โทรออก

เมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010 เพื่อโทรออกหรือรับสายโทรศัพท์ คุณจะต้องมีลำโพงและไมโครโฟน ชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์เสียงแบบ USB คุณสามารถใช้รายการที่ติดต่อเพื่อโทรหาผู้ร่วมงานภายในอย่างน้อยหนึ่งรายหรือที่ติดต่อภายนอก (คู่ค้าภายนอกซึ่งอยู่บริษัทที่มีการติดต่อกับบริษัทคุณ) หรือคุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขภายนอกได้ด้วยการพิมพ์หมายเลขในช่องค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาที่ติดต่อ ให้ดูที่ ใช้การค้นหาของ Lync 2010

สำหรับการโทรทางไกลนั้น คุณควรใช้มาตรฐาน E.164 ซึ่งคือ รหัสประเทศ เช่น 1 สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ตามด้วยรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์

Lync 2010 จะตรวจหาอุปกรณ์เสียงของคุณโดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจต้องการตรวจสอบตัวเลือกอุปกรณ์เสียงเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์อื่นๆ ปรับระดับเสียง หรือตรวจสอบว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำการโทรด้วยเสียงในคลิกเดียว

โทรหาหมายเลขอื่นของที่ติดต่อ

โทรหาหลายคน

พิมพ์หมายเลขใหม่เพื่อโทรออก

ใช้แป้นกดหมายเลข

โทรหาข้อความเสียงของที่ติดต่อโดยตรง

เพิ่มเสียงลงในการสนทนา IM

สิ้นสุดการโทร

โทรออกในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ตรวจสอบคุณภาพการโทร

ทำการโทรด้วยเสียงในคลิกเดียว

แต่ละบุคคลในรายการที่ติดต่อของคุณจะมีหมายเลขเริ่มต้นที่คุณสามารถโทรหาได้โดยการคลิกปุ่ม โทร ทางด้านขวาของที่ติดต่อ หมายเลขเริ่มต้นสามารถกำหนดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้

 • ถ้าคุณเคยโทรหาที่ติดต่อมาก่อน หมายเลขเริ่มต้นคือหมายเลขสุดท้ายที่คุณใช้

 • ถ้าคุณไม่เคยโทรหาที่ติดต่อมาก่อน หมายเลขเริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยการกำหนดค่าระบบโทรศัพท์ขององค์กรคุณ โดยปกติแล้ว ค่าเริ่มต้นจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของที่ติดต่อหรือการโทรผ่าน Lync (การโทร VoIP หรือการติดต่อทางเสียงผ่านโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต)

เมื่อต้องการโทรออกด้วยเสียงในคลิกเดียว ให้เปิด Lync แล้วค้นหาที่ติดต่อ และในรายการที่ติดต่อหรือผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ชี้ไปยังที่ติดต่อ แล้วคลิกปุ่ม โทร เมื่อต้องการดูหมายเลขก่อนที่จะโทร ให้ชี้ไปที่ปุ่ม โทร แล้วรอสักครู่ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของที่ติดต่อรายนั้นจะปรากฏขึ้น

 • ชี้ไปยังที่ติดต่อ และในบัตรข้อมูลที่ติดต่อที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม โทร

สำหรับวิดีโอสาธิตของวิธีการโทรออก ให้ดูที่ วิดีโอ: การโทรออก

ด้านบนของหน้า

โทรหาหมายเลขอื่นของที่ติดต่อ

ผู้ใช้ Lync สามารถเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์อื่น และให้สิทธิ์ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบ เวิร์กกรุ๊ป หรือ เพื่อนและครอบครัว แก่บุคคลอื่นเพื่อดูหมายเลขดังกล่าวได้

 1. ในรายการที่ติดต่อหรือผลลัพธ์การค้นหา ให้ชี้ไปยังที่ติดต่อ แล้วคลิกเมนู โทร

 2. คลิกหมายเลขที่คุณต้องการ หรือคลิก หมายเลขใหม่ เพื่อใส่หมายเลขใหม่

ด้านบนของหน้า

โทรหาหลายคน

Lync อนุญาตให้คุณโทรหาหลายคนได้ในเวลาเดียวกันโดยการเลือกบุคคลจากกลุ่ม

 1. ในรายการที่ติดต่อ หรือผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ให้ค้นหากลุ่มที่มีบุคคลที่คุณต้องการติดต่ออยู่ และถ้าจำเป็น ก็ให้ขยายกลุ่มได้

 2. กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ

 3. คลิกขวาที่ชื่อที่ติดต่อใดที่ติดต่อหนึ่งของบรรดาที่ติดต่อที่ได้เลือกไว้ แล้วคลิก โทร

หมายเหตุ:  คุณสามารถโทรหาทุกคนในกลุ่มได้โดยการค้นหากลุ่มที่คุณต้องการโทรหาในรายการที่ติดต่อ หรือผลลัพธ์การค้นหาของคุณ แล้วคลิกปุ่ม โทร

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หมายเลขใหม่เพื่อโทรออก

คุณสามารถพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกได้ในช่องค้นหา

 1. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์หรือวางหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรออก คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้

 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้ดับเบิลคลิกที่หมายเลข หรือชี้ไปที่หมายเลข แล้วคลิกปุ่ม โทร ทางด้านขวา

