แอคชันแมโค ImportExportData

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ImportExportDataแมโครแอคชันเพื่อนำเข้า หรือส่งออกข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลปัจจุบัน Access (.mdb หรือ.accdb) หรือโครงการ Access (.adp) และฐานข้อมูลอื่น สำหรับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปAccess คุณยังสามารถเชื่อมโยงตารางเมื่อต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลปัจจุบันจากฐานข้อมูลอื่น ด้วยตารางที่เชื่อมโยง คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของตารางในขณะที่ตารางนั้นยังคงอยู่ในฐานข้อมูลอื่น

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชันTransferDatabaseเป็นImportExportData

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันImportExportDataมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชนิดการถ่ายโอน

ชนิดของการถ่ายโอนที่คุณต้องการทำงาน เลือกนำเข้าส่งออก หรือลิงก์ ในกล่องชนิดการถ่ายโอน ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโคร ตามค่าเริ่มต้นจะนำเข้า

หมายเหตุ: ชนิดการถ่ายโอนลิงก์ ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการ Access (.adp)

ชนิดของฐานข้อมูล

ชนิดของการนำเข้าจาก ส่งออกไปยัง หรือลิงก์ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถเลือกMicrosoft Access หรือจำนวนของฐานข้อมูลชนิดอื่น ๆ ในกล่องชนิดฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นคือMicrosoft Access

ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อของฐานข้อมูลเพื่อนำเข้าจาก ส่งออกไปยัง หรือลิงก์ไปยัง รวมเส้นทางแบบเต็ม นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

สำหรับชนิดของฐานข้อมูลที่ใช้ไฟล์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละตาราง เช่น FoxPro, Paradox และ dBASE ใส่ไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยไฟล์ ใส่ชื่อไฟล์ในอาร์กิวเมนต์แหล่งข้อมูล(เพื่อนำเข้า หรือเชื่อมโยง) หรืออาร์กิวเมนต์ปลายทาง(เพื่อส่งออก)

สำหรับฐานข้อมูล ODBC พิมพ์ Open Database Connectivity (ODBC) แบบเต็มสตริงการเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการดูตัวอย่างของสตริงการเชื่อมต่อแบบ ลิงก์แอตารางภายนอก เพื่อเข้าถึง:

  1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Access

  2. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก ใส่เส้นทางของแหล่งฐานข้อมูลของคุณในกล่องชื่อไฟล์

  3. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ แล้วคลิกตกลง

  4. เลือกตารางในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตาราง และคลิกตกลง

เปิดตารางที่เชื่อมโยงใหม่ในมุมมองออกแบบ และดูคุณสมบัติตาราง โดยคลิกแผ่นคุณสมบัติ บนแท็บออกแบบ ภายใต้เครื่องมือ ข้อความในการตั้งค่าคุณสมบัติของคำอธิบาย เป็นสตริงการเชื่อมต่อที่สำหรับตารางนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสตริงการเชื่อมต่อ ODBC ดูไฟล์วิธีใช้หรือเอกสารอื่นสำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC ของฐานข้อมูล ODBC ชนิดนี้

ชนิดของวัตถุ

ชนิดของวัตถุเพื่อนำเข้า หรือส่งออก ถ้าคุณเลือกMicrosoft Access อาร์กิวเมนต์ชนิดฐานข้อมูลคุณสามารถเลือกตารางแบบสอบถามฟอร์มรายงานแมโครมอดูลData Access Pageมุมมอง Server, ไดอะแกรมเก็บกระบวนงาน หรือฟังก์ชัน ในกล่องชนิดของวัตถุ ตามค่าเริ่มต้นเป็นตาราง ถ้าคุณเลือกชนิดอื่น ๆ ของฐานข้อมูล หรือ ถ้าคุณเลือกลิงก์ ในกล่องชนิดการถ่ายโอน อาร์กิวเมนต์นี้จะถูกละเว้น

ถ้าคุณกำลังส่งออกเลือกคิวรี ไปยังฐานข้อมูล Access เลือกตาราง ในอาร์กิวเมนต์นี้เพื่อส่งออกชุดผลลัพธ์ ของแบบสอบถาม และเลือกคิวรี จะส่งคิวรีเอง ถ้าคุณกำลังส่งออกแบบแบบสอบถามที่เลือกเป็นชนิดอื่นของฐานข้อมูล นี้อาร์กิวเมนต์จะถูกละเว้น และชุดผลลัพธ์ของคิวรีถูกส่งออก

แหล่งที่มา

ชื่อของตาราง แบบสอบถามเลือก หรือวัตถุเข้าถึงที่คุณต้องการนำเข้า ส่งออก หรือลิงก์ สำหรับฐานข้อมูล เช่น FoxPro, Paradox หรือ dBASE บางชนิดนี้เป็นชื่อไฟล์ รวมนามสกุลไฟล์ (เช่นเหล่าในชื่อไฟล์ นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ปลายทาง

