Office

โหมดการแก้ไขข้อขัดแย้งใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชันสำหรับการเขียนร่วมใหม่ใน Microsoft Office 2010 ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้หลายคนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิผลบนเอกสารเดียวกัน โดยไม่มี intruding บนอีกบุคคลหนึ่งของทำงาน หรือล็อกกันออก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการเขียนร่วมใหม่ใน Microsoft PowerPoint 2010 และ Microsoft Word 2010 เอกสารบน SharePoint Server 2010  หน้าที่การใช้งานใหม่สำหรับการเขียนร่วมจะได้รับการสนับสนุนใน Excel Web App และ OneNote Web App

เมื่อบุคคลอย่าง น้อยสองคนกำลังทำงานบนเอกสารในเวลาเดียวกัน คุณอาจทำการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน ข้อขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นเมื่อทำงานแบบออฟไลน์ และบันทึกเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว บุคคลหนึ่ง ข้อขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นเมื่อสองคนทำงานบนส่วนของเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกันทุกประการ

เมื่อแก้ไขขัดแย้ง Word แสดงการแจ้งให้ทราบในครั้งถัดไปที่คุณบันทึกเอกสาร ต้องมีแก้ไขข้อขัดแย้งก่อนที่คุณสามารถบันทึกเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสารจะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณแม้ว่าเอกสารนั้นจะมีข้อขัดแย้งอยู่ก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการบันทึกลงในเซิร์ฟเวอร์จนกว่าข้อขัดแย้งจะได้รับการแก้ไข

เมื่อยังมีข้อขัดแย้งอยู่ Word จะแจ้งให้คุณทราบด้วยการแสดงสิ่งต่อไปนี้

  • แถบข้อความ

  • การแจ้งให้ทราบในแถบสถานะ

  • การแจ้งให้ทราบในมุมมอง Backstage

คุณสามารถคลิกที่จุดเข้าใช้งานเหล่านี้จุดใดก็ได้เพื่อทำงานในโหมดการแก้ไขข้อขัดแย้ง และแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันทั้งหมด ในโหมดการแก้ไขข้อขัดแย้ง บานหน้าต่างการแก้ปัญหาจะแสดงรายการข้อขัดแย้ง และแท็บ ข้อขัดแย้ง จะปรากฏขึ้นบน Ribbon

เมื่อคุณคลิกการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันในบานหน้าต่าง ส่วนที่มีข้อขัดแย้งของเอกสารจะถูกเน้น เปลี่ยนแปลงขัดแย้งกันที่คุณทำไว้จะถูกทำเครื่องหมายขึ้นในสีชมพู

บนแท็บ ข้อขัดแย้ง ให้คลิก ยอมรับ เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลงของคุณไว้ หรือคลิก ปฏิเสธ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงของคุณออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×