โดเมนจำกัดที่แชร์ใน SharePoint Online และ OneDrive for Business

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยSharePoint Online คุณสามารถแชร์ไซต์กับผู้ใช้จากโดเมนที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยใช้การตั้งค่าโดเมนที่จำกัด ซึ่งมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์เอกซ์ทราเน็ตธุรกิจที่คุณต้องการจำกัดการแชร์กับคู่ค้าทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

การจำกัดโดเมน

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการแชร์ภายนอก โดยใช้โดเมนใดก็ได้อนุญาตให้แสดงรายการ หรือปฏิเสธรายการได้ สามารถทำสิ่งนี้ที่ระดับผู้เช่าหรือที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดคำเชิญการแชร์เป็นจำนวนอีเมโดเมนที่จำกัด โดยแสดงรายชื่อเหล่านั้นในรายการอนุญาต หรือเลือกที่จะใช้รายการปฏิเสธ รายการอีเมโดเมนที่ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้ส่งคำเชิญ

ตั้งค่าระดับผู้เช่ามีผลกระทบต่อทั้งหมดSharePoint Online ไซต์คอลเลกชัน รวมถึงOneDrive for Business ไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการจำกัดโดเมนในการแชร์ภายนอกใน SharePoint Online และ OneDrive for Business ที่ระดับผู้เช่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือกแท็บที่ใช้ร่วมกัน

 5. ภายใต้การตั้งค่าเพิ่มเติม เลือกกล่องกาเครื่องหมายขีดจำกัดแชร์กับภายนอกโดยใช้โดเมน

 6. จากรายการดรอปดาวน์ เลือกไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับผู้ใช้จากโดเมนที่บล็อกเหล่านี้ เมื่อต้องการปฏิเสธการเข้าถึงโดเมนเป้าหมายหรืออนุญาตให้แชร์กับผู้ใช้จากโดเมนเหล่านี้เท่านั้น เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกับโดเมนคุณแสดงรายการเป็น

 7. รายการโดเมน (ค่ามากที่สุดของ 1000) ในกล่องจัดเตรียมไว้ การใช้รูปแบบdomain.com ถ้ารายการโดเมนมากกว่าหนึ่ง แยกโดเมนแต่ละ ด้วยช่องว่างหรือค่าขนส่งผู้ส่ง

  ตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการแชร์ภายนอกใน Office 365 SPO จำกัด

  หมายเหตุ: อักขระตัวแทนไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการโดเมน

คุณยังสามารถกำหนดค่าระดับผู้เช่า โดยใช้ cmdletWindows PowerShellSPOTenant ชุด

คุณยังสามารถใช้โดเมนจำกัดที่ระดับไซต์คอลเลกชัน โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีของข้อขัดแย้ง การกำหนดค่าระดับผู้เช่าจะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่าการกำหนดค่าไซต์คอลเลกชัน

 • ถ้ารายการระดับผู้เช่าอนุญาตให้มีการกำหนดค่า แล้วคุณสามารถเฉพาะกำหนดค่ารายการที่อนุญาตให้มีที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันอนุญาตให้รายการต้องเป็นชุดย่อยของผู้เช่าอนุญาตให้มีรายการ

 • ถ้ารายการระดับผู้เช่าปฏิเสธถูกกำหนดค่า แล้วคุณสามารถกำหนดค่ารายการอนุญาตหรือปฏิเสธรายการที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 • สำหรับไซต์คอลเลกชันแต่ละOneDrive for Business คุณสามารถกำหนดการตั้งค่านี้เท่านั้น โดยใช้ cmdletWindows PowerShellSPOSite ชุด

เมื่อต้องการจำกัดโดเมนในการแชร์ภายนอกใน SharePoint Online ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือกแท็บไซต์คอลเลกชัน

