โหลดรูป และข้อมูลอื่น ๆ พิมพ์ไบนารี เข้าในโมเดลข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถโหลด blobs ของข้อมูล เช่นภาพ ลงในตัวแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนชนิดข้อมูลนี้เช่น SQL Server หลังจากที่คุณโหลด blob ข้อมูลลงในตัวแบบข้อมูล คุณสามารถทำให้เห็นรูปในรายงาน Power View

คอลัมน์จากการพิมพ์เป็นเลขฐานสองสามารถเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขนาด เช่นรูปภาพ ขนาดใหญ่ข้อมูลถูกเรียกว่าเป็นวัตถุใหญ่ไบนารี (BLOB) คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันไลบรารี Power Query เช่น File.Contents และ Web.Contents เพื่อโหลด และจัดเก็บ blob เนื้อหาไปยังตัวแบบข้อมูล

โหลดรูปภาพลงในตัวแบบข้อมูล

สมมติว่า คุณต้องการโหลดรูปภาพจากฐานข้อมูล SQL Server ลงในตัวแบบข้อมูล คิวรีของคุณนำเข้ารายการของชื่อผลิตภัณฑ์และรูป ฐานข้อมูล SQL

โหลดคอลัมน์ในฐานข้อมูล เช่นรูป ThumbNailPhoto

  1. โหลดข้อมูลไปยังตัวแบบข้อมูล ถ้าต้องการเรียนรู้วิธีการโหลดข้อมูลไปยังตัวแบบข้อมูล ดูเพิ่มแบบสอบถามไปยังเวิร์กชีต Excel

  2. แท็บ ribbon ของPOWERPIVOTคลิกจัดการ

  3. ในแท็บ ribbon ของ Power Pivotออกแบบคลิกคุณสมบัติตาราง

  4. ในฟอร์มคุณสมบัติตารางเลือกคอลัมน์ข้อมูลไบนารีเช่น ThumbNailPhoto ซึ่งช่วยให้คอลัมน์ประกอบด้วยข้อมูลไบนารี คลิกบันทึก

    ไบนารี
  5. แท็บ ribbon ของ Power Pivotขั้นสูงคลิกลักษณะการทำงานของตาราง

  6. ในฟอร์มลักษณะการทำงานของตารางเลือกตัวระบุแถวเช่น ProductID และเลือกรูปเริ่มต้นเช่น ThumbNailPhoto คลิกตกลง ลักษณะการทำงานของตาราง

แสดงรูปภาพในรายงาน Power View

Power View

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×