โยกย้ายฟีเจอร์และการตั้งค่า Outlook Hotmail Connector ไปยัง Outlook 2013 ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook 2013 และOutlook 2016 โดยอัตโนมัติกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook.com (ชื่อเดิมคือ Hotmail) ของคุณเมื่อคุณอัปเกรด ตัวอย่างเช่น Outlook จดจำที่อยู่อีเมลที่ใช้ล่าสุดของคุณเพื่อทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติยังคงทำงาน...

ตั้งค่าและคุณลักษณะบางอย่างจะไม่โยกย้ายโดยอัตโนมัติ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อโยกย้ายฟีเจอร์และการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อOutlook 2013 และOutlook 2016 ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการโยกย้าย

ให้ทำสิ่งนี้

รายการบันทึกประจำวัน บันทึกย่อ หรืองาน

 1. ส่งออกบันทึกประจำ วัน 2010 Outlook, Notes และงานของคุณไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook ดูการส่งออก หรือสำรองอีเมล ติดต่อ และปฏิทินไปยังไฟล์ Outlook .pst

  เคล็ดลับ: เลือกรายการใดๆ ที่คุณต้องการรวมไว้ด้วยกัน คุณไม่จำเป็นต้องส่งออกทุกสิ่งทุกอย่าง

 2. นำเข้าลงใน Outlook 2013 ดูนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินจากไฟล์ Outlook .pst

 3. คัดลอกและวางรายการแต่ละรายการที่คุณต้องการลงในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com

กฎ

 1. ส่งออกกฎ Outlook 2010 ของคุณไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook ดู การนำเข้าหรือส่งออกชุดของกฎ

 2. นำเข้ากฎที่คุณต้องการลงใน Outlook 2013 ดู การนำเข้าหรือส่งออกชุดของกฎ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีการอ้างอิงไปยังโฟลเดอร์ในที่เก็บ Outlook Connector ตัวเก่า คุณจะต้องอัปเดตการอ้างอิงหลังจากที่นำเข้ากฎแล้ว

ตัวดึงข้อมูล RSS

 1. ส่งออกตัวดึงข้อมูล RSS ของ Outlook 2010 ของคุณไปยังไฟล์ OPML ดู ส่งออกหรือแชร์ตัวดึงข้อมูล RSS

 2. นำเข้าตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการลงใน Outlook 2013 ดู นำเข้าคอลเลกชันของตัวดึงข้อมูล RSS

หมายเหตุ: คุณจะได้รับเฉพาะตัวดึงข้อมูล RSS ใหม่ เนื้อหาที่มีอยู่จะไม่ถูกโยกย้าย

ผู้ส่งที่ปลอดภัย ผู้รับที่ปลอดภัย และรายการผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 1. ส่งออกรายการตัวกรอง Outlook 2010 ของคุณ ดู ส่งออกที่อยู่จากรายการตัวกรองอีเมลขยะ

 2. นำเข้ารายการตัวกรองที่คุณต้องการ ลงใน Outlook 2013 ดู นำเข้าที่อยู่อีเมลไปยังรายการตัวกรองอีเมลขยะ

ที่ติดต่อ

ให้ดูที่ นำเข้าที่ติดต่อลงในบัญชีผู้ใช้ Outlook.com

กลุ่มที่ติดต่อ

เนื่องจาก Exchange ActiveSync ไม่สนับสนุนกลุ่มที่ติดต่อ คุณจึงต้องสร้างสมุดรายชื่อ และนำเข้ากลุ่มที่ติดต่อเข้าไปในสมุด

 1. ส่งติดต่อ Outlook 2010 ของคุณไปยังไฟล์ข้อมูล Outlook ดูการส่งออก หรือสำรองอีเมล ติดต่อ และปฏิทินไปยังไฟล์ Outlook .pst

 2. ใน Outlook 2013 ให้เพิ่มไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่ ดู สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

 3. นำเข้าที่ติดต่อ Outlook 2010 ของคุณลงในไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่ดังนี้

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด > ส่งออก

  2. คลิก นำเข้า ส่งออก

  3. คลิก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง

  4. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เรียกดูไฟล์ข้อมูล Outlook 2010

  5. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าไฟล์ข้อมูล Outlook ให้ขยายโฟลเดอร์ ไฟล์ข้อมูล Outlook และเลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ

  6. คลิก นำเข้ารายการไปที่โฟลเดอร์เดียวกันใน และเลือกไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่

   หมายเหตุ: คุณอาจต้องปิดและเปิด Outlook ใหม่เพื่อให้แสดงที่ติดต่ออย่างถูกต้อง

สิ่งที่ไม่สามารถโยกย้ายได้

การตั้งค่าและฟีเจอร์บางอย่างจะไม่สามารถโยกย้ายได้เลย คุณจะต้องตั้งค่าอีกครั้งใน Outlook 2013

เมื่อต้องการกำหนดค่า

ให้ทำสิ่งนี้

ขั้นตอนด่วน

ขั้นตอนด่วนไม่โยกย้ายโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่าขั้นตอนด่วนใหม่

ลายเซ็น

ลายเซ็นไม่โยกย้ายโดยอัตโนมัติ คุณต้องสร้างลายเซ็นขึ้นใหม่

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณมีลายเซ็นที่คุณชอบอยู่แล้ว ให้คัดลอกจากข้อความเก่าที่เคยส่งออกไปมาวางเป็นลายเซ็นใหม่ใน Outlook 2013

การตั้งค่ามุมมอง 

การตั้งค่ามุมมองไม่โยกย้ายโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่า การตั้งค่ามุมมอง ใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×