ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook บนเว็บ

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อดำเนินการกระทำที่ระบุกับข้อความอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะเปลี่ยนระดับความสำคัญของข้อความเมื่อคุณได้รับ ย้ายข้อความเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือลบข้อมูลเหล่านั้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

กฎจะทำงานในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น กฎจะไม่ทำงานในโฟลเดอร์อื่น

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือโรงเรียนเพื่อลงชื่อเข้าใช้ Office 365 คุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Outlook.com Hotmail, Live หรือ MSN ดูใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com.

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook รุ่นทดลองบนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook รุ่นคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า และสามารถสร้างได้จากโฟลเดอร์

 1. เมื่อต้องการสร้างกฎให้ย้ายอีเมลทั้งหมดจากผู้ส่งเฉพาะ หรือชุดผู้ส่งไปยังโฟลเดอร์อย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งหรือชุดผู้ส่ง แล้วเลือก ตกลง

 3. เลือก ตกลง กฎจะถูกใช้กับข้อความขาเข้าทั้งหมด ถ้าคุณต้องการเรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้าของคุณทันที เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ เรียกใช้กฎนี้เดี๋ยวนี้ในกล่องจดหมายเข้า.

  หมายเหตุ: ในตอนนี้ คุณสามารถเรียกใช้กฎซึ่งใช้ได้เฉพาะกับข้อความจากผู้ส่งที่จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นั้น คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎอื่น ๆ เช่น กฏที่ใช้พาดหัวข้อความ หรือที่ทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน

ถ้าคุณต้องการทำมากกว่าแค่ย้ายข้อความจากผู้ส่งหรือชุดของผู้ส่งที่ระบุไปยังโฟลเดอร์ ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม. เมนูการตั้งค่ากฎจะเปิดขึ้น

สกรีนช็อตของแถบการตั้งค่ากฎ

 • ทุกกฎต้องมีอย่างน้อยสามอย่าง: ชื่อ เงื่อนไข และการกระทำ กฎสามารถมีข้อยกเว้นสำหรับเงื่อนไข คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไข การกระทำ และข้อยกเว้นหลายข้อในแต่ละขั้นตอน โดยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข, เพิ่มการกระทำ และ เพิ่มข้อยกเว้น.

 • ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเรียกใช้กฎอีกหลังจากที่ดำเนินการนี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติมใน Outlook บนเว็บ

 • กด บันทึก เพื่อสร้างกฎของคุณ หรือ ละทิ้ง เพื่อยกเลิกการสร้างกฎ

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. ในกฎที่คุณต้องการแก้ไข ให้เลือก แก้ไข

 4. กด บันทึก เมื่อต้องการบันทึกการแก้ไขกฎ

หมายเหตุ: บางกฎที่สร้างใน Outlook เวอร์ชั่นอื่นไม่สามารถประมวลผลโดย Outlook บนเว็บ คุณจะไม่สามารถเรียกใช้หรือแก้ไขกฎใน Outlook บนเว็บ.

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. ในกฎที่คุณต้องการลบ ให้เลือก ลบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้เลือกตัวสลับที่อยู่ถัดจากกฎ

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการกฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดลำดับเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณได้

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. เลือกกฎ แล้วใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับที่กฎจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

ตามค่าเริ่มต้น กฎสำหรับกล่องจดหมายเข้าจะทำงานบนข้อความขาเข้าหลังจากคุณได้สร้างกฎ เมื่อต้องการเรียกใช้กฎกับข้อความที่มีอยู่แล้ว:

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก จดหมาย > กฎ

 3. เลือก เรียกใช้กฎเดี๋ยวนี้ ถัดจากกฎที่คุณต้องการนำไปใช้

  หมายเหตุ: ในตอนนี้ คุณสามารถเรียกใช้กฎได้เฉพาะกับข้อความจากผู้ส่งที่จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นั้น คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎอื่น ๆ เช่น ใช้ข้อความชื่อเรื่อง หรือทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ.

 2. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 3. เลือก จดหมาย ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องจดหมายเข้าและการล้าง.