 5. เลือกไซต์คอลเลกชัน แล้ว คลิ กใช้ร่วมกัน

 6. ภายใต้ตั้งค่าเพิ่มเติมของไซต์คอลเลกชัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ร่วมกันภายนอกขีดจำกัดการใช้โดเมน

 7. จากรายการดรอปดาวน์ เลือกไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับผู้ใช้จากโดเมนที่บล็อกเหล่านี้ เมื่อต้องการปฏิเสธการเข้าถึงโดเมนเป้าหมายหรืออนุญาตให้แชร์กับผู้ใช้จากโดเมนเหล่านี้เท่านั้น เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกับโดเมนคุณแสดงรายการเป็น

 8. รายการโดเมน (สูงสุด 60) ในกล่องจัดเตรียมไว้ การใช้รูปแบบdomain.com ถ้ารายการโดเมนมากกว่าหนึ่ง แยกโดเมนแต่ละ ด้วยช่องว่างหรือค่าขนส่งผู้ส่ง

  หมายเหตุ: อักขระตัวแทนไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการโดเมน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าไซต์คอลเลกชันสำหรับไซต์คอลเลกชันที่ไม่ปรากฏในรายการนี้ (เช่นไซต์กลุ่มการเชื่อมต่อหรือ OneDrive for Business ไซต์คอลเลกชันแต่ละ), คุณต้องใช้ cmdletWindows PowerShellSPOSite ชุด

ประสบการณ์การใช้งานร่วมกัน

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าโดเมนมีการจำกัด แชร์คุณลักษณะ นี่ของสิ่งที่คุณจะเห็นเมื่อคุณแชร์เอกสาร:

 • ใช้เนื้อหาร่วมกับอีเมลโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาต    ถ้าคุณพยายามใช้เนื้อหาร่วมกันกับผู้ใช้ภายนอกที่มีโดเมนที่อยู่อีเมละเมิดการตั้งค่าโดเมนจำกัด จะแสดงข้อผิดพลาด และการแชร์จะไม่ได้รับอนุญาต

  (ถ้าผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในไดเรกทอรีของคุณ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด แต่พวกเขาจะถูกบล็อกถ้าผู้ใช้พยายามเข้าถึงไซต์)

 • แชร์ OneDrive for Business ไฟล์อีเมโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาต    ถ้าคุณพยายามแฟ้มOneDrive for Business ร่วมกับผู้ใช้ภายนอกโดเมนที่มีอีเมลที่ไม่อนุญาตให้เป็นผลลัพธ์ของการกำหนดค่าโดเมนจำกัด จะแสดงข้อผิดพลาด และการแชร์จะไม่ได้รับอนุญาต:

  ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อพยายามที่จะแชร์เอกสาร OneDrive ไปยังที่อยู่ของโดเมนที่จำกัด

 • ใช้เนื้อหาร่วมกับอีเมลโดเมนที่ได้รับอนุญาต    ถ้าผู้ใช้ของคุณกำลังพยายามใช้เนื้อหาร่วมกันกับผู้ใช้ภายนอกที่มีโดเมนที่อยู่อีเมลที่มีที่ได้รับอนุญาต พวกเขาจะสามารถเรียบร้อยแล้วแชร์เนื้อหากับผู้ใช้ภายนอก แนะนำเครื่องมือช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้ภายนอกองค์กรของพวกเขา

  กำกับใช้เนื้อหาร่วมกันกับผู้ใช้ที่มีการจำกัด

จัดการวงจรชีวิตและการตรวจสอบผู้ใช้

เป็นกับสถานการณ์ที่แชร์ใด ๆ เอกซ์ทราเน็ต สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาวงจรชีวิตของผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม วิธีการตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขา และจะวิธีการเก็บถาวรไซต์ ดูการวางแผนไซต์ SharePoint Online-ธุรกิจ (B2B) เอกซ์ทราเน็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

จัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อมของ SharePoint Online

เอกซ์ทราเน็ตสำหรับคู่ค้าด้วย Office 365

ตั้งค่า SPOTenant

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×