แอคชันแมโค ImportExportText

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ImportExportTextแมโครแอคชันเพื่อนำเข้า หรือส่งข้อความระหว่างฐานข้อมูลปัจจุบันAccess (.mdb หรือ.accdb) และไฟล์ข้อความ คุณยังสามารถลิงก์ข้อมูลในไฟล์ข้อความไปยังฐานข้อมูล Access ปัจจุบัน ด้วยไฟล์ข้อความที่มีการเชื่อมโยง คุณสามารถดูข้อมูลข้อความ ด้วยการเข้าถึงในขณะที่ยังคง อนุญาตให้เข้าไปยังข้อมูลจากโปรแกรมประมวลผลคำของคุณ คุณสามารถนำเข้าจาก ส่งออกไปยัง และลิงก์ไปยังตารางหรือรายการในไฟล์ HTML (* .html) ได้

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันTransferTextเป็นImportExportText

หมายเหตุ: ถ้าคุณลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความหรือไฟล์ HTML ข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันImportExportTextมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชนิดการถ่ายโอน

ชนิดของการถ่ายโอนที่คุณต้องการทำงาน คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจาก ส่งออกข้อมูลไป หรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ HTML หรือไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น หรือความ กว้างคงที่ คุณยังสามารถส่งข้อมูลไปยัง Word จดหมายเวียนข้อมูลไฟล์ ซึ่งคุณสามารถใช้กับฟีเจอร์จดหมายเวียนใน Word เพื่อสร้างเอกสารที่ผสานเช่นฟอร์มจดหมายและป้ายจ่าหน้าจดหมาย

เลือกคั่นด้วยการนำเข้าความกว้างคงที่นำเข้าHTML ที่นำเข้าส่งออกที่มีตัวคั่นส่งออกที่ความกว้างคงส่งออก HTML, Word สำหรับ Windows เวียนส่งออกคั่นด้วยการเชื่อมโยง ลิงก์คงความกว้าง , HTML ลิงก์ ในกล่องชนิดการถ่ายโอน ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโครหรือ เริ่มต้นถูกคั่นด้วยการนำเข้า

หมายเหตุ: เฉพาะคั่นด้วยการนำเข้าความกว้างคงที่นำเข้าส่งออกที่คั่นด้วยความกว้างคงที่มีการส่งออก หรือส่งออก Word สำหรับ Windows ผสาน ชนิดการถ่ายโอนได้รับการสนับสนุนในโครงการ Access (.adp)

ข้อกำหนดชื่อ

ชื่อข้อกำหนดสำหรับชุดของตัวเลือกที่กำหนดว่าไฟล์ข้อความที่นำเข้า หรือเชื่อมโยง สำหรับไฟล์ข้อความกว้างคง คุณต้องการระบุอาร์กิวเมนต์ หรือใช้ schema.ini ไฟล์ ซึ่งต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ข้อความที่นำเข้า หรือเชื่อมโยง

เมื่อต้องการสร้างสเปคสำหรับการนำเข้า หรือเชื่อมโยงไปยังไฟล์ข้อความ:

  1. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าคลิกไฟล์ข้อความ

  2. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก ใส่เส้นทางของไฟล์ข้อความต้นฉบับในกล่องชื่อไฟล์

  3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับจัดเก็บข้อมูล (นำเข้า ผนวก หรือเชื่อมโยง), และคลิกตกลง

  4. ในกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คลิกขั้นสูง

  5. ระบุตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับข้อกำหนดนี้ แล้วคลิกบันทึกเป็น

  6. ใส่ชื่อคุณต้องการสำหรับสเปค แล้วคลิกตกลง

  7. คุณสามารถจัดการข้อกำหนดที่มีอยู่ โดยการคลิกสเปคของ ในกล่องโต้ตอบข้อกำหนด

  8. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบข้อกำหนด

แล้วคุณสามารถพิมพ์ชื่อที่ระบุในอาร์กิวเมนต์นี้เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการนำเข้า หรือส่งออกเป็นชนิดเดียวกับไฟล์ข้อความ

