แอคชันแมโค SaveObject

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้SaveObjectแมโครแอคชันเพื่อบันทึกวัตถุ Access ที่ระบุหรือวัตถุใช้งานอยู่ถ้าไม่มีระบุ คุณยังสามารถบันทึกวัตถุใช้งานอยู่ ด้วยชื่อใหม่ในบางกรณี (ฟังก์ชันนี้เหมือนกับคำสั่งบันทึกเป็น บนแถบเครื่องมือด่วน )

หมายเหตุ: บันทึกแมโครแอคชันเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นSaveObject

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แอคชันSaveObjectมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชนิดของวัตถุ

ชนิดของวัตถุที่คุณต้องการบันทึก คลิกตารางแบบสอบถามฟอร์มรายงานแมโครมอดูลData Access Pageมุมมอง ServerไดอะแกรมStored Procedure หรือฟังก์ชัน ในชนิดของวัตถุ กล่องในอาร์กิวเมนต์ของหน้าต่างการออกแบบแมโคร เมื่อต้องการเลือกวัตถุใช้งานอยู่ อาร์กิวเมนต์นี้ ถ้าคุณเลือกชนิดของวัตถุในอาร์กิวเมนต์นี้ คุณต้องเลือกชื่อของวัตถุที่มีอยู่ในอาร์กิวเมนต์

ชื่อวัตถุ

ชื่อของวัตถุที่จะได้รับการบันทึก กล่องชื่อวัตถุ แสดงวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของชนิดที่เลือก ด้วยอาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุ ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์ว่างคุณสามารถปล่อยอาร์กิวเมนต์นี้เมื่อต้องการบันทึกวัตถุใช้งาน หรือ ในบางกรณี ให้ใส่ชื่อใหม่ในอาร์กิวเมนต์นี้เพื่อบันทึกวัตถุที่ทำงานกับชื่อนี้

ถ้าคุณใส่ชื่อใหม่ ชื่อต้องทำตามข้อตกลงการตั้งชื่อมาตรฐานสำหรับวัตถุAccess

ข้อสังเกต

แอคชันแมโครSaveObjectทำงานบนทั้งหมดวัตถุฐานข้อมูล ที่ผู้ใช้สามารถเปิดอย่างชัดเจน และบันทึก วัตถุที่ระบุต้องถูกเปิดสำหรับการกระทำSaveObjectมีผลใด ๆ กับวัตถุ การกระทำนี้มีผลเหมือนกับการเลือกวัตถุ และบันทึก ด้วยการคลิกบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน ออกจากอาร์กิวเมนต์ว่าง และใส่ชื่อใหม่ในอาร์กิวเมนต์ชื่อวัตถุมีผลเหมือนกับการคลิกบันทึกเป็น บนแถบเครื่องมือด่วน และใส่ชื่อใหม่สำหรับวัตถุที่ใช้งานอยู่ ใช้แมโครแอคชันSaveObjectช่วยให้คุณสามารถระบุวัตถุ เพื่อบันทึก และดำเนินการคำสั่งบันทึกเป็น จากแบบแมโคร

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้SaveObjectแมโครแอคชันเพื่อบันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ด้วยชื่อใหม่:

  • ฟอร์ม ในมุมมองฟอร์ม หรือมุมมองแผ่นข้อมูล

  • รายงาน ในตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • การมอดูล

  • มุมมองเซิร์ฟเวอร์ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • Data Access Page ในมุมมองหน้า

  • ตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • แบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • Stored Procedure ในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือตัวอย่างก่อนพิมพ์

แมโครแอคชันSaveObjectว่าถูกดำเนินการในแมโครเรียกใช้ ในฐานข้อมูลปัจจุบัน หรือในการฐานข้อมูลไลบรารี เสมอจะบันทึกวัตถุที่ระบุหรือวัตถุใช้งานอยู่ในฐานข้อมูลที่สร้างวัตถุเท่านั้น

ถ้าคุณบันทึกวัตถุใช้งานอยู่ ด้วยชื่อใหม่ แต่ชื่อจะเหมือนกับชื่อของวัตถุที่มีอยู่ของชนิดนี้ กล่องโต้ตอบคำถามถ้า คุณต้องการเขียนทับวัตถุที่มีอยู่ ถ้าคุณได้ตั้งค่าอาร์กิวเมนต์เปิดการเตือนของแอคชันแมโครSetWarningsไม่ใช่กล่องโต้ตอบจะไม่แสดง และวัตถุเดิมจะถูกเขียนทับโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำSaveObjectใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้วิธีการบันทึกของวัตถุDoCmd

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×