โค้ดเขตข้อมูล: เขตข้อมูลเขตข้อมูลผสาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แสดงชื่อของเขตข้อมูลภายในอักขระผสาน "เครื่องหมายบั้ง" ในเอกสารหลักจดหมายเวียนนั่นคือตัวอย่าง, «FirstName » เมื่อเอกสารหลักจะผสานกับเลือกแหล่งข้อมูล ข้อมูลจากเขตข้อมูลที่ระบุจะถูกแทรกแทนเขตข้อมูลผสาน

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของWord เอกสารที่ผสานบ่อยแสดงช่องว่างที่สองในตำแหน่งของเขตข้อมูลที่แมปไปยังข้อมูลที่หายไป ขณะนี้ คุณสามารถใช้สวิตช์เมื่อต้องการระบุข้อความที่จะพิมพ์ออกมาก่อน หรือหลัง จากผลลัพธ์ของเขตข้อมูล (โดยที่เขตข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล)

คุณต้องเลือกแหล่งข้อมูล สำหรับเอกสารหลักก่อนที่คุณแทรกเขตข้อมูลผสาน

ไวยากรณ์

เมื่อคุณดูโค้ดเขตข้อมูลเขตข้อมูลผสานในเอกสารของคุณ ไวยากรณ์มีลักษณะดังนี้:

{ MERGEFIELD FieldName [สวิตช์] }

หมายเหตุ:  โค้ดเขตข้อมูลจะเป็นตัวบอกว่าเขตข้อมูลต้องแสดงอะไรบ้าง ผลลัพธ์ของเขตข้อมูลคือสิ่งที่จะแสดงในเอกสารหลังจากโค้ดเขตข้อมูลถูกประเมินแล้ว ถ้าจะสลับระหว่างการดูโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูล ให้กด Alt+F9

คำแนะนำ

"ชื่อเขตข้อมูล"

ชื่อของเขตข้อมูลแสดงอยู่ในบันทึกส่วนหัวของเลือกแหล่งข้อมูล ชื่อเขตข้อมูลต้องตรงกับชื่อเขตข้อมูลในหัวกระดาษระเบียน

สวิตช์

\b

ระบุข้อความที่จะถูกแทรกก่อน MergeField เขตข้อมูลเขตข้อมูลไม่ว่าง

\f

ระบุข้อความที่จะแทรกเขตข้อมูลเขตข้อมูลผสานต่อไปนี้ถ้าเขตข้อมูลไม่ว่าง

\m

ระบุว่า เขตข้อมูลเขตข้อมูลผสานเป็นเขตข้อมูลที่ถูกแมปซึ่งหรือไม่

\v

เปิดใช้งานการแปลงอักขระสำหรับการจัดรูปแบบแนวตั้ง

ตัวอย่าง

วางเขตข้อมูล MergeField สามต่อไปนี้ร่วมกัน และการใช้สวิตช์ \f ตามที่ระบุมั่นใจได้ว่า เขตข้อมูลที่สามมีช่องว่างระหว่าง แต่เฉพาะ ถ้าข้อมูลของเขตข้อมูลที่กำหนดที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูล

{ MERGEFIELD CoutesyTitle \f "" } { MERGEFIELD FirstName \f "" } {MERGEFIELD LastName }

ผลลัพธ์ในต่อไปนี้:

  • ถ้าเขตข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอ: กล่อง Martin Mindy

  • ถ้า FirstName หายไปจากแหล่งข้อมูล: กล่อง Martin

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลให้ระบุชื่อไว้ในเขตข้อมูลผสาน แก้ไขชื่อเขตข้อมูลในโค้ดเขตข้อมูลเขตข้อมูลผสาน เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลที่ มีโค้ดเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่จะไม่มีผล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×