คุณสามารถนำเข้า ส่งออก หรือเชื่อมโยงไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่นโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อข้อกำหนดสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ ในกรณีนี้ Access ใช้ค่าเริ่มต้นจากกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้าง Access ใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแฟ้มข้อมูลจดหมายเวียน เพื่อให้คุณไม่เคยจำเป็นต้องพิมพ์ชื่อข้อกำหนดสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้เมื่อคุณส่งออกชนิดไฟล์เหล่านี้ คุณสามารถใช้การนำเข้า/ส่งออกข้อกำหนดกับไฟล์ HTML เฉพาะส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แต่คือ ข้อกำหนดสำหรับชนิดข้อมูลที่จัดรูปแบบ

ตาราง ชื่อ

ชื่อของตาราง Access เพื่อนำเข้าข้อมูลแบบข้อความถึง ส่งออกข้อมูลแบบข้อความจาก หรือลิงก์ข้อมูลไปยัง คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของ Access คิวรี ที่คุณต้องการส่งออกข้อมูลจาก นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ถ้าคุณคลิกนำเข้าตัวคั่นความกว้างคงที่นำเข้า หรือHTML ที่นำเข้า ในกล่องชนิดการถ่ายโอน Access ผนวกข้อมูลข้อความไปยังตารางนี้ถ้าตารางมีอยู่แล้ว มิฉะนั้น Access สร้างตารางใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลข้อความ

คุณไม่สามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อระบุข้อมูลการส่งออกเมื่อคุณกำลังใช้แมโครแอคชันImportExportText แทนที่จะใช้คำสั่ง SQL คุณต้องสร้างแบบสอบถามแรก แล้ว ระบุชื่อของแบบสอบถามในอาร์กิวเมนต์ชื่อตาราง

ชื่อไฟล์

ชื่อของไฟล์ข้อความที่จะนำเข้าจาก ส่งออกไปยัง หรือลิงก์ไปยัง รวมเส้นทางแบบเต็ม นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

Access สร้างไฟล์ข้อความใหม่เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจาก Access ถ้าชื่อไฟล์นั้นจะเหมือนกับชื่อของไฟล์ข้อความที่มีอยู่ Access แทนไฟล์ข้อความที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการนำเข้า หรือเชื่อมโยงตารางเฉพาะเจาะจงหรือรายการในไฟล์ HTML คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ชื่อตาราง HTML

ชื่อเขตข้อมูล

ระบุว่า แถวแรกของแฟ้มข้อความประกอบด้วยชื่อของเขตข้อมูลหรือไม่ ถ้าคุณเลือกใช่ Access ใช้ชื่อในแถวนี้เป็นชื่อเขตข้อมูลในตาราง Access เมื่อคุณนำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลข้อความ ถ้าคุณเลือกไม่ใช่ Access ถือว่าแถวแรกเป็นปกติแถวของข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มี

Access ละเว้นนี้อาร์กิวเมนต์สำหรับแฟ้มข้อมูลจดหมายเวียน Word for Windows เนื่องจากแถวแรกต้องประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล

เมื่อคุณส่งออกตาราง Access หรือเลือกคิวรี ไปยังไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น หรือความ กว้างคง Access แทรกชื่อเขตข้อมูลตารางหรือคิวรีที่เลือกของคุณลงในแถวแรกของไฟล์ข้อความถ้าคุณเลือกใช่ สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้

ถ้าคุณกำลังนำเข้า หรือลิงก์ไปไฟล์ข้อความกว้างคงที่และเลือกใช่ ในกล่องนี้ แถวแรกที่ประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูลต้องใช้ตัวคั่นเขตข้อมูลที่ตั้งในการระบุการนำเข้า/ส่งออกเพื่อแยกชื่อเขตข้อมูล ถ้าคุณกำลังส่งออกไปยังไฟล์ข้อความกว้างคงที่ และเลือกใช่ สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ Access แทรกชื่อเขตข้อมูลลงในแถวแรกของไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่นนี้

