โหมดการแก้ไขข้อขัดแย้งใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันสำหรับการเขียนร่วมใหม่ใน Microsoft Office 2010 ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้หลายคนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิผลบนเอกสารเดียวกัน โดยไม่มี intruding บนอีกบุคคลหนึ่งของทำงาน หรือล็อกกันออก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการเขียนร่วมใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010 และ Microsoft Word 2010 เอกสารบน SharePoint Server 2010  หน้าที่การใช้งานใหม่สำหรับการเขียนร่วมจะได้รับการสนับสนุนใน Excel Web App และ OneNote Web App

เมื่อบุคคลอย่าง น้อยสองจะทำงานกับเอกสารในเวลาเดียวกัน พวกเขาอาจทำการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ข้อขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นเมื่อทำงานแบบออฟไลน์ และบันทึกเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว บุคคลหนึ่ง ข้อขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นเมื่อสองคนทำงานบนส่วนของเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกันทุกประการ

เมื่อแก้ไขขัดแย้ง Word แสดงการแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไปที่คุณบันทึกเอกสาร ต้องมีแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่คุณสามารถบันทึกเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารจะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณแม้ว่าเอกสารนั้นจะมีข้อขัดแย้งอยู่ก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์จนกว่าข้อขัดแย้งจะได้รับการแก้ไข

เมื่อยังมีข้อขัดแย้งอยู่ Word จะแจ้งให้คุณทราบด้วยการแสดงสิ่งต่อไปนี้

  • แถบข้อความ

  • การแจ้งให้ทราบในแถบสถานะ

  • การแจ้งให้ทราบในมุมมอง Backstage

คุณสามารถคลิกที่จุดเข้าใช้งานเหล่านี้จุดใดก็ได้เพื่อทำงานในโหมดการแก้ไขข้อขัดแย้ง และแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันทั้งหมด ในโหมดการแก้ไขข้อขัดแย้ง บานหน้าต่างการแก้ปัญหาจะแสดงรายการข้อขัดแย้ง และแท็บ ข้อขัดแย้ง จะปรากฏขึ้นบน Ribbon

เมื่อคุณคลิกการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันในบานหน้าต่าง ส่วนที่มีข้อขัดแย้งของเอกสารจะถูกเน้น เปลี่ยนแปลงขัดแย้งกันที่คุณทำไว้จะถูกทำเครื่องหมายขึ้นในสีชมพู

บนแท็บ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก ยอมรับ เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ หรือคลิก ปฏิเสธ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงของคุณออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×