โดเมนจำกัดที่แชร์ใน SharePoint Online และ OneDrive for Business

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยSharePoint Online คุณสามารถแชร์ไซต์กับผู้ใช้จากโดเมนที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยใช้การตั้งค่าโดเมนที่จำกัด ซึ่งมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์เอกซ์ทราเน็ตธุรกิจที่คุณต้องการจำกัดการแชร์กับคู่ค้าทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

การจำกัดโดเมน

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการแชร์ภายนอก โดยใช้โดเมนใดก็ได้อนุญาตให้แสดงรายการ หรือปฏิเสธรายการได้ สามารถทำสิ่งนี้ที่ระดับผู้เช่าหรือที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดคำเชิญการแชร์เป็นจำนวนอีเมโดเมนที่จำกัด โดยแสดงรายชื่อเหล่านั้นในรายการอนุญาต หรือเลือกที่จะใช้รายการปฏิเสธ รายการอีเมโดเมนที่ผู้ใช้ถูกห้ามไม่ให้ส่งคำเชิญ

ตั้งค่าระดับผู้เช่ามีผลกระทบต่อทั้งหมดSharePoint Online ไซต์คอลเลกชัน รวมถึงOneDrive for Business ไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการจำกัดโดเมนในการแชร์ภายนอกใน SharePoint Online และ OneDrive for Business ที่ระดับผู้เช่า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือกแท็บที่ใช้ร่วมกัน

 5. ภายใต้การตั้งค่าเพิ่มเติม เลือกกล่องกาเครื่องหมายขีดจำกัดแชร์กับภายนอกโดยใช้โดเมน

 6. จากรายการดรอปดาวน์ เลือกไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับผู้ใช้จากโดเมนที่บล็อกเหล่านี้ เมื่อต้องการปฏิเสธการเข้าถึงโดเมนเป้าหมายหรืออนุญาตให้แชร์กับผู้ใช้จากโดเมนเหล่านี้เท่านั้น เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกับโดเมนคุณแสดงรายการเป็น

 7. รายการโดเมน (สูงสุด 120) ในกล่องจัดเตรียมไว้ การใช้รูปแบบdomain.com ถ้ารายการโดเมนมากกว่าหนึ่ง แยกโดเมนแต่ละ ด้วยช่องว่างหรือค่าขนส่งผู้ส่ง

  ตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการแชร์ภายนอกใน Office 365 SPO จำกัด

  หมายเหตุ: อักขระตัวแทนไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการโดเมน

คุณยังสามารถกำหนดค่าระดับผู้เช่า โดยใช้ cmdletWindows PowerShellชุด SPOTenant

คุณยังสามารถใช้โดเมนจำกัดที่ระดับไซต์คอลเลกชัน โปรดสังเกตข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ในกรณีของข้อขัดแย้ง การกำหนดค่าระดับผู้เช่าจะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่าการกำหนดค่าไซต์คอลเลกชัน

 • ถ้ารายการระดับผู้เช่าอนุญาตให้มีการกำหนดค่า แล้วคุณสามารถเฉพาะกำหนดค่ารายการที่อนุญาตให้มีที่ระดับไซต์คอลเลกชัน ไซต์คอลเลกชันอนุญาตให้รายการต้องเป็นชุดย่อยของผู้เช่าอนุญาตให้มีรายการ

 • ถ้ารายการระดับผู้เช่าปฏิเสธถูกกำหนดค่า แล้วคุณสามารถกำหนดค่ารายการอนุญาตหรือปฏิเสธรายการที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 • สำหรับไซต์คอลเลกชันแต่ละOneDrive for Business คุณสามารถกำหนดการตั้งค่านี้เท่านั้น ด้วยการใช้ cmdletWindows PowerShellชุด SPOSite

เมื่อต้องการจำกัดโดเมนในการแชร์ภายนอกใน SharePoint Online ที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนที่มีลักษณะเหมือนกับวัฟเฟิล แสดงการคลิกปุ่มที่จะแสดงไทล์แอปพลิเคชันหลายรายการสำหรับการเลือก ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือกแท็บไซต์คอลเลกชัน

