โปรแกรมอ่าน PDF ที่เข้ากันได้กับ SharePoint ซึ่งสนับสนุนบริการการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลของไมโครซอฟท์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft SharePoint 2013 สนับสนุนการป้องกัน การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ของเอกสาร PDF ด้วยการสนับสนุนนี้ ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสาร PDF ไปยังไลบรารีที่มีการป้องกันด้วย IRM ได้ และเมื่อดาวน์โหลดแล้ว ไฟล์เหล่านั้นจะได้รับการป้องกันด้วย Microsoft Office IRM

เมื่อต้องการใช้ไฟล์ PDF ในไลบรารีที่เจ้าของได้ป้องกันด้วย IRM ไว้ ผู้ใช้จะต้องมีโปรแกรมอ่าน PDF ที่เข้ากันได้ต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมอ่านที่เข้ากันได้

ลิงก์ดาวน์โหลด

Windows Vista

Foxit Reader

NitroPDF

ดาวน์โหลด Foxit Reader

ดาวน์โหลด NitroPDF

Windows 7

ข้อมูล azure ปกป้อง app

Foxit Reader

NitroPDF

ดาวน์โหลดข้อมูล Azure ปกป้อง app

ดาวน์โหลด Foxit Reader

ดาวน์โหลด NitroPDF

Windows 8 (โหมดคลาสสิก)

ข้อมูล azure ปกป้อง app

Foxit Reader

NitroPDF

ดาวน์โหลดข้อมูล Azure ปกป้อง app

ดาวน์โหลด Foxit Reader

ดาวน์โหลด NitroPDF

Windows 8.1

ข้อมูล azure ปกป้อง app

Foxit Reader

NitroPDF

ดาวน์โหลดข้อมูล Azure ปกป้อง app

ดาวน์โหลด Foxit Reader

ดาวน์โหลด NitroPDF

สำหรับ Windows 10 ให้ทำดังนี้

ข้อมูล azure ปกป้อง app

Foxit Reader

NitroPDF

ดาวน์โหลดข้อมูล Azure ปกป้อง app

ดาวน์โหลด Foxit Reader

ดาวน์โหลด NitroPDF

Android

ข้อมูล azure ปกป้อง app

Foxit MobilePDF with RMS

ดาวน์โหลดข้อมูล Azure ปกป้อง app

ซื้อ Foxit MobilePDF

Outlook for Mac 2011

N/A

N/A

MacOS

N/A

N/A

IOS

ข้อมูล azure ปกป้อง app

Foxit MobilePDF with RMS

ดาวน์โหลดข้อมูล Azure ปกป้อง app

ซื้อ Foxit MobilePDF

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×