ด้านบนของหน้า

ใช้แป้นกดหมายเลข

ถ้าคุณต้องการโทรหาบางคนที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถโทรออกได้โดยการใช้แป้นกดหมายเลข

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกไอคอน โทรศัพท์

 2. ในแป้นกดหมายเลข ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทร แล้วคลิก โทร

  หมายเหตุ:  สำหรับระบบข้อความเสียง การประชุมทางเสียง และสถานการณ์ต่างๆ คุณอาจถูกขอให้ใส่ PIN หรือทำการเลือกด้วยการใส่หมายเลขได้ คุณสามารถใส่หมายเลขดังกล่าวในแป้นกดหมายเลขในมุมมอง โทรศัพท์ หรือโดยการคลิกปุ่มของแป้นกดหมายเลข ในหน้าต่างการสนทนา ถ้ามีการตั้งค่า Lync ให้ใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ คุณสามารถใช้แป้นกดหมายเลขได้เช่นกัน

ด้านบนของหน้า

โทรหาข้อความเสียงของที่ติดต่อโดยตรง

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังข้อความเสียงของที่ติดต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องโทรหาที่ติดต่อก่อน คุณและที่ติดต่อจะต้องมีการติดตั้ง Lync ไว้แล้ว

 • ในรายการที่ติดต่อหรือผลลัพธ์การค้นหา ให้ชี้ไปยังที่ติดต่อ คลิกเมนู โทร แล้วคลิก ข้อความเสียง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเสียงลงในการสนทนา IM

คุณสามารถโทรหาที่ติดต่อในขณะที่คุณอยู่ระหว่างการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ได้โดยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในหน้าต่างการสนทนา

 • เมื่อต้องโทรหาที่ติดต่อที่คุณกำลังสนทนาอยู่ด้วย ให้คลิกปุ่ม โทร การทำเช่นนี้จะโทรหาที่ติดต่อด้วยหมายเลขเริ่มต้นของพวกเขา

 • เมื่อต้องการโทรหาบางคนที่ไม่ได้อยู่ในการสนทนา หรือเมื่อต้องการโทรไปยังหมายเลขอื่นของบุคคลที่อยู่ในการสนทนา ให้คลิกเมนู โทร แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกหมายเลขที่คุณต้องการโทร

  • คลิก หมายเลขใหม่ เพื่อระบุหมายเลขอื่นที่จะโทรออก

หน้าต่างสนทนาจะยังคงเปิดอยู่ แต่เสียงจะถูกเพิ่มเข้ามา ตัวควบคุมเสียง เช่น ระดับเสียง และ ปิดเสียง จะแสดงขึ้น

ด้านบนของหน้า

สิ้นสุดการโทร

หลังจากที่คุณสนทนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยกเลิกการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว

 • คลิกปุ่ม สิ้นสุดการโทร

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณได้เพิ่มเสียงลงในการสนทนา IM การสิ้นสุดการโทรด้วยวิธีนี้จะไม่ปิดหน้าต่างการสนทนา เมื่อต้องการสิ้นสุดทั้งการโทรและการสนทนา IM พร้อมกัน ให้คลิกปุ่ม ปิด ในหน้าต่างสนทนา

ด้านบนของหน้า

โทรออกในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์

ถ้าคุณเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ของบางคน เช่น ผู้จัดการของคุณ คุณสามารถโทรออกและรับสายในนามของผู้จัดการได้

 1. ในรายการที่ติดต่อหรือผลลัพธ์การค้นหา ให้ชี้ไปยังที่ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา แล้วคลิกเมนู โทร (คุณยังสามารถดำเนินการดังกล่าวในบัตรข้อมูลที่ติดต่อได้ด้วย)

 2. ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของเมนูซึ่งปรากฏอยู่ ให้คลิกบุคคลที่คุณรับมอบสิทธิ์ในการโทรให้

 3. คลิกหมายเลขที่คุณต้องการโทรออก หรือคลิก หมายเลขใหม่ เพื่อใส่หมายเลขใหม่

ใน Microsoft Outlook 2010 รายการดรอปดาวน์ของผู้รับมอบสิทธิ์จะไม่แสดงอยู่ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ Lync ได้สร้างกลุ่มไว้ในรายการที่ติดต่อในชื่อว่า บุคคลที่ฉันจัดการการโทรให้ ซึ่งจะมีที่ติดต่อซึ่งได้กำหนดให้คุณเป็นตัวแทนของพวกเขา

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบคุณภาพการโทร

คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพการโทรของอุปกรณ์เสียงของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงสองครั้ง ดังนี้

 1. ในมุมล่างซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง เลือกอุปกรณ์เสียง

 2. คลิก ตรวจสอบคุณภาพการโทร

บนโทรศัพท์ของคุณ คำบรรยายทีละขั้นตอนจะให้คุณบันทึกข้อความทดสอบ และจากนั้นข้อความดังกล่าวจะถูกเล่นให้คุณฟัง เมื่อต้องการทำการปรับ ให้ตรวจสอบและทำการตั้งค่าของคุณอีกครั้งในตัวเลือก อุปกรณ์เสียง และทำการทดสอบอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×