แอคชันแมโค ImportExportSpreadsheet

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ImportExportSpreadsheetแมโครแอคชันเพื่อนำเข้า หรือส่งออกข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลปัจจุบัน Access (.mdb หรือ.accdb) และไฟล์สเปรดชีต คุณยังสามารถลิงก์ข้อมูลในสเปรดชีต Excel ไปยังฐานข้อมูลAccess ปัจจุบัน ด้วยสเปรดชีตเชื่อมโยง คุณสามารถดูข้อมูลกระดาษคำนวณ ด้วยการเข้าถึงในขณะที่ยังคง อนุญาตให้เข้ากับข้อมูลจากโปรแกรมสเปรดชีต Excel ของคุณ คุณสามารถลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ spreadsheet Lotus 1-2-3 แต่ข้อมูลนี้อาจเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันTransferSpreadsheetเป็นImportExportSpreadsheet

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันImportExportSpreadsheetมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชนิดการถ่ายโอน

ชนิดของการถ่ายโอนที่คุณต้องการทำงาน เลือกนำเข้าส่งออก หรือลิงก์ ในกล่องชนิดการถ่ายโอน ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโคร ตามค่าเริ่มต้นจะนำเข้า

หมายเหตุ: ชนิดการถ่ายโอนลิงก์ ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการ Access (.adp)

ชนิดสเปรดชีต

ชนิดของกระดาษคำนวณเพื่อนำเข้าจาก ส่งออกไปยัง หรือลิงก์ไปยัง คุณสามารถเลือกหนึ่งชนิดกระดาษคำนวณจำนวนหนึ่งในกล่อง ตามค่าเริ่มต้นคือเวิร์กบุ๊ก Excel

หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าจาก และลิงก์ (อ่านอย่างเดียว) ไปยัง Lotus ไฟล์ WK4 แต่คุณไม่สามารถส่งออกข้อมูล Access เมื่อต้องการจัดรูปแบบสเปรดชีนี้ Access จะไม่สนับสนุนการนำเข้า ส่งออก หรือเชื่อมโยงข้อมูลจาก Lotus เท่านั้น WKS หรือสเปรดชีตเวอร์ชัน 2.0 Excel กับการกระทำนี้ ถ้าคุณต้องการนำเข้าจาก หรือเชื่อมโยงไปยังสเปรดชีตข้อมูลใน Excel เวอร์ชัน 2.0 หรือ Lotus WKS จัดรูปแบบ แปลงข้อมูลสเปรดชีต Excel หรือ Lotus 1-2-3 ก่อนที่จะนำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลลงใน Access รุ่นใหม่กว่า

ชื่อตาราง

ชื่อของตาราง Access เพื่อนำเข้าสเปรดชีตข้อมูล ส่งออกข้อมูลสเปรดชีต หรือสเปรดชีตข้อมูลการเชื่อมโยง คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของ Access เลือกคิวรี ที่คุณต้องการส่งออกข้อมูลจาก นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ถ้าคุณเลือกนำเข้า ในอาร์กิวเมนต์ชนิดการถ่ายโอนAccess ผนวกข้อมูล spreadsheet ตารางนี้ถ้าตารางมีอยู่แล้ว มิฉะนั้น Access สร้างตารางใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลสเปรดชีต

ใน Access คุณไม่สามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อระบุข้อมูลการส่งออกเมื่อคุณกำลังใช้แมโครแอคชันImportExportSpreadsheet แทนที่จะใช้คำสั่ง SQL คุณต้องสร้างแบบสอบถามแรก แล้ว ระบุชื่อของแบบสอบถามในอาร์กิวเมนต์ชื่อตาราง

ชื่อไฟล์

ชื่อของไฟล์เพื่อนำเข้าจาก ส่งออกไปยัง หรือลิงก์ไปยังสเปรดชีต รวมเส้นทางแบบเต็ม นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

Access สร้างสเปรดชีตใหม่เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจาก Access ถ้าชื่อไฟล์นั้นจะเหมือนกับชื่อของสเปรดชีตอยู่ Access แทนสเปรดชีอยู่ เว้นแต่ว่าคุณกำลังส่งออกไปยัง Excel เวอร์ชัน 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าสมุดงาน ในกรณี Access คัดลอกข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเวิร์กชีตใหม่ที่พร้อมใช้งานถัดไปในเวิร์กบุ๊ก

