แอคชันแมโค MessageBox

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานข้อมูล Access คุณสามารถใช้MessageBoxแมโครแอคชันเพื่อแสดงกล่องข้อความที่ประกอบด้วยคำเตือนหรือข้อความที่ให้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แมโครแอคชันMessageBoxกับการตรวจสอบความถูกต้อง แมโคร เมื่อตัวควบคุม หรือระเบียน ล้มเหลวเงื่อนไขตรวจสอบในแมโคร กล่องข้อความสามารถแสดงข้อผิดพลาด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่ควรใส่

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันMsgBox เป็นMessageBox

ตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access

ในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access MessageBoxแมโครแอคชันมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ข้อความ

ข้อความในกล่องข้อความ ใส่ข้อความในกล่องอาร์กิวเมนต์ข้อความ คุณสามารถพิมพ์ได้ถึง 255 อักขระ หรือใส่ตัวนิพจน์ (นำหน้า ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ)

เตือน

ระบุว่า คอมพิวเตอร์ของคุณหรือผู้บรรยายของอุปกรณ์เสียงบี๊บเมื่อแสดงข้อความหรือไม่ เลือกใช่ (เสียงบี๊บ) หรือไม่ใช่ (ไม่เสียงบี๊บ) เริ่มต้นคือใช่

Type

ชนิดของกล่องข้อความ แต่ละชนิดมีไอคอน เลือกไม่มีสำคัญเตือนได้อย่างไร,เตือน! หรือข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มี

ชื่อเรื่อง

ข้อความที่แสดงในกล่องข้อความแถบชื่อเรื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีแถบชื่อเรื่องที่แสดง "ตรวจสอบ ID ลูกค้า" ถ้าคุณอาร์กิวเมนต์นี้ "Microsoft Access" จะปรากฏขึ้น

ตั้งค่าสำหรับแอป web Access

ใน Access web apps MessageBoxแมโครแอคชันมีหนึ่งอาร์กิวเมนต์เท่านั้น

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ข้อความ

ข้อความในกล่องข้อความ ใส่ข้อความในกล่องอาร์กิวเมนต์ข้อความ คุณสามารถพิมพ์ได้ถึง 255 อักขระ หรือใส่ตัวนิพจน์ (นำหน้า ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ)

ข้อสังเกต

ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access คุณสามารถใช้MessageBoxแมโครแอคชันเพื่อสร้างเหมือนกับที่แสดงตามAccess แสดงข้อผิดพลาดภายในข้อความข้อผิดพลาดการจัดรูปแบบ แมโครแอคชันMessageBoxอนุญาตให้คุณสามารถใส่ข้อความในส่วนที่สามสำหรับอาร์กิวเมนต์ข้อความ คุณแยกส่วนด้วยตัว " @" อักขระ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงในกล่องข้อความที่จัดรูปแบบ ด้วยข้อความเป็นส่วน ๆ ส่วนแรกของข้อความในข้อความจะแสดงเป็นหัวเรื่องที่เป็นตัวหนา ส่วนที่สองจะแสดงเป็นข้อความธรรมดาภายใต้หัวเรื่องนั้น ส่วนที่สามจะแสดงเป็นข้อความธรรมดาด้านล่างของส่วนที่สอง มีบรรทัดว่างไว้ระหว่างเหล่านั้น

พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ข้อความ:

ไม่ถูกต้อง button!@This ปุ่ม work.@Try อื่น

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้เทคนิคนี้จัดรูปแบบพิเศษใน Access web apps

คุณไม่สามารถเรียกใช้การกระทำMessageBoxใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้ฟังก์ชันMsgBoxแทน

ตัวอย่าง

สถานการณ์สมมติของกล่องข้อความ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติสำหรับการใช้แมโครแอคชันMessageBox ชนิดต่าง ๆ

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์

ข้อคิดเห็น

MessageBox

ข้อความ: ย้ายไปยังระเบียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณต้องการดู แล้วคลิกปุ่มบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

เตือน:ไม่มี

ชนิด:ไม่มี

ชื่อ: เลือกผู้จัดจำหน่าย

ในตัวอย่างนี้ ถ้าไม่มีจำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงข้อความ Access ไม่แสดงไอคอนใด ๆ กับข้อความ

MessageBox

ข้อความ: โปรดใส่ชื่อผู้จำหน่ายก่อนทำการบันทึกระเบียน

เตือน:ใช่

ชนิด:เตือน!

ชื่อ: ชื่อผู้จำหน่ายหายไป

ในตัวอย่างนี้ ถ้ามีชื่อจำหน่ายไม่ให้ผู้ใช้พยายามบันทึกระเบียนระเบียน แสดงข้อความที่ มีเสียงเสียง Access แสดงไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์กับข้อความนี้

MessageBox

ข้อความ: = "ผู้จำหน่าย" & [Forms] [ผู้จำหน่าย] [ชื่อผู้จำหน่าย] & "อยู่ในฐานข้อมูล"

เตือน:ใช่

ชนิด:ร้ายแรง

ชื่อ: จำหน่ายที่ซ้ำกัน

ในตัวอย่างนี้ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป ผู้ใช้ให้ใส่ชื่อผู้จำหน่ายซ้ำลงในฟอร์มผู้จำหน่าย ในอาร์กิวเมนต์ข้อความ นิพจน์เรียงต่อข้อความแบบกำหนดเอง และแสดงชื่อผู้จัดจำหน่ายผู้ใช้พิมพ์ลงในตัวควบคุมชื่อผู้จำหน่ายบนฟอร์มผู้จำหน่าย Access แสดงข้อความที่ มีเสียงเสียงและเป็นไอคอนความสำคัญกับข้อความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×