ชื่อตาราง HTML

ชื่อของตารางหรือรายการในไฟล์ HTML ที่คุณต้องการนำเข้า หรือเชื่อมโยง อาร์กิวเมนต์นี้จะถูกละเว้นเว้นแต่ว่าอาร์กิวเมนต์ชนิดการถ่ายโอนถูกตั้งค่าเป็น HTML ที่นำเข้าหรือเชื่อมโยง HTML ถ้าคุณอาร์กิวเมนต์นี้ ตารางแรกหรือรายการในไฟล์ HTML นำเข้า หรือเชื่อมโยง

ชื่อตารางหรือรายการในไฟล์ HTML จะขึ้นอยู่กับข้อความที่ระบุ โดยแท็ก <อธิบาย > กรณีที่มีแท็ก <อธิบาย > ถ้าไม่มีแท็ก <อธิบาย > ชื่อจะถูกกำหนด โดยข้อความที่ระบุ โดยแท็ก <ชื่อเรื่อง > ถ้าตารางมากกว่าหนึ่งหรือรายการที่มีชื่อเดียวกัน Access แยกความแตกต่างได้ โดยการเพิ่มตัวเลขไปยังส่วนท้ายของแต่ละชื่อ ตัวอย่างเช่น Employees1 และ Employees2

โค้ดหน้า

ชื่อของชุดอักขระ ที่ใช้กับโค้ดหน้า

ข้อสังเกต

คุณสามารถส่งออกข้อมูลในการเข้าถึงแบบสอบถามที่เลือกไปยังไฟล์ข้อความ Access ส่งชุดผลลัพธ์ ของแบบสอบถาม จัดการเช่นตารางเดียว

ข้อมูลข้อความที่คุณผนวกเข้ากับตาราง Access ที่มีอยู่ต้องเข้ากันได้กับโครงสร้างของตาราง

  • แต่ละเขตข้อมูลในข้อความต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกันกับเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตาราง

  • เขตข้อมูลต้องอยู่ในลำดับเดียวกัน (เว้นแต่คุณตั้งชื่อเขตข้อมูลที่มีอาร์กิวเมนต์ที่เป็นYes กิวเมนต์ซึ่งเขตข้อมูล ชื่อในข้อความต้องตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตาราง)

แมโครแอคชันนี้จะเหมือนกับการคลิกที่ไฟล์ข้อความ ในการนำเข้า หรือส่งออก กลุ่มบนแท็บข้อมูลภายนอก อาร์กิวเมนต์ของแอคชันImportExportTextแสดงตัวเลือกต่าง ๆ ในตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น ด้วยคำสั่งไฟล์ข้อความ

เคล็ดลับ

สเปคนำเข้า/ส่งออกการเก็บข้อมูลที่เข้าถึงที่จำเป็นต้องนำเข้า ส่งออก หรือลิงก์ไฟล์กับข้อความ คุณสามารถใช้เก็บข้อกำหนดเพื่อนำเข้า ส่งออก หรือเชื่อมโยงข้อมูลข้อความจาก หรือไป ยังไฟล์ข้อความที่คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับยอดขายรายสัปดาห์ในไฟล์ข้อความจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรม คุณสามารถสร้าง และบันทึกสเปคสำหรับชนิดของข้อมูล และใช้ข้อมูลจำเพาะแล้ว เมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่มข้อมูลนี้ลงในฐานข้อมูล Access ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณคิวรี หรือกรองไฟล์ข้อความที่มีการเชื่อมโยง แบบสอบถามหรือตัวกรองมีตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำImportExportTextใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดTransferTextของวัตถุDoCmd

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×