 4. เลือก เพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับกฎกล่องจดหมายเข้าในกล่อง ชื่อ แล้วเลือกเงื่อนไขและการกระทำจากรายการดรอปดาวน์ที่เกี่ยวข้อง

  กล่องโต้ตอบ กฎใหม่

  คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการกระทำเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข หรือ เพิ่มการกระทำ

 6. เพิ่มข้อยกเว้นลงในกฎกล่องจดหมายเข้าด้วยการเลือก เพิ่มข้อยกเว้น แล้วเลือกจากเมนู เพิ่มข้อยกเว้น

 7. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะถูกเปิดใช้งานเอาไว้ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ ถ้าข้อความที่มายังกล่องจดหมายเข้าของคุณตรงกับเกณฑ์ของกฎมากกว่าหนึ่งกฎ เฉพาะกฎแรกเท่านั้นที่จะถูกนำมาใช้ ถ้าไม่ได้เลือกกาเครื่องหมายในกล่องนี้ กฎกล่องจดหมายเข้าทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขของข้อความนั้นจะถูกนำไปใช้

  หยุดการประมวลผลกฎ

คุณสามารถแก้ไขกฎได้โดยคลิกที่กฎกล่องจดหมายเข้า แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข เพื่อเปิดกฎและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือการกระทำของกฎ

ถ้าคุณมีกฎกล่องจดหมายเข้าที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป คุณสามารถเลือกกฎนั้น แล้วเลือก ลบ ละทิ้ง เพื่อเอากฎออก ถ้าคุณต้องการแค่ปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้เอาเครื่องหมายถูกที่อยู่ติดกับกฎออก

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการ กฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดเรียงกฎที่คุณสร้างตามลำดับเพื่อให้ถูกนำไปใช้กับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณ:

 1. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือก จดหมาย ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องจดหมายเข้าและการล้าง.

 3. ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า ให้เลือกกฎที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือกลูกศรขึ้นหรือลง ย้ายกฏขึ้นหรือลงในรายการ เพื่อจัดวางกฎตามที่คุณต้องการภายในรายการกฎ

 1. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือก จดหมาย ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องจดหมายเข้าและการล้าง.

 3. เลือก เพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับ้กฎกล่องจดหมายเข้าของคุณในกล่อง ชื่อ

 5. ภายใต้ เมื่อมีข้อความเข้ามาและ ให้เลือก ข้อความมีคำเหล่านี้ แล้วเลือก ในชื่อเรื่อง

  เมื่อข้อความมาถึง

 6. ระบุคำหรือวลีที่จะอยู่ในบรรทัดชื่อเรื่องของข้อความเพื่อย้าย เลือก เพิ่ม เพิ่ม แล้วเลือก ตกลง

  ระบุคำหรือวลี

 7. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ย้าย คัดลอก หรือลบ แล้วเลือก ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

  ให้ทำดังต่อไปนี้

 8. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จะย้ายข้อความไป แล้วเลือก ตกลง

 9. คลิก ตกลง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

 1. ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า .

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือก จดหมาย ซึ่งจะเปิดหน้าต่าง ตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องจดหมายเข้าและการล้าง.

 3. เลือก เพิ่ม ไอคอนเพิ่ม ภายใต้ กฎกล่องจดหมายเข้า

  เพิ่มกฎกล่องจดหมายเข้า

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับ้กฎกล่องจดหมายเข้าของคุณในกล่อง ชื่อ

 5. ภายใต้ เมื่อมีข้อความเข้ามาและ ให้เลือก ข้อความมีคำเหล่านี้ แล้วเลือก ในชื่อเรื่อง

  เมื่อข้อความมาถึง

 6. ระบุคำหรือวลีที่จะอยู่ในบรรทัดชื่อเรื่องของข้อความเพื่อย้าย เลือก เพิ่ม เพิ่ม แล้วเลือก ตกลง

  ระบุคำหรือวลี

 7. ภายใต้ ทำสิ่งต่อไปนี้ ให้เลือก ย้าย คัดลอก หรือลบ แล้วเลือก ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

  ให้ทำดังต่อไปนี้

 8. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จะย้ายข้อความไป แล้วเลือก ตกลง

 9. คลิก ตกลง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

ดูเพิ่มเติม

จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่น ๆ ใน Outlook บนเว็บ

กรองอีเมลขยะและสแปมใน Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×