โหลด Add-in Solver ใน Excel 2016 for Mac

Solver Add-in คือ โปรแกรม Add-in ของ Microsoft Excel ที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office หรือ Excel อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการใช้ใน Excel คุณต้องทำการโหลดก่อน

  1. บนเมนู เครื่องมือ เลือก Add-in

  2. ในกล่อง Add-in ที่มีอยู่ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Solver Add-In แล้วคลิก ตกลง

    • ถ้า Solver Add-in ไม่ได้แสดงรายการอยู่ในกล่อง Add-Ins ที่มีอยู่ ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหา Add-in นั้น

    • ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ว่า Solver Add-in ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง

  3. เมื่อคุณโหลด Solver Add-In แล้ว ปุ่ม Solver จะพร้อมใช้งานในแท็บ ข้อมูล

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×