โฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ อยู่ที่ไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

น้อยกว่า และน้อยกว่าบุคคลใช้ได้คุณลักษณะติดต่อที่แนะนำ ดังนั้นเราสามารถเพิ่มที่ติดต่อใหม่ลงในโฟลเดอร์ที่ถูกเอาออก และย้ายออกในOutlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งที่จะค้นหาถ้าคุณกำลังพัดลมติดต่อที่แนะนำ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่แนะนำไม่

  1. บนแถบนำทาง คลิก จุดไข่ปลาของแถบนำทาง >โฟลเดอร์

    เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ในแถบนำทาง

  2. คลิก ที่ติดต่อที่แนะนำ ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

    โฟลเดอร์ ที่ติดต่อที่แนะนำ ในบานหน้าต่าง โฟลเดอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×