ถ้าคุณกำลังนำเข้าจาก หรือเชื่อมโยงไปยัง Excel เวอร์ชัน 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า spreadsheet คุณสามารถระบุในแผ่นงานที่เฉพาะเจาะจงได้ โดยใช้อาร์กิวเมนต์ช่วง

ชื่อเขตข้อมูล

ระบุว่า แถวแรกของกระดาษคำนวณประกอบด้วยชื่อของเขตข้อมูลหรือไม่ ถ้าคุณเลือกใช่ Access ใช้ชื่อในแถวนี้เป็นชื่อเขตข้อมูลในตาราง Access เมื่อคุณนำเข้า หรือเชื่อมโยงข้อมูลกระดาษคำนวณ ถ้าคุณเลือกไม่ใช่ Access ถือว่าแถวแรกเป็นปกติแถวของข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มี

เมื่อคุณส่งออกตาราง Access หรือแบบสอบถามที่เลือกไปยังสเปรดชีต ชื่อเขตข้อมูลจะถูกแทรกลงในแถวแรกของกระดาษคำนวณเสมอไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกในอาร์กิวเมนต์นี้

ช่วง

ช่วงของเซลล์ที่จะนำเข้า หรือเชื่อมโยง อาร์กิวเมนต์นี้เพื่อนำเข้า หรือเชื่อมโยงกระดาษคำนวณทั้งหมด คุณสามารถพิมพ์ชื่อของช่วงในกระดาษคำนวณ หรือระบุช่วงของเซลล์เพื่อนำเข้า หรือเชื่อม โยง เช่น A1:E25 (โปรดสังเกตว่า A1 ... ไวยากรณ์ E25 ได้ ใน Access 97 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ถ้าคุณกำลังนำเข้าจาก หรือเชื่อมโยงไปยัง Excel เวอร์ชัน 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า spreadsheet คุณสามารถนำหน้าช่วง ด้วยชื่อของเวิร์กชีตและเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น งบประมาณ A1:C7

หมายเหตุ: เมื่อคุณส่งออกไปยังสเปรดชีต คุณต้องอาร์กิวเมนต์นี้ ถ้าคุณใส่ช่วง ส่งออกจะล้มเหลว

ข้อสังเกต

คุณสามารถส่งออกข้อมูลในการเข้าถึงแบบสอบถามที่เลือกในแผ่นงาน Access ส่งชุดผลลัพธ์ ของแบบสอบถาม จัดการเช่นตารางเดียว

ข้อมูลกระดาษคำนวณที่คุณผนวกเข้ากับตาราง Access ที่มีอยู่ต้องเข้ากันได้กับโครงสร้างของตาราง

  • แต่ละเขตข้อมูลในสเปรดชีตที่ต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกันกับเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตาราง

  • เขตข้อมูลต้องอยู่ในลำดับเดียวกัน (เว้นแต่คุณตั้งชื่อเขตข้อมูลที่มีอาร์กิวเมนต์ที่เป็นYes กิวเมนต์ซึ่งเขตข้อมูล ชื่อในสเปรดชีตที่ต้องตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตาราง)

แมโครแอคชันนี้จะเหมือนกับการคลิกที่แท็บข้อมูลภายนอก แล้วคลิกExcel ในกลุ่มนำเข้า หรือส่งออก คุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อเลือกแหล่งข้อมูล เช่น Access หรือชนิดของฐานข้อมูล สเปรดชีต หรือไฟล์ข้อความ ถ้าคุณเลือกสเปรดชีต ชุดของกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น หรือเรียก ใช้ตัวช่วยสร้างการเข้าถึง การที่คุณเลือกชื่อของกระดาษคำนวณและตัวเลือกอื่น ๆ อาร์กิวเมนต์ของแมโครแอคชันImportExportSpreadsheetแสดงตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบเหล่านี้ หรือ ในตัวช่วยสร้าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคิวรี หรือกรองสเปรดชีตเชื่อมโยง แบบสอบถามหรือตัวกรองมีพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ถ้าคุณลิงก์ไปยังสเปรดชีต Excel ที่เปิดอยู่ในโหมดแก้ไข Access จะรอจนกว่าสเปรดชีต Excel จะออกจากโหมดการแก้ไขก่อนที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ลิงก์ หมดเวลาไม่มีอยู่

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำImportExportSpreadsheetใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดTransferSpreadsheetของวัตถุDoCmd

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×