ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

โทรหาหมายเลขโทรศัพท์จากทีม

เมื่อต้องการโทรหาหมายเลขจากทีมให้ไปที่การโทร ปุ่มการโทร คลิกหมายเลขจากนั้นใส่หมายเลขของบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้แป้นกดหมายเลข จากนั้นคลิกโทร ปุ่มการโทร   

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่สามารถทำการโทรฉุกเฉิน๙๑๑ได้ถ้าทีมไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกในการโทรไปยังหมายเลของค์กรของคุณอาจไม่ได้ซื้อแผนการโทร แต่คุณยังสามารถโทรไปยังบุคคลอื่นในทีมได้

ต่อไปนี้คือวิธีอื่นๆอีกสองสามวิธีในการโทรออก:

  • ถ้าบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึงอยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณให้คลิกที่ติดต่อแล้วค้นหาบุคคลที่คุณต้องการโทรหาแล้วคลิกโทร ปุ่มการโทร

  • ถ้าคุณโทรหาบุคคลก่อน (หรือถ้าพวกเขาเรียกว่าคุณ) บุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในประวัติการโทรของคุณ ในประวัติให้เลือกการกระทำเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ทางด้านขวาของชื่อของบุคคลนั้นแล้วคลิกโทรกลับ

  • นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงข้อความเสียงของคุณและโทรหาบุคคลจากรายการนั้นได้ ในข้อความเสียงให้เลือกการกระทำเพิ่มเติมที่ ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ทางด้านขวาของชื่อของบุคคลนั้นแล้วคลิกโทรกลับ

 เมื่อต้องการเข้าถึงแป้นกดหมายเลขของคุณในระหว่างการโทรให้ไปที่ตัวควบคุมการโทรของคุณแล้วเลือกปุ่มกด ปุ่มแป้นกดหมายเลข   

เมื่อต้องการโทรออกให้แตะโทร ปุ่มการโทร > โทร แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงที่ติดต่อในโทรศัพท์ของคุณให้แตะโทร ปุ่มการโทร > ที่ติดต่อ ปุ่มผู้ติดต่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วเลือกบุคคลที่คุณต้องการโทรหา

ใช้แป้นกดหมายเลขบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อโทรหาหมายเลขจากหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณและทำการโทรฉุกเฉินไปยังหมายเลขฉุกเฉินเฉพาะประเทศของคุณ 

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกในการโทรไปยังหมายเลของค์กรของคุณอาจไม่ได้ซื้อแผนการโทร แต่คุณยังสามารถโทรไปยังบุคคลอื่นในทีมได้

สิ่งสำคัญ: คุณจะไม่สามารถทำการโทรฉุกเฉิน๙๑๑ได้ถ้าทีมไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ (PSTN) จาก Surface Hub ให้แตะโทร ปุ่มการโทร จากหน้าจอต้อนรับแล้วแตะแป้นกดหมายเลข

เมื่อคุณเข้าถึงแป้นกดหมายเลขแล้วให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×