่ นั่นมีความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างการส่งต่อและการเปลี่ยนเส้นทาง

 • ส่งต่อข้อความปรากฏเป็นข้อความที่คุณได้รับ แล้วส่งต่อไปยังผู้รับรายอื่น เมื่อผู้รับข้อความตอบกลับ การตอบกลับจะส่งไปที่ที่อยู่ที่ข้อความถูกส่งต่อ

 • ข้อความที่เปลี่ยนเส้นทางจะเก็บผู้ส่งเดิมบนบรรทัด จาก เมื่อผู้รับเปลี่ยนเส้นทางข้อความนั้นโดยการตอบกลับ การตอบกลับจะถูกส่งไปที่ผู้ส่งเดิม

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่น ๆ ใน Outlook.com

ช่วยป้องกันสแปมจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

แยกประเภทข้อความอีเมลใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×