โทร รับ และจัดการการโทรด้วยเสียงของ Lync

คุณสามารถใช้ Lync เพื่อโทรหาที่ติดต่อของคุณ หรือกดหมายเลขเหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไป จากนั้นคุณสามารถปิดเสียง เปิดเสียง โอนสาย หรือใช้แป้นกดหมายเลขเมื่ออยู่ในสายเพื่อโต้ตอบกับระบบเสียงอัตโนมัติได้

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีก็แค่ลำโพงและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ หรือชุดหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่ อุปกรณ์เหล่านี้ที่ทำงานกับ Lync ได้อย่างยอดเยี่ยม และอย่าลืมตั้งค่าอุปกรณ์เสียงของคุณก่อนที่จะทำการโทร

โทรออก

รับสาย

ปิดเสียงและเปิดเสียง

โอนสาย

ตัวเลือกการควบคุมการโทร (พักสาย ปิดเสียง เปลี่ยนอุปกรณ์ โอนสาย และแป้นกดหมายเลข)

โทรออก

โทรผ่าน Lync (ระบบเสียงคอมพิวเตอร์)

 1. ค้นหาที่ติดต่อหรือพิมพ์ชื่อของบุคคลในกล่องค้นหา

 2. ชี้ไปที่รูปภาพของที่ติดต่อ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกไอคอน โทรศัพท์ เพื่อโทรหาที่ติดต่อโดยใช้ Lync

  • คลิกลูกศรถัดจากไอคอน โทรศัพท์ แล้วเลือกหมายเลข

สกรีนช็อตของตัวเลือกโทรออก

 1. เมื่อมีการรับสายแล้ว ให้ใช้ตัวควบคุมเสียงเพื่อปิดเสียง เปิดเสียง และอื่นๆ

โทรหาบุคคลโดยใช้แป้นกดหมายเลข

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกแท็บ โทรศัพท์

 2. คลิกหมายเลขบนแป้นกดหมายเลข หรือพิมพ์หมายเลขในกล่องค้นหา แล้วคลิก โทร

 3. Lync จะติดต่อไปยังหมายเลขดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการใช้โทรศัพท์ทั่วไป

  สกรีนช็อตของแป้นกดหมายเลขเพื่อโทรหาที่ติดต่อ

  สิ่งสำคัญ: Lync ไม่สนับสนุนการหยุดชั่วขณะ หมายเลขติดต่อภายใน หรือรหัสการเข้าถึงแบบพิเศษ ใช้แป้นกดเพื่อใส่หมายเลขติดต่อภายในหรือรหัสการเข้าถึงเมื่อเชื่อมต่อการโทรแล้ว

เมื่อคุณโทรเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม โทรศัพท์ ในหน้าต่าง หรือเพียงแค่ปิดหน้าต่าง

สกรีนช็อตของปุ่มวางสาย

ด้านบนของหน้า

รับสาย

เมื่อมีบางคนโทรเข้ามา จะมีการแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอของคุณ

 1. เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่รูปภาพ

 2. คลิก ละเว้น เมื่อต้องการปฏิเสธการโทรและส่งไปยังข้อความเสียง

 3. คลิก ตัวเลือก เพื่อดำเนินการอื่นๆ ดังนี้

  • โอนสายไปยัง ข้อความเสียง

  • คลิก มือถือ หรือ บ้าน เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการโทร

  • ตอบกลับด้วย IM แทนที่จะเป็นเสียงหรือวิดีโอ

  • ตั้งเป็นห้ามรบกวน เพื่อปฏิเสธการโทรและหลีกเลี่ยงสายอื่นๆ

   สกรีนช็อตของการแจ้งเตือนการโทรด้วยเสียงโดยมีรูปภาพของที่ติดต่อที่มุมด้านบน

ด้านบนของหน้า

ปิดเสียงและเปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดเสียงของคุณอย่างรวดเร็ว ให้คลิกไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าต่าง เมื่อคุณปิดเสียง ไอคอนจะแสดงเส้นขีดขวางสีแดง

สกรีนช็อตของของปุ่มปิดเสียงในการโทร

เมื่อคุณพร้อมที่จะพูดแล้ว ให้คลิกไอคอนโทรศัพท์อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

ด้านบนของหน้า

โอนสาย

คุณสามารถโอนสายไปยังบุคคลหรือหมายเลขอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นรับสายแทน คุณก็สามารถโอนสายไปยังพวกเขาได้ หรือถ้าคุณจำเป็นต้องออกจากสำนักงาน แต่ต้องการดำเนินการสนทนาต่อ คุณก็สามารถโอนสายไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้

 1. ชี้ไปที่ไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนในหน้าต่างการโทร

 2. คลิกแท็บ โอนสาย และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ดังนี้

 3. ภายใต้ หมายเลขของฉัน ให้คลิกหนึ่งในหมายเลขของคุณ เช่น โทรศัพท์มือถือ (หมายเลขเหล่านี้เป็นหมายเลขที่ถูกเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้ Lync ของคุณ)

 4. ภายใต้ ตัวเลือกอื่น ให้คลิก บุคคลอื่น หรือ หมายเลข จากนั้นเลือกบุคคล หรือพิมพ์หมายเลขลงในแถบ และคลิก ตกลง

สกรีนช็อตของเมนูการโอนสาย

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกการควบคุมการโทร

เมื่อคุณอยู่ในการโทร ให้ชี้ไปที่ไอคอนโทรศัพท์/ไมโครโฟนเพื่อเข้าถึงตัวควบคุม แล้วคลิกแท็บที่คุณต้องการ ดังนี้

 • เมื่อต้องการพักสาย ให้คลิก พักสาย

 • คลิก ปิดเสียง เมื่อต้องการปิดเสียงของคุณ

 • ถ้าต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงของคุณ ให้คลิกแท็บ อุปกรณ์

 • เมื่อต้องการโอนสายไปยังหมายเลขอื่น ให้คลิกแท็บ โอนสาย แล้วเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

 • ใช้ แป้นกดหมายเลข เพื่อโต้ตอบกับระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เช่น การใส่รหัสเมื่อคุณโทรไปยังข้อความเสียงของคุณ หรือทำการเลือกเมื่อคุณโทรไปยังแผนกต้อนรับของสำนักงาน คลิก แป้นกดหมายเลข แล้วคลิกตัวเลข

  สกรีนช็อตของตัวควบคุมการโทรด้วยเสียง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×