แอคชันแมโค RunApplication

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้RunApplicationแมโครแอคชันในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access ให้เรียกใช้ Microsoft Windows-แอปพลิเค เช่น Excel, Word, PowerPoint จากภายใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการวางข้อมูลในสเปรดชีต Excel ลงในฐานข้อมูล Access ของคุณ

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : ใช้ความระมัดระวังเมื่อเรียกใช้ไฟล์ปฏิบัติการหรือโค้ดในแมโครหรือแอปพลิเคชัน แฟ้มปฏิบัติการหรือโค้ดที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ถูกเปลี่ยนชื่อแมโครแอคชัน RunApp เป็น RunApplication

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันRunApplicationมีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

บรรทัดคำสั่ง

การบรรทัดคำสั่ง ใช้ในการเริ่มแอปพลิเคชัน (รวมถึงเส้นทางและจำเป็นพารามิเตอร์อื่น ๆ เช่นสวิตช์ที่เรียกใช้แอปพลิเคชันในโหมดเฉพาะเจาะจง) ใส่บรรทัดคำสั่งในกล่องบรรทัดคำสั่ง ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโคร นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ข้อสังเกต

แอปพลิเคชันที่เลือก ด้วยแมโครแอคชันนี้โหลด และทำงานอยู่พื้นหน้า แมโคร ที่ประกอบด้วยการกระทำนี้ยังคงทำงานหลังจากเริ่มแอปพลิเคชัน

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันและการเข้าถึงอื่น ๆ โดยใช้สินเชื่อ exchange (DDE) ข้อมูลแบบไดนามิกของ Microsoft Windows หรือคลิปบอร์ด คุณสามารถใช้แมโครโฟกัสเพื่อส่งการกดแป้นแอปพลิเคชันอื่น ๆ (แม้ว่า DDE คือ วิธีมีประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายโอนข้อมูล) นอกจากนี้คุณสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

โปรแกรม-DOS นแอปพลิเคชันเรียกใช้ในหน้าต่าง MS-DOS ภายในสภาพแวดล้อมของ Windows

ในระบบปฏิบัติการ Windows มีอยู่หลายวิธีในการเรียกใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงการเริ่มต้นโปรแกรมจาก Windows Explorer โดยใช้คำสั่งเรียกใช้ บนเมนูเริ่ม และดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรมบนเดสก์ท็อปของ Windows

คุณไม่สามารถเรียกใช้แมโครแอคชันRunApplicationใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้ฟังก์ชัน VBA Shellแทน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×