แอคชันแมโค MoveAndSizeWindow

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access ถ้าคุณมีชุดเอกสารของคุณตัวเลือกของหน้าต่างการใช้ windows ที่ซ้อนกันแทนการใช้เอกสารในแท็บ คุณสามารถใช้MoveAndSizeWindowแมโครแอคชันเพื่อย้าย หรือปรับขนาดหน้าต่างที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าตัวเลือกหน้าต่างเอกสาร ดูส่วนข้อสังเกต

หมายเหตุ: แมโครแอคชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ windows โค้ดใน Visual Basic Editor สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมีผลกระทบต่อ windows โค้ด ดูหัวข้อคุณสมบัติWindowState

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันMoveSize เป็นMoveAndSizeWindow

หมายเหตุ: แมโครแอคชันMoveAndSizeWindow ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แมโครแอคชันMoveAndSizeWindowมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ขวา

วัดตำแหน่งแนวนอนใหม่ของมุมซ้ายบนของหน้าต่าง จากขอบด้านซ้ายของหน้าต่าง ใส่ตำแหน่งในกล่องอาร์กิวเมนต์ด้านขวา

ลง

วัดตำแหน่งแนวตั้งใหม่ของมุมซ้ายบนของหน้าต่าง จากขอบด้านบนสุดของหน้าต่าง

ความกว้าง

ความกว้างของหน้าต่างใหม่

ความสูง

ความสูงของหน้าต่างใหม่


ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์ ว่างAccess ใช้การตั้งค่าปัจจุบันของหน้าต่าง

คุณต้องใส่ค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่ง

หมายเหตุ: แต่ละการประเมินอยู่ในนิ้วหรือเซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุมของ Windows

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการตั้งค่าแอปพลิเคชันที่ใช้ windows ที่ซ้อนกันแทนเอกสารในแท็บ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

  3. ในส่วนตัวเลือกแอปพลิเคชัน ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร คลิกWindows ที่ซ้อนทับกัน

  4. คลิกตกลง แล้วปิด และเปิดฐานข้อมูล

การกระทำนี้จะเหมือนกับการคลิกย้าย หรือขนาด บนเมนูตัวควบคุม ของหน้าต่าง มีคำสั่งเมนู คุณใช้แป้นลูกศรของแป้นพิมพ์เพื่อย้าย หรือปรับขนาดหน้าต่าง แมโครแอคชันMoveAndSizeWindowคุณป้อนหน่วยการวัดตำแหน่งและขนาดได้โดยตรง คุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อย้าย และปรับขนาดหน้าต่าง

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันนี้บนหน้าต่างใดก็ได้ ในมุมมองใดก็

เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการย้ายหน้าต่างโดยไม่ต้องปรับขนาด ใส่ค่าสำหรับด้านขวาและลงอาร์กิวเมนต์ แต่ให้ปล่อยให้ความกว้างและความสูงของอาร์กิวเมนต์ที่ว่าง

  • เมื่อต้องการปรับขนาดหน้าต่างโดยไม่ย้าย ใส่ค่าสำหรับความกว้างและความสูงของอาร์กิวเมนต์ แต่ปล่อยอาร์กิวเมนต์ขวาและลงว่าง

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันMoveAndSizeWindowใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดMoveSizeของวัตถุDoCmd

ตัวอย่าง

ซิงโครไนซ์ฟอร์ม โดยใช้แมโคร

แมโครแอคชันต่อไปนี้เปิดฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์ที่มุมขวาล่างของฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงผลิตภัณฑ์ตู้ปัจจุบัน แสดงการใช้เสียงก้องMsgBox, GoToControl, StopMacro, OpenFormและแอคชันMoveAndSizeWindow นอกจากนี้แสดงการใช้นิพจน์เงื่อนไขกับการกระทำMsgBox, GoToControlและStopMacro แมโครนี้ควรถูกแนบกับปุ่มบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์บนฟอร์มผู้จำหน่าย

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

Echo

เสียงก้องบน:ไม่มี

หยุดการปรับปรุงหน้าจอในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโคร

IsNull ([จำหน่าย ID])

MsgBox

ข้อความ: ย้ายไปยังระเบียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณต้องการดู แล้วคลิกปุ่มบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

เตือน:ใช่

ชนิด:ไม่มี

ชื่อ: เลือกผู้จัดจำหน่าย

ถ้าไม่มีจำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงข้อความ

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: CompanyName

ย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุม CompanyName

...

StopMacro

หยุดแมโคร

OpenForm

ชื่อฟอร์ม: รายการผลิตภัณฑ์

มุมมอง:แผ่นข้อมูล

ชื่อตัวกรอง:

เงื่อนไข where: [จำหน่าย ID] = [Forms] [ผู้จำหน่าย] [SupplierID]

โหมดข้อมูล:แบบอ่านอย่างเดียว

โหมดหน้าต่าง:ปกติ

เปิดฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์ และแสดงผลิตภัณฑ์ตู้ปัจจุบัน

MoveAndSizeWindow

ขวา: 0.7799"

ลง: 1.8"

จัดตำแหน่งฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์ที่ด้านขวาล่างของฟอร์มผู้จำหน่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×