ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com

ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อดำเนินการกระทำที่ระบุกับข้อความอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่จะเปลี่ยนระดับความสำคัญของข้อความเมื่อคุณได้รับ ย้ายข้อความเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ หรือลบข้อมูลเหล่านั้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เก็บถาวร ล้าง หรือเครื่องมืออื่นๆ ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สร้างกฎกล่องจดหมายเข้า

กฎจะทำงานในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น กฎจะไม่ทำงานในโฟลเดอร์อื่น

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่ข้อความจากผู้ส่งนั้นจะถูกย้ายไป แล้วเลือก เสร็จสิ้น

 4. เลือก ตกลง

แก้ไขกฎกล่องจดหมายเข้า

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขกฎในรุ่นเบต้าได้ คุณจะต้องลบกฎ แล้วสร้างกฎใหม่

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 3. เลือก จดหมาย > กฎ

 4. ชี้เคอร์เซอร์ของคุณที่กฎ แล้วเลือก ลบ

 5. ย้อนกลับไปยังรายการข้อความของคุณ คลิกขวาที่ข้อความ แล้วเลือก สร้างกฎ

ลบกฎกล่องจดหมายเข้า

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 3. เลือก จดหมาย > กฎ

 4. ชี้เคอร์เซอร์ของคุณที่กฎ แล้วเลือก ลบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้เลือกตัวสลับที่อยู่ถัดจากกฎ

ตั้งลำดับที่จะนำกฎไปใช้กับข้อความขาเข้า

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการกฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดลำดับเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณได้

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 3. เลือก จดหมาย > กฎ

 4. เลือกแล้วลากกฎขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนลำดับที่จะนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

เรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้ากับข้อความที่มีอยู่

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้ากับข้อความที่มีอยู่ได้ กฎใหม่จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณได้รับหลังจากที่กฎถูกสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เก็บถาวร ย้ายไปยัง และล้างเพื่อย้ายหรือลบข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

สร้างกฎกล่องจดหมายเข้า

กฎจะทำงานในกล่องจดหมายเข้าของคุณเท่านั้น กฎจะไม่ทำงานในโฟลเดอร์อื่น

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. คลิกขวาที่ข้อความในรายการข้อความของคุณที่คุณต้องการสร้างกฎ แล้วเลือก สร้างกฎ

 3. ใส่ชื่อสำหรับกฎ แล้วเลือกเงื่อนไขและการกระทำจากรายการดรอปดาวน์ตามลำดับ

  คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขหรือการกระทำเพิ่มเติมได้ด้วยการเลือก เพิ่มเงื่อนไข หรือ เพิ่มการกระทำ

 4. เพิ่มข้อยกเว้นให้กับกฎกล่องจดหมายเข้าโดยการเลือก เพิ่มข้อยกเว้น

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือก หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะถูกเปิดใช้งานเอาไว้ เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ เมื่อข้อความที่มาถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณตรงกับเกณฑ์ของกฎมากกว่าหนึ่งกฎ เฉพาะกฎแรกเท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้ เมื่อปิดตัวเลือกนี้ กฎกล่องจดหมายเข้าทั้งหมดที่ตรงกับเงื่อนไขของข้อความนั้นจะถูกนำไปใช้

แก้ไขกฎกล่องจดหมายเข้า

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 3. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 4. เลือกกฎที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

 5. เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง

ลบกฎกล่องจดหมายเข้า

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 3. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 4. เลือกกฎที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

 5. เลือก บันทึก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานกฎชั่วคราว ให้นำเครื่องหมายถูกที่อยู่ถัดจากกฎออก

ตั้งค่าลำดับที่จะนำกฎไปใช้กับข้อความขาเข้า

กฎกล่องจดหมายเข้าจะถูกนำไปใช้กับข้อความขาเข้าตามลำดับที่กฎถูกจัดเรียงไว้ภายในรายการ กฎกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถจัดเรียงเพื่อให้กฎที่คุณสร้างถูกนำไปใช้ตามลำดับกับข้อความที่เข้ามายังกล่องจดหมายเข้าของคุณ:

 1. ลงชื่อเช้าใช้ Outlook.com

 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 3. ภายใต้ จดหมาย > การประมวลผลอัตโนมัติ ให้เลือก กฎกล่องขาเข้าและกฎการล้าง

 4. เลือกกฎที่คุณต้องการย้าย แล้วเลือก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง เพื่อเปลี่ยนลำดับที่จะนำไปใช้กับข้อความขาเข้า

เรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้ากับข้อความที่มีอยู่

ในตอนนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้กฎกล่องจดหมายเข้ากับข้อความที่มีอยู่ได้ กฎใหม่จะถูกนำไปใช้เฉพาะกับข้อความที่คุณได้รับหลังจากที่กฎถูกสร้างขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เก็บถาวร ย้ายไปยัง และล้างเพื่อย้ายหรือลบข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณ ด้วยการเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

จัดระเบียบกล่องจดหมายเข้าของคุณด้วยเก็บถาวร ล้าง และเครื่องมืออื่นๆ ใน Outlook.com

ช่วยกันสแปมออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×