ชื่อของตารางที่นำเข้า ส่งออก หรือเชื่อมโยง แบบสอบถามเลือก หรือเข้าถึงวัตถุในฐานข้อมูลปลายทาง สำหรับฐานข้อมูล เช่น FoxPro, Paradox หรือ dBASE บางชนิดนี้เป็นชื่อไฟล์ รวมนามสกุลไฟล์ (เช่นเหล่าในชื่อไฟล์ นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ถ้าคุณเลือกการนำเข้า ในอาร์กิวเมนต์ชนิดการถ่ายโอนและตาราง ในอาร์กิวเมนต์Access สร้างตารางใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลในตารางที่นำเข้า

ถ้าคุณนำเข้าตารางหรือวัตถุอื่น ๆ Access เพิ่มหมายเลขชื่อถ้าขัดแย้งกับชื่อที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าพนักงาน และพนักงานที่มีอยู่แล้ว Access เปลี่ยนชื่อตารางที่นำเข้าหรือวัตถุอื่น ๆ Employees1

ถ้าคุณส่งไปยังฐานข้อมูล Access หรือฐานข้อมูลอื่น Access จะแทนตารางใด ๆ ที่มีอยู่หรือวัตถุอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกัน

โครงสร้างเท่านั้น

ระบุว่า จะนำเข้า หรือส่งออกเฉพาะโครงสร้างของตารางฐานข้อมูลหรือไม่ เลือกใช่ หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นจะไม่มี

ข้อสังเกต

คุณสามารถนำเข้า และส่งออกตารางระหว่าง Access และฐานข้อมูลชนิดอื่น ๆ คุณยังสามารถส่งเข้าถึงแบบสอบถามที่เลือกไปยังฐานข้อมูลชนิดอื่น ๆ Access ส่งออกชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถามในรูปแบบของตาราง คุณสามารถนำเข้า และส่งออกวัตถุฐานข้อมูล Access ถ้าทั้งสองฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูล Access

ถ้าคุณนำเข้าตารางจากฐานข้อมูล Access อื่น (.mdb หรือ.accdb) ที่อยู่ในตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลนั้น นั้นจะยังคงถูกลิงก์หลังจากที่คุณนำเข้า นั่นคือ ลิงก์จะถูกนำเข้า ตารางเองไม่

ถ้าคุณกำลังเข้าถึงฐานข้อมูลจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แมโคร พิมพ์รหัสผ่านในกล่องโต้ตอบนี้

การกระทำImportExportDataจะคล้ายกับคำสั่งบนแท็บข้อมูลภายนอก ภายใต้การนำเข้า หรือส่งออก คุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อเลือกแหล่งข้อมูล เช่นฐานข้อมูล Access หรือฐานข้อมูล สเปรดชีต หรือไฟล์ข้อความชนิดอื่น ถ้าคุณเลือกฐานข้อมูล อย่าง น้อยหนึ่งกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งคุณเลือกชนิดของวัตถุเพื่อนำเข้า หรือส่งออก (สำหรับฐานข้อมูล Access) ชื่อของวัตถุ และตัวเลือกอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลคุณกำลังนำเข้าจาก หรือส่งออก หรือเชื่อมโยงไปยัง อาร์กิวเมนต์สำหรับแอคชันImportExportDataแสดงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบเหล่านี้

ถ้าคุณต้องการใส่ข้อมูลดัชนีสำหรับตารางที่เชื่อมโยง dBASE ก่อนเชื่อมโยงตาราง:

  1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก เพิ่มเติม

  2. คลิกไฟล์ dBASE

  3. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก ใส่เส้นทางไฟล์ dBASE ในกล่องชื่อไฟล์

  4. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ แล้วคลิกตกลง

  5. ระบุดัชนีหมายเลขในกล่องโต้ตอบสำหรับคำสั่งนี้ Access เก็บข้อมูล index ในไฟล์ข้อมูลพิเศษ (.inf) อยู่ในโฟลเดอร์ Microsoft Office

  6. คุณสามารถลบลิงก์ไปยังตารางที่ลิงก์

ในครั้งถัดไปที่คุณใช้การกระทำImportExportDataการเชื่อมโยงตารางนี้ dBASE, Access ใช้ข้อมูลดัชนีที่คุณระบุ

หมายเหตุ: ถ้าคุณคิวรี หรือกรองตารางที่ลิงก์ แบบสอบถามหรือตัวกรองมีพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เมื่อต้องการเรียกใช้การกระทำImportExportDataใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดTransferDatabaseของวัตถุDoCmd

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×