 5. เลือกไซต์คอลเลกชัน แล้ว คลิ กใช้ร่วมกัน

 6. ภายใต้ตั้งค่าเพิ่มเติมของไซต์คอลเลกชัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ร่วมกันภายนอกขีดจำกัดการใช้โดเมน

 7. จากรายการดรอปดาวน์ เลือกไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกับผู้ใช้จากโดเมนที่บล็อกเหล่านี้ เมื่อต้องการปฏิเสธการเข้าถึงโดเมนเป้าหมายหรืออนุญาตให้แชร์กับผู้ใช้จากโดเมนเหล่านี้เท่านั้น เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะกับโดเมนคุณแสดงรายการเป็น

 8. รายการโดเมน (สูงสุด 60) ในกล่องจัดเตรียมไว้ การใช้รูปแบบdomain.com ถ้ารายการโดเมนมากกว่าหนึ่ง แยกโดเมนแต่ละ ด้วยช่องว่างหรือค่าขนส่งผู้ส่ง

  สกรีนช็อตของส่วนของกล่องโต้ตอบไซต์คอลเลกชันการตั้งค่าโดเมนที่จำกัด

  หมายเหตุ: อักขระตัวแทนไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการโดเมน

คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าไซต์คอลเลกชัน โดยใช้ cmdletWindows PowerShellชุด SPOSite

ประสบการณ์การใช้งานร่วมกัน

หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าโดเมนมีการจำกัด แชร์คุณลักษณะ นี่ของสิ่งที่คุณจะเห็นเมื่อคุณแชร์เอกสาร:

 • ใช้เนื้อหาร่วมกับอีเมลโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาต    ถ้าคุณพยายามใช้เนื้อหาร่วมกันกับผู้ใช้ภายนอกที่มีโดเมนที่อยู่อีเมละเมิดการตั้งค่าโดเมนจำกัด จะแสดงข้อผิดพลาด และการแชร์จะไม่ได้รับอนุญาต:

  ถ้าผู้ใช้พยายามที่จะแชร์เอกสารไปยังที่อยู่อีเมลที่อยู่ retricted พวกเขาจัดได้รับข้อผิดพลาดนี้
 • แชร์ OneDrive for Business ไฟล์อีเมโดเมนที่ไม่ได้รับอนุญาต    ถ้าคุณพยายามแฟ้มOneDrive for Business ร่วมกับผู้ใช้ภายนอกโดเมนที่มีอีเมลที่ไม่อนุญาตให้เป็นผลลัพธ์ของการกำหนดค่าโดเมนจำกัด จะแสดงข้อผิดพลาด และการแชร์จะไม่ได้รับอนุญาต:

  ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อพยายามที่จะแชร์เอกสาร OneDrive ไปยังที่อยู่ของโดเมนที่จำกัด
 • ใช้เนื้อหาร่วมกับอีเมลโดเมนที่ได้รับอนุญาต    ถ้าผู้ใช้ของคุณกำลังพยายามใช้เนื้อหาร่วมกันกับผู้ใช้ภายนอกที่มีโดเมนที่อยู่อีเมลที่มีที่ได้รับอนุญาต พวกเขาจะสามารถเรียบร้อยแล้วแชร์เนื้อหากับผู้ใช้ภายนอก แนะนำเครื่องมือช่วยให้คุณทราบว่า ผู้ใช้ภายนอกองค์กรของพวกเขา

  กำกับใช้เนื้อหาร่วมกันกับผู้ใช้ที่มีการจำกัด

จัดการวงจรชีวิตและการตรวจสอบผู้ใช้

เป็นกับสถานการณ์ที่แชร์ใด ๆ เอกซ์ทราเน็ต สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาวงจรชีวิตของผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชม วิธีการตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขา และจะวิธีการเก็บถาวรไซต์ ดูการวางแผนไซต์ SharePoint Online-ธุรกิจ (B2B) เอกซ์ทราเน็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จัดการการแชร์ภายนอกสำหรับสภาพแวดล้อมของ SharePoint Online
Extranet สำหรับคู่ค้าด้วย Office 365
ชุด SPOTenant

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×